Mesajul zilei

31/07/2023 - IACOV A AUZIT VOCEA LUI DUMNEZEU

Iosif, fiul lui Iacov, care a devenit prim-ministru al Egiptului, i-a explicat lui Faraon că atunci când Dumnezeu vorbește de două ori, este pentru că El se grăbește să realizeze ceva...

Vezi mai mult »

30/07/2023 - JERTFELE ADUSE ÎN BEER-ȘEBA

Aflând că Iosif trăiește, inima lui Iacov s-a înviorat. Căci, de când i s-a spus că băiatul a fost atacat de un animal sălbatic, sufletul i se întristase. Nu putea...

Vezi mai mult »

29/07/2023 - PUTEREA BUNEI VESTIRI

Când Iacov a auzit de la fiii săi că Iosif a murit, a fost ca și cum ar fi pierdut o bucată din el însuși. La urma urmei, cum a putut Dumnezeu, care i-a promis că va fi cu el și-l...

Vezi mai mult »

28/07/2023 - S-AU LĂSAT ISPITIȚI

Nu vă supărați și nu cârtiți niciodată împotriva faptelor lui Dumnezeu. Chiar dacă El te duce în pustie, va fi bine pentru tine. El este Învățătorul, iar noi...

Vezi mai mult »

27/07/2023 - CEI CARE UMBLĂ FĂRĂ PRIHANĂ ÎN CALEA LOR

Cel mai lung capitol din Biblie începe prin a numi binecuvântat pe cel care merge pe căi fără prihană, care sunt bine explicate în cele 176 de versete ale sale. În...

Vezi mai mult »

26/07/2023 - PURTAREA CEA DREAPTĂ

Sunt momente în viață când pare că prietenii și tovarășii, rudele și chiar oamenii pe care i-am ajutat ne întorc spatele și ne simțim neputincioși. Când se...

Vezi mai mult »

25/07/2023 - ALEGEREA ÎȚI VA HOTĂRÎ VIITORUL

Când Evanghelia este propovăduită, cel care o ascultă devine conștient de ceea ce vrea Dumnezeu de la el. Cu toate acestea, mulți disprețuiesc vocea sfântă, pentru că vor să...

Vezi mai mult »

24/07/2023 - MARE ATENȚIE CUM SLUJIȚI LUI DUMNEZEU

Nu slujiți Domnului oricum, ci încercați să știți cum este El și care Îi sunt cerințele pentru a umbla cu El și a-I îndeplini voia. Astfel, veți fi fără prihană și pe...

Vezi mai mult »

23/07/2023 - CUM SĂ SLUJEȘTI LUI DUMNEZEU

După ce Iosua, urmașul lui Moise la conducerea poporului lui Dumnezeu în Canaan, a prezentat faptele Domnului realizate pentru poporul Său, a spus israeliților că vor trebui să aleagă...

Vezi mai mult »

22/07/2023 - OSÂNDIREA PĂCATULUI

Ceea ce ne despărțea de Dumnezeu a fost osândit în trupul lui Isus, iar acum suntem liberi pe vecie. Aceasta înseamnă că ființa umană care aude Evanghelia și o respectă nu...

Vezi mai mult »

21/07/2023 - PORUNCA LEGII S-A ÎMPLINIT ÎN NOI

Legea lui Dumnezeu era bună, dar întrucât firea pământească o făcea fără putere, nu putea să facă dreptate celor care o respectau, decât dacă nu se abăteau de la...

Vezi mai mult »

20/07/2023 - VEȚI PIERI DUPĂ CUM SPUNE EVANGHELIA

Cine nu-și păzește inima va fi înșelat fără milă de diavol. Chiar dacă omul dorește să-I slujească lui Dumnezeu, duhul său, fără nașterea din nou și fără a lucra potrivit...

Vezi mai mult »

19/07/2023 - FAȚA LUI DUMNEZEU SE ÎNTOARCE CĂTRE TINE

Domnul nu face nimic fără să ne anunțe mai întâi. Când nu știi ce spune Dumnezeu despre un subiect, este ușor să scapi de greșeală, căci este suficient să existe...

Vezi mai mult »

18/07/2023 - NELEGIUIRI UITATE

Dumnezeu nu uită greșelile noastre decât dacă Îi cerem sincer iertarea. Orice lucrare rea este împotriva Domnului, care este bun și vrea ca toți să vină la pocăință....

Vezi mai mult »

17/07/2023 - LUCRĂRILE MÂINILOR LUI DUMNEZEU

Trebuie să fii mereu atent ca nu cumva dușmanul să te smulgă din mâna Domnului. De fapt, el nu poate face asta în mod deliberat; totuși, dacă reușește să te convingă că...

Vezi mai mult »

16/07/2023 - BINECUVÂNTAREA ȘI BLESTEMUL ÎN ȚARA FĂGĂDUINȚEI

Alegerea pe care o facem zilnic dovedește dacă am avut dreptate sau dacă am fost înșelați de diavol, deoarece rezultatele arată pe cine slujim. Nu este bine să te supui unuia care are un...

