Mesajul zilei

26/09/2023 - ÎNCĂ ESTE TIMP

Cine ştie dacă nu Se va întoarce şi nu Se va căi? Cine ştie dacă nu va lăsa după El o binecuvântare, daruri de mâncare şi jertfe de băutură pentru Domnul, Dumnezeul vostru?

Ioel 2.14

Sunt oameni care sunt pe punctul de a face un păcat care îi va duce la pierzanie veșnică, dar nici nu-și dau seama. Cea mai mare vină a unui creștin neștiutor este să creadă că se poate juca cu pericolul, crezând că este suficient de matur pentru a nu cădea. Alții, pentru că au greșit de nenumărate ori și au fost iertați, cred că Îl pot înșela pe Domnul; însă, nu știu că ușa este pe cale să se închidă. Credința neadevărată îi va face să se poticnească.

Ioel a fost folosit să dea un mesaj israeliților nepăsători, pentru că atunci când răbdarea lui Dumnezeu se va termina, aveau să plătească un preț mare. Pedeapsa era hotărâtă, dar cum Domnul nu vrea ca nimeni să se piardă, cuvântul a fost unul de pocăință, pentru că Cel Preaînalt poate s-ar îndrepta către ei și chiar le-ar da o binecuvântare. Propunerea este adevărată pentru noi, dar, din păcate, mulți nu cred.

Iuda Iscarioteanul a fost chemat personal de Isus să alcătuiască grupul Său de ucenici, fiindu-i încredințat vistieria apostoliei. Astfel, a început să se facă remarcat. Într-o zi, ca să-și ascundă greșelile, când a văzut o femeie care a spart un vas de alabastru cu mir de nard curat turnându-l peste capul Mântuitorului, a întrebat dacă nu ar fi fost mai bine să-l vândă și să dea banii săracilor. Ori, Iuda era un hoț.

Pe vremea lui Pavel, era un lucrător pe nume Dema, care era apropiat de acest apostol. Însă, pe măsură ce zilele treceau, s-a lăsat biruit de ispită și l-a părăsit pe Pavel atunci când avea cea mai mare nevoie. Dema a urmat lumea, iubind veacul prezent. Dacă nu te-ai pocăit înainte de a pleca, ești pierdut pe vecie. Diavolul folosește aceleași strategii și îi duce pe mulți slujitori în Iad. Dar încă este timp!

Unii mântuiți nesocotesc poruncile Cuvântului și nu evanghelizează. Aceștia ar trebui să citească Ezechiel 3:17-20 pentru a vedea ce îi așteaptă. Apoi, ar trebui să mediteze la Ezechiel 33.3-20. Cel care nu respectă misiunea primită de la Dumnezeu va vedea că El va avea aceeași atitudine față de cererile sale. Nu am fost lăsați în nepăsare, ci trebuie să îndeplinim porunca Domnului.

Ai grijă să nu faci ceea ce Dumnezeu nu ți-a poruncit, așa cum s-a întâmplat cu Moise, cel mai blând om de pe fața Pământului. După ce a fost provocat atât de mult de israeliți, și-a pierdut cumpătul și a lovit stânca de două ori, când ar fi trebuit să-i spună să dea apă. Cum aceasta simboliza pe Isus, Moise a greșit: Fiul lui Dumnezeu nu putea fi rănit de mai multe ori, așa cum este scris. Mai este timp să părăsești calea cea rea!

Solomon a fost avertizat de Cel Preaînalt să nu umble cu femei străine care să nu fie din poporul lui, pentru că dacă s-ar lua cu ele, ar rătăci și s-ar îndrepta către dumnezeii lor. Încă era timp să facă lucrul drept, dar din moment ce nu a căutat izbăvirea, a păcătuit și ultimele lui zile au fost foarte triste.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!