Mesajul zilei

15/09/2023 - DUMNEZEU E BUN FAȚĂ DE POPORUL SĂU

Domnul este bun faţă de toţi şi îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui.

Psalmi 145.9

Poporul lui Dumnezeu trebuie să știe că Domnul este bun față de toată lumea, dar, deși suntem în El, am lăsat ca lucrările dușmanului să ne afecteze viața. Astfel, Cel Atotputernic nu a putut să facă în noi și în ajutorarea noastră ceea ce și-ar fi dorit atât de mult. Ar fi bine dacă am lucra împreună cu El în împlinirea voii Sale, pentru că atunci am putea vedea bunătatea Lui. Nu e neputință în Domnul.

Sunt lucruri mărunte, cum ar fi, de exemplu, lucrarea vulpițelor, care acționează în viața celor care au fost sădiți în Împărăția lui Dumnezeu pentru a înflori și a aduce multe roade. Însă, pentru că nu respectă ceea ce este scris, se lasă înșelați de minciunile dușmanului. Apoi, când se așteaptă mai puțin, vor vedea că timpul pentru a fi binecuvântați a trecut, așa cum plantele au timpul lor să înflorească. Trebuie să căutăm pe Domnul și revelația Lui pentru a nu cădea în ispită.

Din moment ce am fost mântuiți și izbăviți de întuneric, nu ar trebui să avem probleme; totuși, pe măsură ce ne lăsăm amăgiți de sentimente rele, cum ar fi invidia păcătoșilor, creăm o barieră în calea operațiunilor lui Dumnezeu în ajutorarea noastră. Așa că este bine că mereu să ne examinăm pe noi înșine pentru a vedea ce trebuie să schimbăm pentru a ne bucura de viața plină de belșug adusă de Isus. Este foarte probabil să existe impedimente în calea lucrării sfinte.

Folosind locuțiunea adverbială cu adevărat, Domnul spune că nu ne putem îndoi că El este bun față de poporul Său. Totuși, la fel ca Ierusalimul – care a negat ocrotirea Învățătorului, deși El a vărsat lacrimi peste acei oameni, spunând că de multe ori a vrut să-și strângă copiii cum își strânge găina puii sub aripi când vede pericolul din jurul lor ( Luca 13.34 ) – vom fi și noi părăsiți. Greșeala este în noi, dar o putem îndrepta la timp pentru a fi binecuvântați.

Dumnezeu este bun să vindece și să-și izbăvească fiii de toate necazurile, dându-le binecuvântările lui Avraam. Pentru ca acestea să fie ale noastre, a fost necesar ca Fiul lui Dumnezeu să plătească un preț mare, făcându-Se blestem în locul nostru. Să știți că atâta timp cât înșelăm, ne îndoim greșit și permitem ca dorințe rele să ne stăpânească mintea, nu vom fi ajutați de Cel care este sfânt și ne poruncește să fim și noi sfinți (1 Petru 1:16). Pe măsură ce ne îndreptăm, vom da dovadă de dragostea pentru El.

Domnul este bun față de Israel, Biserica Sa prețioasă, care include numai pe cei cu inima curată. Așadar, cere ajutorul lui Dumnezeu pentru a-ți arăta greșelile pe care tu, inconștient, le-ai făcut și care permit intrarea vrăjmașului. Fă tot ce poți ca să nu-L mânii pe Cel Preaînalt; altfel, cine te va putea binecuvânta? Cel rău? Îndurare!

Scapă de ispite, de dorințele rele si chiar de voia proprie, lasand cale liberă Domnului sa lucreze; astfel vei vedea cât de bun este El cu cei care Îl pot vedea. Dumnezeu a ajuns la tine pentru a te face un om după inima Sa; așa că profită de această ocazie și fii binecuvântat.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!