Mesajul zilei

30/11/2023 - CEL ATOTPUTERNIC

Ce zi nu a fost aceea în care Hristos, care fusese ucis în Ierusalim, S-a apropiat, fiind înviat, de cei care L-au ascultat și au plecat în Galileea, ca să le dea cea mai...

Vezi mai mult »

29/11/2023 - L-A FĂCUT DOMN ȘI MÂNTUITOR

Învierea lui Isus a fost poruncită de Dumnezeu. Totul a fost calculat pentru ca Hristos să ne ia păcatele asupra Lui și să ne elibereze cu totul din mâna vrăjmașului,...

Vezi mai mult »

28/11/2023 - ÎNĂLȚIMILE SIONULUI

Ce frumos! Nimic nu ne va împiedica să mergem la Mântuitorul. Chiar dacă Iadul închide cărările pentru a ne opri, vom ajunge în locul pe care Dumnezeul nostru l-a arătat....

Vezi mai mult »

27/11/2023 - RĂSCUMPĂRAREA NOASTRĂ

În versetul citat, Iacov reprezintă poporul lui Dumnezeu. Nu exista nicio cale de ieșire din robia diavolului, pentru că păcatul ne despărțise de Domnul. Pentru ca acea moarte spirituală...

Vezi mai mult »

26/11/2023 - PRIVILEGIUL DE A VEDEA PE DUMNEZEU

A fi curat la suflet este un avantaj, pentru că astfel nu ne mustră conștiința. Cu toate acestea, trebuie să căutăm această binecuvântare; altfel, nu vom avea pe Domnul în noi....

Vezi mai mult »

25/11/2023 - MOȘTENITOR AL TUTUROR LUCRURILOR

Făptura înțeleaptă care a creat Universul – distribuind planetele grele pe orbite prestabilite, fără riscul ca acestea să scape de sub control în spațiu – și ne-a...

Vezi mai mult »

24/11/2023 - SĂTUI ȘI OSTOIȚI

Orice afirmație făcută de Domnul Isus trebuie să fie primită ca un mesaj din inima lui Dumnezeu pentru cei care Îi slujesc. Ca Tată, El dorește binele copiilor Săi și, prin urmare, le...

Vezi mai mult »

23/11/2023 - CHEMAREA CEA MARE

Isus nu s-ar fi ridicat în ziua cea mare a praznicului și ar fi strigat dacă ceea ce urma să fie anunțat nu era foarte important. Tot ceea ce El îți spune sau îți arată...

Vezi mai mult »

22/11/2023 - CEL FĂRĂ PRIHANĂ S-A BUCURAT DE RĂZBUNARE

Ca Fiu al lui Dumnezeu, Domnul Isus, cel Neprihănit, a așteptat cu nerăbdare ziua când va sosi răzbunarea și, pogorându-Se în Iad, S-a dăruit realizării planului Tatălui,...

Vezi mai mult »

21/11/2023 - FĂRĂ SĂ FIE VREUN LEAC

Omul care se lasă înșelat de forțele răului face o greșeală crucială, deoarece este în mod voit slujitor al diavolului, care începe să-l stăpânească. În acest...

Vezi mai mult »

20/11/2023 - CUM SĂ CUNOȘTI PE OMUL NELEGIUIT

Am trăi mai bine dacă am învăța să îi cunoaștem pe oameni, cât și pe noi înșine. Această cunoaștere este dată prin Scripturi, prin păzirea poruncilor și prin...

Vezi mai mult »

19/11/2023 - NEÎNȚELEGERI CARE TE DUC ÎN PIERZANIE

Sunt creștini care sunt fascinați de ispita de a obține ceva în afara lui Dumnezeu, motiv pentru care recurg la judecata omenească împotriva unui frate în credință, despre...

Vezi mai mult »

18/11/2023 - OSÂNDA PENTRU NECINSTIRE

Darurile Duhului Sfânt au fost date din belșug în biserica din Corint. Cu toate acestea, frații corinteni nu s-au purtat cu înțelepciune pentru a face față situației față de...

Vezi mai mult »

17/11/2023 - MERGEȚI FĂRĂ SĂ VĂ ABATEȚI

Ce promisiune minunată ne dă Dumnezeu prin Isaia! Când nu știm în ce direcție să o luăm, sau vrăjmașul ne atacă, în mintea și duhul nostru, vom simți călăuzirea...

Vezi mai mult »

16/11/2023 - AU REFUZAT MÂNTUIREA

Prin prorocul Isaia, Domnul a spus că poporul Israel a refuzat să treacă prin procesul mântuirii, ceea ce a făcut să nu se poată bucura de bunătatea Lui. Avraam, prietenul Său, a fost...

