Mesajul zilei

23/09/2023 - AU ÎNFRUNTAT PRIVIRILE MĂREȚE ALE DOMNULUI

Se clatină Ierusalimul, se prăbuşeşte Iuda, pentru că vorbele şi faptele lor sunt îndreptate împotriva Domnului, înfruntând privirile Lui măreţe.

Isaia 3.8

Porunca sfântă este că cel pe care Domnul l-a pus în picioare trebuie să ia seama să nu cadă (1 Corinteni 10.12). Iuda, însă, a căzut. În ciuda faptului că era poporul lui Dumnezeu, din cauza purtării sale nedemne, națiunea a fost dată pe mâna vrăjmașului pentru a învăța să respecte pe Cel Preaînalt. La fel s-a întâmplat cu mulți oameni, care, deși sunt convertiți și spun că sunt sfinți, și-au făcut de lucru cu diavolul în diverse moduri.

Nimeni nu păcătuiește întâmplător, ci dând atenție celui rău. Satana L-a ispitit pe Isus, iar Învățătorul ne-a dat un exemplu despre cum să scăpăm de ispitele lui, împotrivindu-ne, citând Scripturile. De aceea, ori de câte ori ești sub ispită, mărturisește Cuvântul; astfel, cel rău nu te va putea birui. El nu va înceta niciodată să te ispitească, așa că susține ce este în Biblie, spunând ceea ce spune Dumnezeu.

Două fapte triste din istoria evreilor au fost prezise cu mult înainte de a avea loc: poticnirea Ierusalimului și căderea lui Iuda. ​​Copiii lui Israel au greșit atât de mult încât au înfruntat privirile mărețe ale Domnului. Dacă ar fi urmat regulile Celui Atotputernic, nu ar fi înfruntat privirile lui Dumnezeu. Oare este drept să nesocotești pe Domnul cu purtarea ta? Ei bine, El vrea să-și vadă poporul biruind pe diavol.

Oricine se lasă înșelat de diavol, a cărui misiune este să-l facă iresponsabil, va vedea cât de tare doare să se poarte așa. De mai multe ori, Dumnezeu a trimis proroci pentru a atrage atenția alor Săi, dar aceștia au preferat să umble în întuneric. Cei care nescotesc ceea ce spune Domnul și fac opusul a ceea ce poruncește El își pecetluiesc propria condamnare. Acest lucru s-a întâmplat cu toți cei mântuiți din întreaga lume. De aceea, există atât de multă urâciune printre cei sfinți.

Așa cum omul face adulter uitându-se la femeia altuia cu intenții necurate, tot așa cei care sunt ascultătorii diavolului sunt în vorbă cu el și, pentru că nu caută pocăință, se află sub stăpânirea celui rău. Ai grijă, căci Satana se luptă cu disperare să-i facă să greșească pe cei mântuiți și, cu siguranță, și-a pus ochii pe tine. Dacă, într-o bună zi, ești exclus de la comuniunea cu Tatăl, acea dată va fi mult prea tristă.

Limba israeliților și lucrările lor erau împotriva Domnului și deci nu puteau sta în picioare. Schimbă-ți limba, purtarea și inima, pentru că dacă vei continua să urmezi ceea ce îți arată diavolul, vei fi următoarea lui victimă. Ca slujitor al lui Dumnezeu, încetează să mai poftești la femeia altuia. Nici măcar prin mimte să nu-ți treacă dorința de a avea o legătură intimă cu aceasta, pentru că, potrivit lui Isus, asta este același lucru cu adulterul.

Copiii lui Israel știau că se îndepărtează de Dumnezeu, dar, înșelați de cel rău, au crezut că Domnul nu este atât de sever pe cât spuneau Scripturile. Prin urmare, nu au văzut nicio problemă în a face „lucruri mărunte” ce erau condamnate. Caută sfințenia și refuză diavolului orice spațiu în inima ta, căci tot ce vine de la el trebuie să distrugi.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

 

 

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!