Mesajul zilei

31/10/2023 - IATĂ, AI SĂ MORI!

În urmă cu patru mii de ani, era ceva obișnuit ca dacă bărbatul este ucis, altul să o ia pe văduvă de soție. Prin urmare, de două ori, Avraam i-a cerut Sarei să nu spună că îi...

Vezi mai mult »

30/10/2023 - MOTIVUL CELEI MAI FRUMOASE DOVEZI DE IUBIRE

A fost un act bine gândit de Cel care este desăvârșit în toate, inclusiv în iubire. Diavolul nu a crezut ce se va întâmpla cu Fiul lui Dumnezeu când El va...

Vezi mai mult »

29/10/2023 - OBÂRȘIA TA

Este bine să-ți amintești cine ai fost înainte de convertire, ce ai crezut, ce ai făcut și cui ai slujit. Cu siguranță, după Scripturi, ai fost rău, ai făcut doar voia vrăjmașului...

Vezi mai mult »

28/10/2023 - CUM SĂ CÂȘTIGI BĂTĂLIA

  Dacă vrem să trăim izvăviți de atacurile vrăjmașului, va trebui să-l înfruntăm în Numele lui Isus; altfel vom fi înfrânți de atacurile lui. Cei care nu fac...

Vezi mai mult »

27/10/2023 - CUM SĂ-ȚI GĂSEȘTI SCĂPAREA

Secretul de a fi scăpat de dușmani este să-ți găsești adăpost în Domnul, ceea ce se întâmplă cu cei care Îl ascultă și cred în sfatul revelat în...

Vezi mai mult »

26/10/2023 - CÂNTĂRI DE IZBĂVIRE

În Domnul, găsim locul ideal pentru a ne ascunde de dușman. Împăratul David a scris Psalmul acestui mesaj și, fără îndoială, a folosit această Ascunzătoare când Saul,...

Vezi mai mult »

25/10/2023 - CUM SĂ FII UCENIC AL LUI ISUS

A fi ucenic al lui Isus este unul dintre cele mai mari privilegii în viață, pe măsură ce suntem slujitori ai Împăratului împăraților și Domnului domnilor. Va veni ziua...

Vezi mai mult »

24/10/2023 - NUMAI CEI NEPRIHĂNIȚI POT ADUCE LAUDE

Porunca este să te bucuri – să fii mulțumit, să fii fericit, să fii împlinit în Domnul. Fiind vindecat, te bucuri, îți îmbrățișezi rudele și prietenii și,...

Vezi mai mult »

23/10/2023 - EXEMPLUL BUN

Tot ceea ce a realizat Isus a avut un scop mai mare decât ceea ce putem vedea. Faptele Lui trebuie să servească drept exemplu pentru poporul sfânt atâta timp cât Biserica...

Vezi mai mult »

22/10/2023 - SEMNUL DE A ACȚIONA

Înainte ca Isus să vină la tine, inima îți este cuprinsă de îndoială, cum ar fi, de exemplu, momentul potrivit pentru a acționa în Numele Său și când să-ți iei...

Vezi mai mult »

21/10/2023 - ÎNDURAREA CEA MARE A DOMNULUI

În Psalmi 5.7 arată că îndurarea lui Dumnezeu este starea inimii cuprinsă de compasiune curată, iar aceasta Îl face pe Creator să Se gândească și să dorească...

Vezi mai mult »

20/10/2023 - A-ȚI SCHIMBA HOTĂRÂREA

Este important să fim atenți la lucrările Domnului, deoarece acestea sunt condiționate. Biblia vorbește despre mântuirea noastră ca pe ceva garantat și, prin urmare, nu va fi niciodată...

Vezi mai mult »

19/10/2023 - CURAȚI CU ADEVĂRAT

Când înțelegi Cuvântul lui Dumnezeu, strigă imediat ce spune, pentru că, atunci când este trimis, vine cu putere să facă ceea ce vestește. În acest fel, vei fi...

Vezi mai mult »

18/10/2023 - AVÂND GRIJĂ DE SINE ÎNSUȘI

Sunt lucruri pentru care nu trebuie să ne rugăm pentru a le ști. Dacă Scripturile spun că ceva este al nostru, problema este rezolvată. Când găsești în Biblie o promisiune care a...

Vezi mai mult »

17/10/2023 - REȚETA FERICIRII

Fericit este cel care păzește mărturiile Celui Atotputernic – ceea ce El îl face să înțeleagă în Cuvântul Său – pentru că, odată cu primirea lor, este...

Vezi mai mult »

16/10/2023 - SOLUȚIE DE URGENȚĂ

Ceea ce s-a întâmplat la Refidim a fost mai mult decât o revoltă. Oamenii L-au ispitit pe Dumnezeu și, din această cauză, ni s-a interzis să aflăm despre marea lucrare pe care...