Vezi mai mult »

15/11/2023 - MĂREȚIA HARULUI LUI DUMNEZEU

Pentru ca tu să auzi Evanghelia și să te bucuri de ea, Dumnezeu a lucrat într-un mod minunat, pentru că păcatul lui Adam l-a despărțit pe om de Creator și l-a stricat cu...

Vezi mai mult »

14/11/2023 - HOTĂTÂREA CE ADUCE BINECUVÂNTAREA

Prezența lui Isus în casa lui Zaheu l-a făcut să înțeleagă că modul lui de a proceda, deși îl făcuse să se îmbogățească, îl va duce în iad. Cine poate...

Vezi mai mult »

13/11/2023 - CUVINTE STRANII

Cuvintele pe care le-a spus Isus în timp ce stătea în barca lui Petru trebuie să-i fi umplut inima de bucurie și credință. Cu toate acestea, în ciuda faptului că era ucenicul...

Vezi mai mult »

12/11/2023 - NU TE VOR DA!

Ieremia a prorocit ca Iuda, poporul lui Dumnezeu, să meargă în robie în Babilon. Când au auzit aceasta, căpeteniile lui Iuda s-au înfuriat. Prin gândirea lor...

Vezi mai mult »

11/11/2023 - BUZELE MINCINOASE

Nu e niciun motiv pentru care cineva să mintă, dar unii se lasă amăgiți de diavol și mint. Nu vă folosiți niciodată de înșelăciune; în caz contrar, vei fi respins de la marile...

Vezi mai mult »

10/11/2023 - MARELE EXOD

Fuga celor mântuiți de doctrina falsă este ceva minunat și extrem de important în ochii Domnului, deoarece El Însuși îi va proteja din toate părțile. Prin urmare, nimeni...

Vezi mai mult »

09/11/2023 - NU VĂ ATINGEȚI DE NIMIC NECURAT

Sunt pasaje în Biblie prin care suntem avertizați asupra Babilonului, care este identificat drept țara unde a început cultul demonilor – ceea ce a făcut ca Domnul să-l...

Vezi mai mult »

08/11/2023 - DOMNUL MÂNGÂIE PE POPORUL SĂU

Mare ne e paguba cauzată de lecțiile greșite sau de cele parțial bune. Este trist să vezi cum aceste învățături au crescut în biserici, făcând ca oameni cu inima curată...

Vezi mai mult »

07/11/2023 - SUNTEM BRAȚUL DOMNULUI

  Când Israel era brațul Domnului, Dumnezeu a făcut minuni prin acest popor; însă, când l-a respins pe Cel care făcuse Legământul cu Avraam, a devenit o ramură...

Vezi mai mult »

06/11/2023 - PRIN CUVÂNTUL LUI

Ziua fusese multă muncă și, deși era pe cale să se încheie, Isus nu înceta de a-i ajuta pe cei aflați în nevoi. Acest exemplu trebuie urmat de cei mântuiți, pentru ca...

Vezi mai mult »

05/11/2023 - IMPORTANȚA UNEI MĂRTURISIRI ADEVĂRATE

Fratele și prietenii lui Neemia au fost de o importanță crucială în reconstruirea zidurilor Ierusalimului și ridicarea națiunii lui Israel. Probabil că nici nu știau că Dumnezeu...

Vezi mai mult »

04/11/2023 - EL NICI NU ȘTIA CINE ESTE ISUS

Timp de 38 de ani, un bărbat paralizat a tot sperat să fie vindecat. Acest lucru ne face să ne gândim că mulți alți oameni au avut aceeași credință. Unii vor muri în curând...

Vezi mai mult »

03/11/2023 - TEMEIUL LUCRĂRILOR SFINTE

Domnul nu va da nimănui puterea Lui de a se realiza sau obține ceva pe care El nu l-a făcut să înțeleagă prin mărturia Sa. Mare grijă! Vrăjmașul este capabil să facă din tine un alt...

Vezi mai mult »

02/11/2023 - PERSEVERENȚA CELUI ALES

Perseverența lui Iacov în realizarea a ceea ce credea că i-a dat Dumnezeu este demnă de reținut, pentru că, dacă nu ar fi fost, mântuirea noastră ar fi fost în pericol. El a...

Vezi mai mult »

01/11/2023 - VĂZÂND ÎN VIITOR

Când Isaac s-a dus la Gherar, fugind de foamete, Dumnezeu i-a spus să nu se ducă în Egipt. Atunci, a dovedit imediat că este un slujitor credincios și a urmat porunca sfântă....

Vezi mai mult »