Mesajul zilei

27/09/2023 - CEL ALES LA SUFLET

Dar cel ales la suflet face planuri alese şi stăruie în planurile lui alese.

Isaia 32.8

Oamenii care se tem de Domnul sunt cei cu adevărat aleși la suflet pe care, în fiecare veac, lumea are privilegiul să-i primească. Aceștia nu se gândesc la ei înșiși, ci la modul de a face ca voia sfântă să prevaleze, stârpind păcatul și, odată cu el, foamea, mizeria și alte suferințe pe care despărțirea de Cel Preaînalt le cauzează omului. Nu este nimic mai bun decât să fii slujitorul lui Dumnezeu în mijlocul unui haos atât de mare, unde ceea ce domnește este dorința prințului răului și al urii.

Aceștia nu seamănă cu nobilimea cunoscută în Evul Mediu, în care unii indivizi primeau putere de la regi pentru a-i ajuta în conducerea societății din acea vreme. Această clasă, împreună cu clerul și poporul, constituiau națiunea. Cu toate acestea, fără o noblețe adevărată, lumea este coruptă și, astfel, ceea ce este greșit este considerat bun și drept. Apoi, în timp, rezultatul acestei încrederi în Satana va dovedi că o astfel de decizie a fost complet greșită.

Scripturile îi consideră nobili pe cei care cunosc și împlinesc voia Domnului. Într-adevăr, acesta ar trebui să fie titlul tuturor celor mântuiți, căci sunt rânduiți să fie lumina lumii și sarea pământului (Matei 5:13,14). Cu toate acestea, netrăind așa cum a plănuit Dumnezeu, mulți creștini i-a făcut pe oameni să se supună diavolului. Știind că rugăciunea celor neprihăniți are mare putere (Iacov 5:16), de ce să nu folosim acest procedeu necesar pentru binele tuturor?

Cei care pretind că Îi slujesc lui Dumnezeu pierd ocazia de a fi folosiți de Domnul în cea mai demnă cauză, dar, în inimile lor, permit existența celei mai mari mizerii și, prin urmare, trăiesc plini de dorințe răutăcioase, stricate și rele. Nu fi responsabil pentru creșterea corupției care distruge societatea și familia. Asumă-ți, în Numele lui Isus, autoritatea care ți-a fost încredințată și fă o diferență.

Dacă trăiești stăpânit de patimă și lăcomie - dorind partenerul sau bunurile altuia -, știi că schimbi unul dintre cele mai mari titluri pe care le-ar putea avea oricine cu altul cu care slujitorii diavolului sunt etichetați: stricăciunea lumii. Prin urmare, aleargă în brațele Domnului și nu-ți fă de lucru cu nimic ce aparține dușmanului. Amintește-ți că în Hristos ești mai mult decât biruitor.

Examinează-te și întoarce-te să-I slujești lui Dumnezeu, pentru că El te-a chemat să alcătuiești elita Sa în lume: oameni care se străduiesc să-I împlinească planurile. Nu face rău nimănui, altfel îți vei dăuna propriei vieți. Cei care se închină în fața măreției și puterii lui Dumnezeu vor vedea întotdeauna că atitudinea lor i-a salvat de lucrările împărăției întunericului.

Avem nevoie de oameni care gândesc, plănuiesc și aduc la viață ceea ce construiesc. Cine decide să fie nobil și trăiește ca atare rămâne în picioare pe vecie. Alegerea este a ta! Cel Preaînalt nu a creat clasa elementelor rele, ci a oferit ceea ce era necesar pentru ca toți copiii Săi să fie ca El: înfăptuitori ai lucrărilor Sale bune.

 

În Hristos, cu dragoste,

 

R. R. Soares

 

Rugăciune

Domnul Isus fie cu voi!