Mesajul zilei

24/09/2023 - ÎNVIORAREA DOMNULUI

Îmi înviorează sufletul şi mă povăţuieşte pe cărări drepte din pricina Numelui Său.

Psalmi 23.3

Sufletul este o necunoscută pentru mulți oameni. Cei care se apropie cel mai mult de o definiție spun că emoțiile și sentimentele noastre se regăsesc în el. Pentru că este o parte integrantă a ființei noastre, apostolul Pavel a spus că sufletul, trupul și duhul ar trebui să fie pe deplin păstrate pentru venirea Domnului nostru Isus Hristos (1 Tesaloniceni 5.23). Cel ce nu dă atenție să-l păstreze, în Ziua cea Mare va vedea câtă nu i-a fost stricăciunea suferită. Astfel, de ce să-l lași scăpat de sub control?

Creatorul nostru, Domnul este singurul care știe să ne învioreze sufletul, scoțându-l din apăsarea ispitei, pentru că El ne cunoaște structura. Fără această lucrare, nu putem face față încercărilor cu seninătate și încredere și, agitați de stresul vieții, suntem capabili să procedăm ca cei rătăciți. Momentul în care cei mântuiți trebuie să aibă parte de pace este înaintea încercărilor.

Când suntem neliniştiţi, nu putem raţiona și nici medita la Cuvânt. Astfel, pentru că nu știm ce atitudine să luăm pentru a scăpa de greșeală, nu îl mustrăm pe vrăjmaș așa cum ar trebui. Însă, dacă Îl lăsăm, Domnul va veni și ne va înviora. Apoi putem vedea ce încearcă diavolul să facă în noi și, rugându-ne, să-i respingem atacul. Sub îndrumarea Celui Preaînalt, toate problemele au rezolvare.

Neprihănirea sfântă are multe căi – care urmează adevărata Cale, cea a lui Isus – și, dacă le parcurgem, nu vom fi responsabili pentru căderea cuiva și, în același timp, Îl vom face pe Domnul fericit. Trebuie să simți unde trebuie să mergi pentru a ajunge înaintea Tatălui. Să ai încredere, pentru că Dumnezeu te va ajuta să alegi calea cea bună pentru fiecare lucrare de împlinit.

Lasă pe Cel Atotputernic să te îndrume deoarece, cum căile Lui sunt perfecte, trebuie urmat numai ceea ce indică El. Dacă Îi respecți instrucțiunile, vei avea reușită în toate. A fi în comuniune cu Dumnezeu este un lucru de mare valoare. Însă, de ești în păcat, cum să fii auzit la necaz? Domnul este bun cu cei ce-L iubesc; de aceea, și tu trebuie să-L iubești..

Cine umblă pe cărările drepte ale lui Dumnezeu nu se va poticni, nu se va face de rușine și nici nu se va mânia; dimpotrivă, cei care le disprețuiesc nu se vor avea niciodată biruință în viață. Oricât de mult ar încerca, nu vor ajunge niciodată acolo unde li s-a făgăduit. Fără a primi îndrumarea și puterea Celui Preaînalt de a merge, vei da greș.

Când nu știi să ceri ceva lui Dumnezeu, strigă în Numele lui Isus, pentru că dragostea Domnului pentru Numele Său Îl va face să răspundă cererii tale. Când Avraam și-a încetat mijlocirea pentru zece oameni buni, fiindcă ajunsese la concluzia că nu era nici măcar unul în Sodoma, Dumnezeu a distrus acea cetate (Geneza 18:32). Însă, de ar fi întrebat dacă El o va cruța din dragoste pentru Numele Său, probabil că ar fi spus da.

 

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

 

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!