Mesajul zilei

24/05/2024 - PRIVILEGIUL CELUI TRIMIS

Poziția unui reprezentant al lui Dumnezeu este mult mai importantă decât ne putem imagina, deoarece acesta acționează ca un purtător de cuvânt al Cerurilor. Prin urmare, trebuie să...

Vezi mai mult »

23/05/2024 - CÂND DUMNEZEU ÎȘI FACE PARTEA

Domnul nu încetează să vorbească cu noi, atâta timp cât Îl ascultăm. Moise nu putea merge de unul singur la copiii lui Israel, ci investit cu Cuvântul lui Dumnezeu....

Vezi mai mult »

22/05/2024 - NU AU ASCULTAT DE DUMNEZEU

Revolta împotriva lui Moise a fost nejustificată, dar acest lucru se întâmplă întotdeauna cu cei care sunt folosiți de Dumnezeu. Pentru ca omul să nu asculte de slujitorii...

Vezi mai mult »

21/05/2024 - AU STRIGAT LA OMUL GREȘIT

Ordinul lui Faraon a fost viclean. Evreii nu puteau micşora numărul de cărămizi pe care le făceau, dar trebuiau să-și procure singuri paiele. Pentru el, lenevia îi făcea să aducă...

Vezi mai mult »

20/05/2024 - STRATEGIA CELUI RĂU

În sclavie, un tiran este cel ce stăpânește. Membrii acestei orânduiri sunt slujitorii acestei ființe rele. Nu e de înțeles scopul celor care înrobesc, pentru că...

Vezi mai mult »

19/05/2024 - POPORUL S-A ÎNMULȚIT

Satana a complotat întotdeauna împotriva omului, punându-și supușii în situații de neconceput: să se omoare unii pe alții. Cine are dreptul să ia viața altuia? Cu toate...

Vezi mai mult »

18/05/2024 - VORBA VRĂJMAȘULUI

Să nu crezi niciodată în dușman sau în cei care-l slujesc. Așa cum apa sălcie nu curge dintr-un izvor curat, nimic bun nu va ieși din gura diavolului. Argumentele îi sunt...

Vezi mai mult »

17/05/2024 - DRUMUL DE TREI ZILE

Cine se supune lui Dumnezeu are mărturia Lui în favoarea sa. Faraon știa că Moise și Aaron nu mințeau. Astăzi, și cei rătăciți vor vedea adevărul cuvântului nostru vorbind...

Vezi mai mult »

16/05/2024 - PURTAREA IRESPONSABILĂ A FARAONULUI

Cine era Faraon pentru a spune ceva Celui Atotputernic și, mai ales, să răspundă în acest fel mesajului trimis prin Moise? În timp ce acesta îi dădea mesajul, Dumnezeu...

Vezi mai mult »

15/05/2024 - DOMNUL ESTE DUMNEZEUL NEPRIHĂNIRII

Ceea ce s-a întâmplat în pântecele Rebecăi este mult mai important decât ne-am putea gândi sau imagina, căci viitorul omenirii se hotăra acolo. Nu...

Vezi mai mult »

14/05/2024 - TOIAGUL ȘI SEMNELE

Moise a primit o poruncă de la Cel Atotputernic: avea semne de îndeplinit. Oricine primește o misiune de la Domnul trebuie să o împlinească, altfel riscă să fie găsit responsabil...

Vezi mai mult »

13/05/2024 - NU CĂUTA SCUZE ÎNAINTEA DOMNULUI!

Fiecare om ar trebui să cunoască pe Domnul și să facă voia Lui. Fără cunoașterea Fiului lui Dumnezeu și credința în El, ne împiedicăm de orice obstacol pus în fața...

Vezi mai mult »

12/05/2024 - MINUNILE NU VOR LIPSI

Tot ceea ce ne trimite Dumnezeu este din belșug, de la mesajele de vindecare, eliberare și mântuire până la semnele care confirmă propovăduirea; astfel, este bine să ne pregătim...

Vezi mai mult »

11/05/2024 - LUCRARE INSTANTANEE

    În pregătirea lui Moise, Domnul a arătat cât de repede îndeplinește orice lucrare. Întrucât legiuitorul a fost reticent, spunând că oamenii...

Vezi mai mult »

10/05/2024 - PARTICIPAREA LA LUCRARE

Moise a avut multe lecții de învățat, iar una dintre ele a fost că nu trebuie să facă lucrarea singur, dar trebuia să asculte doar de Domnul. În călătoria noastră de credință,...

Vezi mai mult »

09/05/2024 - SCUZE FĂRĂ ROST

Nu-l putem condamna pe Moise pentru ceea ce a spus, deoarece, când a auzit de la Domnul că trebuie să meargă în Egipt, de unde fugise, și să scoată poporul evreu de acolo, a...

Vezi mai mult »

08/05/2024 - MISIUNE CU OBIECTIV PRECIS

Cuvântul spune că Dumnezeu a dat atenție israeliților, pentru că rugăciunile lor au ajuns la El. Fiind atent la strigătul lor, Domnul i-a cunoscut și a chemat pe cel ales pentru a-l...

Vezi mai mult »

07/05/2024 - CUM DE L-AȚI LĂSAT PE OM?

Calea celui chemat să facă voia sfântă poate avea multe suișuri și coborâșuri. Există posibilitatea ca acesta să se entuziasmeze și să facă lucruri pe care nu ar trebui să le...

Vezi mai mult »

06/05/2024 - VICLENIA VRĂJMAȘULUI

După moartea lui Iosif, copiii lui Israel s-au înmulțit în Egipt, astfel încât evreii erau văzuți peste tot. A fost voia lui Dumnezeu să se facă, așa cum se...

Vezi mai mult »

05/05/2024 - CUMPĂRAȚI PETRU DUMNEZEUL NOSTRU!

Ce profeție nu a făcut Iosif despre ceea ce va face Isus pentru Dumnezeul nostru: să fim cumpărați pentru El. Astăzi, eliberați de mâinile vrăjmașului, putem să lăudăm pe Cel...

Vezi mai mult »

04/05/2024 - DISPERAREA LA NECAZ

Cei care sunt în Dumnezeu trebuie să se pregătească pentru luptele care vor veni asupra umanității, așa cum a spus Isus: toate acestea sunt doar începutul durerilor naşterii (Matei...

Vezi mai mult »

03/05/2024 - A FI STĂPÂN PE SITUAȚIE

În ciuda faptului că era bătrân, Iacov a știut să-și conducă familia. Atâta timp cât era în viață, își va stăpâni casa. De fapt, una dintre cele...

Vezi mai mult »

02/05/2024 - NU LĂSA NIMIC ÎN URMĂ!

În Beer-Șeba, Iacov a adus jertfe Dumnezeului tatălui său, Isaac. Domnul nu Dezvăluise încă Numele Său nimănui. Acolo, El i-a vorbit lui Iacov, într-o vedenie de noapte, și...

Vezi mai mult »

01/05/2024 - ȚINE LEGĂTURA CU DOMNUL!

De mai multe ori, în călătoria lui Iacov, Domnul i-a promis că va fi cu el oriunde ar merge, iar acum, când se va pogorî în Egipt, Cel Atotputernic Și-a reafirmat...

Vezi mai mult »