Mesajul zilei

21/09/2023 - POSTURA BISERICII LUI IISUS

Şi Eu îţi spun: tu eşti Petru, şi pe această piatră voi zidi Biserica Mea, şi porţile Locuinţei morţilor nu o vor birui.

Matei 16.18

Dacă Biserica zidită de Domnul Isus nu știe ce a fost făcut pentru ea, atunci nu-și va ocupa niciodată poziția de supremație asupra puterilor întunericului. Apoi, se va comporta ca orice adunare umană. Mesia și-a propus să răscumpere pentru El, dintre toate popoarele pământului, pe unul care să fie alcătuit din oameni care să creadă în propovăduirea Cuvântului.

Biserica are drept Cap pe Însuși Răscumpărătorul și nu are o unitate confesională, ci este formată din oameni din cele mai diverse confesiuni evanghelice, care au fost născuți din nou cu sângele vărsat de Isus pe Calvar și au devenit frați. Aceasta are misiunea de a mântui pe cei rătăciți și, prin urmare, nu trebuie să-Și plece capul sau să accepte că lărgirea cortului ei nu este posibilă azi în mijlocul altor popoare.

Fiul lui Dumnezeu și-a început zidirea, înălțându-i la Cer pe cei care slujiseră Celui Preaînalt înainte de moartea Sa - de la cei dintâi care au strigat la El până la cei care au murit cu puțin timp înainte de învierea Sa - și, pentru că credeau în Dumnezeu, își strămutarea în Împărăție. Când Hristos Se va întoarce, cine va fi în viață se va înălța cu El și se va alătura celor care se bucură deja de prezența Lui fără egal.

Mântuitorul Și-a întărit Biserica în neprihănire – prețul pe care l-a plătit pentru răscumpărarea noastră. Prin urmare, avem acces la puterea pe care El a avut-o aici pe Pământ în vremea Lui. Nu există nicio forță rea capabilă să oprească ceea ce face Dumnezeu, pentru că Biserica este trimisul Său în lume. Acest lucru ne privește și pe noi, care facem parte din ea. Mare ne este și locul nostru!

Nu trebuie să ne temem de ziua de mâine și nici să trăim ca cei părăsiți și asupriți, căci diavolul nu mai poate ajunge la noi; la urma urmei, am fost strămutați într-un loc prea-înalt, cu mult peste capacitatea vrăjmașului de a ajunge la noi. Domnul nu mai are nimic de făcut; totuși, când aflăm ce este al nostru și ce trebuie să facem, trebuie să poruncim ca lucrul respectiv să se facă sub ordinele noastre.

Dacă vreun membru al Trupului lui Hristos se teme de viitor, nu este încă mântuit fiindcă cei mântuiți nu trebuie să se teamă de nimic. Domnul este cu noi și de aceea nu trebuie să ne preocupăm, căci El este Dumnezeul nostru, care ne ajută și ne susține cu dreapta neprihănirii Sale. Mireasa lui Isus a primit multe daruri și, de aceea, trebuie să facă tot ce i se cere pentru a nu fi găsită nepregătită niciodată.

Nu trebuie să te sperii de ceea ce diavolul, lăudărosul, spune că îți va face, pentru că creștinul este de neatins în poziția sa în Hristos. Pune-ți mâinile la lucru în fiecare zi, indiferent de cum decurg lucrurile. Ascultând chemarea sfântă, dovedești că Îl iubești pe Dumnezeu și, prin urmare, ești iubit și de El.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!