Vezi mai mult »

15/07/2023 - TOȚI VOR CĂDEA LA PĂMÂNT

Trezește-te, Biserică, căci slava Domnului este mai mare decât și-a închipuit omul! Dumnezeu a dat poporului Său autoritate asupra tuturor demonilor pentru a le desface lucrările,...

Vezi mai mult »

14/07/2023 - VEZI SĂ NU CUMVA SĂ PĂRĂSEȘTI PE LEVIT

În Vechiul Testament, leviții se ocupau de transportarea, montarea și alte activități legate de Cortul sfânt și, mai târziu, de templu. Aceștia nu numai că aveau slujba de a...

Vezi mai mult »

13/07/2023 - BUCURIA ÎNAINTEA DOMNULUI

Încă de la început, Domnul l-a făcut pe om să înțeleagă importanța bucuriei. Când Cain s-a simțit neglijat din cauza faptului că jertfa nu i-a fost primită de Cel...

Vezi mai mult »

12/07/2023 - UNDE SĂ VĂ DUCEȚI ZECIUIELILE ȘI DARURILE ALESE

Acest loc a fost dinainte stabilit: Casa Comorilor. Aceasta a fost creată de Domnul și locul ei este acolo unde El te hrănește prin Cuvânt. Este o legătură între...

Vezi mai mult »

11/07/2023 - DOMNUL VĂ VA DA ODIHNĂ DUPĂ CE VĂ VA IZBĂVI DE VRĂJMAȘI

Israeliții au fost scoși din robie și au fost duși în Canaan sub îndrumarea sfântă, dar trebuiau să treacă râul Iordan pentru a merge și lua în stăpânire...

Vezi mai mult »

10/07/2023 - SĂ NU FACI DUPĂ VOIA TA!

În Țara Făgăduinței, Evanghelia, totul este nou. Chiar și poruncile sunt noi, pentru că Isus le-a împlinit pe cele vechi și le-a contopit cu cele noi. Cine iubește pe Dumnezeu mai...

Vezi mai mult »

09/07/2023 - ZIUA RUȘINII ÎN ISRAEL

Cel care nu este gata să slujească Domnului poate lua hotărâri care să-l facă de râs pe el însuși, dar și pe întreaga comunitate. Cel mai rău lucru este că, în...

Vezi mai mult »

08/07/2023 - HOTĂRÂRE ÎNȚELEAPTĂ, REZULTATE MINUNATE

Fiecare om are dreptul să aleagă de a sluji sau nu lui Dumnezeu, dar oricine alege să trăiască în răzvrătire ia cea mai proastă hotărâre. Există doar două forțe – binele...

Vezi mai mult »

07/07/2023 - UN DUH BLÂND ȘI LINIȘTIT

Când vorbește despre modul în care femeile ar trebui să umble în credință, Petru enumeră podoabe care, deși sunt frumoase, nu servesc pentru ca Dumnezeu să fie slăvit...

Vezi mai mult »

06/07/2023 - IZBĂVIREA ISRAELULUI DE ASUPRIRE

În versiunea revizuită și actualizată a sfintei Biblii, traducătorul ne-a explicat ce s-a întâmplat în iad, când Isus a despuiat pe Satana și slujitorii săi de...

Vezi mai mult »

05/07/2023 - TOIAGUL A FOST FRÂNT

În acest studiu, voi folosi traducerea revizuită și actualizată a Bibliei, deoarece este mai clară cu privire la lucrarea făcută de Isus în moartea Sa. Când s-a lăsat...

Vezi mai mult »

04/07/2023 - ODIHNĂ SPORITĂ

Domnul a anunțat ziua glorioasă în care Fiul Său va birui diavolul și toate puterile întunericului, cu mult înainte ca aceasta să se întâmple. Odată cu moartea și...

Vezi mai mult »

03/07/2023 - RĂSCUMPĂRĂ-MĂ DUPĂ FĂGĂDUINȚA TA!

Nu este niciun motiv pentru care un creștin să fie cuprins de deznădejde, pentru că Duhul Sfânt l-a înviorat în același moment în care L-a înviorat pe Isus. Dar,...

Vezi mai mult »

02/07/2023 - UMBLĂ ÎN LOC LARG!

Leacul la problemele noastre este mai simplu decât ne imaginăm, atâta timp cât suntem dispuși să ne supunem îndrumărilor cerești. Nu are cum cineva să ceară Domnului...

Vezi mai mult »

01/07/2023 - SĂ SPORIȚI TOT MAI MULT ÎN A FI PLĂCUȚI DOMNULUI

Acesta ar trebui să fie scopul copiilor lui Dumnezeu. Însă, sunt unele lucruri care îi împiedică să se ridice la nivelul lui Hristos. El știa să rezove situațiile, să iasă...

Vezi mai mult »