Vezi mai mult »

15/10/2023 - DUREREA DE TATĂ

Iacov a fost folosit pentru a ne da lecții minunate, iar cea despre dragostea pe care o avea pentru Iosif și pentru ceilalți fii și fiice ale lui este frumoasă. Aceasta ne învață să nu...

Vezi mai mult »

14/10/2023 - ESENȚA MISIUNII NOASTRE

Una dintre îndrumările date de Isus ucenicilor Săi a fost să propovăduiască venirea Împărăției Cerurilor. Cu alte cuvinte, cei asupriți de duhurile rele ar putea fi izbăviți....

Vezi mai mult »

13/10/2023 - ATENȚI LA ATINGEREA DUHULUI SFÂNT

Una dintre misiunile celuilalt Mângâietor, pe care Tatăl l-ar trimite în Numele Său și e în mijlocul nostru, este să ne călăuzească în tot Adevărul –...

Vezi mai mult »

12/10/2023 - DEOSEBIREA DINTRE COPIII LUI DUMNZEU ȘI COPIII DIAVOLULUI

Dragostea de care dau dovadă copiii lui Dumnezeu prin lucrările lor îi deosebește de copiii diavolului. Nu contează cât de mult prosperă un om sau cât de mult succes are...

Vezi mai mult »

11/10/2023 - IMPORTANȚA PĂRTĂȘIEI

În vremea în care apostolii erau cu Isus, văzând lucrările Lui și ascultând învățăturile și revelațiile Lui despre ceea ce era scris în Cuvânt, au...

Vezi mai mult »

10/10/2023 - SĂ NU FIȚI PRICINĂ DE PĂCĂTUIRE!

Nu numai adulterii, corupții, hoții și alți criminali au o atitudine jignitoare față de Biserica Domnului și societate prin faptele lor rele, ci și mulți alți frați care au permis să fie...

Vezi mai mult »

09/10/2023 - PATRU SFATURI DE MARE IMPORTANȚĂ

Dacă un om care este evanghelizat trece pe lângă creștini în timp ce aceștia se roagă, va avea îndoieli cu privire la ceea ce a învățat despre bunătatea Domnului. Este...

Vezi mai mult »

08/10/2023 - SĂ AUZI MUSTRĂRILE DOMNULUI

Este necesar să fim atenți la ceea ce spune Domnul prin slujitorii Săi și chiar prin cei necredincioși. La urma urmei, El a folosit chiar și animale pentru a arăta ce cale trebuie de urmat...

Vezi mai mult »

07/10/2023 - SUFLAREA NĂRILOR LUI DUMNEZEU

În capitolul al 14-lea din Exod, versetul 21, este scris despre vântul din răsărit care a suflat toată noaptea și a făcut să se despartă Marea Roșie. Însă, asta este ceea...

Vezi mai mult »

06/10/2023 - LOCUINȚĂ PENTRU DOMNUL

Când Domnul este puterea omului, acesta este biruitor în lupte. Cel care pierde luptele sfințeniei nu poate rezista atacurilor directe sau indirecte ale diavolului. Omul care nu are o...

Vezi mai mult »

05/10/2023 - ATUNCI VA VENI SFÂRȘITUL

  Isus se va întoarce în lume, așa cum a făgăduit, pentru a-i înălța la cer pe cei care se încred în El. Chiar dacă Iadul încearcă să se opună,...

Vezi mai mult »

04/10/2023 - AMENINȚAȚI PENTRU FAPTUL DE A FACE BINELE

Nu întotdeauna pentru faptul de a face bine primim aplauze, ci persecuții. Însă, nu trebuie să ne temem niciodată de ele, pentru că, de multe ori, datorită faptului că structura...

Vezi mai mult »

03/10/2023 - NU FI NEPĂSĂTOR DE DARUL CARE ESTE ÎN TINE!

După chemarea la mântuire, trebuie să facem următorii pași pentru a primi nașterea din nou, care se va completa cu botezul în apă și în Duhul Sfânt. Fără a se naște...

Vezi mai mult »

02/10/2023 - MĂSURA RĂSPLĂȚII DOMNULUI

A trăi în nelegiuire înseamnă să afli cum este despărțirea veșnică de Dumnezeu, căci omul nu mai simte prezența Domnului și, în același timp, știe că El este adevărat,...

Vezi mai mult »

01/10/2023 - NU TE TEME DE CEI ÎMBOGĂȚIȚI

Nu acumularea de bunuri este ceea ce îl va face pe om puternic și de temut, putând face ceea ce vrea. Dimpotrivă, dacă acest individ prosperă, trebuie să-și amintească de...

Vezi mai mult »