Mesajul zilei

18/09/2023 - CLIPE IMPORTANTE

Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu mare dragoste.

Isaia 54.7

Într-o fracțiune de secundă, cei mântuiți sunt ispitiți și, chiar dacă nu cedează păcatului, se întristează și suferă mult. Aceasta este o atitudine bună, deoarece dovedește că Îl iubesc pe Dumnezeu și Îl respectă mai presus de orice. La rândul lor, cei care se lasă înșelați de ispite și nu se pocăiesc pot fi folosiți de cel rău în modul cel mai sordid și neplăcut. Prin urmare, nu lăsa niciodată ispita să ți se strecoare în inimă şi nu o primi ca pe ceva plăcut.

Nu știm de ce suntem supuși la încercări groaznice, dar, pe de altă parte, suntem conștienți că totul conlucrează spre binele celor care Îl iubesc pe Dumnezeu (Romani 8,28). Mai mult, a iubi pe Hristos înseamnă a-I primi poruncile și a le păzi (Ioan 14:21), iar oricine face aceasta va dobândi o credință mare și puternică. Așa trebuie să biruiască fiii lui Dumnezeu: fiind pe placul Lui. Ori, a lăsa pe diavol să te biruiască este ca și cum te-ai lepăda de Isus.

Momentul încercării ne poate părea nesfârșit, dar pentru Domnul, nu este altceva decât un lucru trecător. Greșeala nu este în faptul de a fi încercat fiindcă, de cele mai multe ori, aceasta nu este responsabilitatea noastră. Cu toate acestea, a uita de Cel Atotputernic este ca și cum ai invita pe diavol să-ți facă rău. Fugi de păcat, ca să nu cazi în el; roagă-te ca să scapi de ispite.

Versetul citat la început conține un mesaj minunat: Dumnezeu ne va primi înapoi cu dragoste, ceea ce înseamnă că nu vom fi veșnic la dispoziția celui rău. Trebuie să fim conștienți că vom trece constant prin încercări, dar nu trebuie să cădem niciodată, pentru că dacă cedăm și nu ne pocăim, vom avea de suferit pe vecie. Biblia spune că cel care stă în picioare trebuie să vegheze ca să nu cadă (1 Corinteni 10.12); prin urmare, oricât de mare ne e grija este puțină în clipele ispitei.

A fi părăsit de Dumnezeu înseamnă a te îndepărta de lumină și a umbla în întuneric; totuși, pe măsură ce Isus S-a pogorât în străfundurile Iadului pentru a-l învinge pe Satana, lumina sfântă ce sălășluiește în tine îți va da putere pentru a-l despuia pe diavol și pe demonii săi de puterea pe care ți-au furat-o. Nu mai aștepta o clipă, pentru că dacă dai atenție vrăjmașului, te va învinge. Profită de acest moment și ridică-te în Numele lui Isus, fă pace cu Domnul și apoi mustră-l pe ispititor.

Bucură-te! Mila pe care Dumnezeu o folosește pentru a Se îndura de tine este veșnică; așa că apucă-I mâna care este întinsă către tine și nu-i da drumul. Astfel, vei fi binecuvântarea pe care El a vrut să fii. Viitorul tău va fi mare și puternic în Domnul, pentru că în El ai puterea și autoritatea de a nu permite niciodată lui Satana să se folosească de tine. Mustră-l pe vrăjmaș și cere-i să plece.

Nu uita niciodată că Hristos este Răscumpărătorul tău și nu te va lăsa niciodată în mâinile diavolului. Crede în dragostea lui Dumnezeu pentru tine, fiindcă este adevărată. Decizia pe care o iei îți va schimba viața pe vecie; la urma urmei, fiind fiul lui Dumnezeu, ești împreună-moștenitor cu Hristos (Romani 8:17).

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!