Mesajul zilei

29/02/2024 - LECȚIA NU A FOST ÎNVĂȚATĂ

Se pare că împăratului Iosafat îi plăcea nu numai să vadă pe Domnul lucrând, ci și să-L provoace, întrucât s-a aliat cu fiul lui Ahab, un om rău cunoscut pentru...

Vezi mai mult »

28/02/2024 - INIMI NEPREGĂTITE

A mărturisi că Dumnezeu face minuni în zilele noastre este ca și cum ai trăi acum mai bine de două mii de ani, când Isus îi vindeca pe suferinzi de bolile care îi...

Vezi mai mult »

27/02/2024 - NU-ȚI SCHIMBA CALEA!

Iosafat și-a început cu bine domnia, mergând pe cărările lui David, strămoșul său. El a constatat că a fost binecuvântat pentru o astfel de purtare și, oriunde ar fi mers,...

Vezi mai mult »

26/02/2024 - REZULTATUL SMERENIEI

Este bine să ne amintim de atitudinea lui Iosafat și a poporului său față de coaliția națiunilor care doreau să-i învingă. Prin acest exemplu, ne dăm seama că trebuie să căutăm pe...

Vezi mai mult »

25/02/2024 - MARȘUL CELOR BIRUITORI

După ce a strâns bogăția pe care i-a pregătit-o Cel Preaînalt și a mers în valea binecuvântării pentru a mulțumi Domnului, oștirea lui Iuda s-a întors la...

Vezi mai mult »

24/02/2024 - VALEA BINECUVÂNTĂRII

Este trist să vezi oameni care nu se întorc să-ți mulțumească pentru ceea ce au primit. În apostolia mea, dacă toți cei care au primit vindecare ar fi fost recunoscători Celui...

Vezi mai mult »

23/02/2024 - PRADĂ ÎMBELȘUGATĂ

Când Dumnezeu călăuzește pe om, acesta vede atât de multe minuni ca și cum ar visa (Psalmi 126.1). Este necesar să fim în comuniune cu Cel Atotștiitor pentru a nu pierde nimic...

Vezi mai mult »

22/02/2024 - SUCCES DEPLIN

Când o luptă sau orice altă întreprindere este condusă de Dumnezeu însuși, chiar dacă este cu mica, dar importanta noastră participare, posibilitatea de succes este totală....

Vezi mai mult »

21/02/2024 - DUMNEZEU LA LUCRU

De îndată ce compatrioții lui Iosafat au început să-L laude pe Domnul cu bucurie, Dumnezeu a pus o pândă împotriva celor care s-au ridicat să-i nimicească. Rezultatul?...

Vezi mai mult »

20/02/2024 - ÎN ÎNVOIRE CU POPORUL

Nimeni nu se poate considera privilegiat, chiar dacă Domnul îl folosește într-un mod special. Cel Atotputernic ne așează în Trupul lui Hristos după bunul plac. Cu toate...

Vezi mai mult »

19/02/2024 - PLECAREA CELOR CARE CRED

Nu trebuiau să mai aștepte, deoarece primiseră îndrumări de la Domnul. Prin urmare, dis-de-dimineață, au pornit să înfrunte pe vrăjmaș. Când auzim vocea lui Dumnezeu citind...

Vezi mai mult »

18/02/2024 - A LĂUDA CU GLAS TARE

De îndată ce au văzut pe Iahaziel dând mesajul sfânt și pe Iosafat aruncându-se cu fața la pământ, închinându-se Domnului pentru planul ce i-a fost...

Vezi mai mult »

17/02/2024 - INSTRUCȚIUNILE PRIMITE

Există două moduri de a-L auzi pe Cel Atotputernic, dar ar trebui să-l urmezi doar pe cel al credinței. Dacă cuvântul a venit de la Dumnezeu, trebuie să i se acorde toată atenția....

Vezi mai mult »

16/02/2024 - INSTRUCȚIUNI COMPLETE

Prima instrucțiune dată de Iahaziel israeliților a fost să meargă împotriva dușmanului care se ridicase împotriva lor. Nu puteau nici să ezite, nici să se ascundă. Locul a fost...

Vezi mai mult »

15/02/2024 - RĂSPUNSUL DOMNULUI

Faptul că Domnul ne îndeamnă să ne rugăm indică faptul că El vrea să răspundă rugăciunilor noastre – mijlocul prin care îl contactăm pe Cel Atotputernic, spunându-I...

Vezi mai mult »

14/02/2024 - UNIUNEA INDISPENSABILĂ

Când diavolul reușește să-l rănească pe păstor moral, spiritual sau fizic, turma se împrăștie și apoi se rătăcește. Iosafat a fost ținta dușmanului, care, cu orice preț, a...

Vezi mai mult »

13/02/2024 - RUGĂCIUNEA CREDINȚEI

După ce s-a rugat potrivit făgăduințelor lui Dumnezeu, Iosafat a întrebat pe Domnul dacă El nu va judeca confederația națiunilor formate pentru a ataca pe Iuda. Este evident că Cel...

Vezi mai mult »

12/02/2024 - A RĂSPLĂTI BINELE CU RĂUL

Fiii lui Amon și ai lui Moab erau descendenții lui Lot, nepotul lui Avraam, și ale celor două fiice ale lui, care l-au îmbătat pentru a se culca cu ele fără nici să-și dea seama ...

Vezi mai mult »

11/02/2024 - ASUMĂ-ȚI FĂGĂDUINȚA ACUM!

    Împăratul Iosafat cunoștea foarte bine relatările, deși scurte, despre inaugurarea templului din Ierusalim. Apoi, văzând pericolul în care se aflau din cauza...

Vezi mai mult »

10/02/2024 - RĂSPLATA CELOR SMERIȚI

Iosafat menționează un fapt important despre israeliți, și anume că ei trăiau în Țara Făgăduinței. Puțini sunt oamenii care sunt capabili să urmeze – să trăiască –...

Vezi mai mult »

09/02/2024 - FĂGĂDUINȚELE AU AJUNS LA TINE

Continuând rugăciunea către Domnul, Iosafat menționează că Dumnezeu a izgonit locuitorii Canaanului și a dat acea țară seminței lui Avraam, prietenul Său, pentru totdeauna. Ori, Pavel...

Vezi mai mult »

08/02/2024 - STĂPÂN PESTE TOATE ÎMPĂRĂȚIILE

În rugăciunea sa, înaintea întregului popor, împăratul Iosafat a arătat ce fel de credință avea în Domnul. Nu a fost o credință slabă, creată de mintea...

Vezi mai mult »

07/02/2024 - RUGĂCIUNEA CE VA BIRUI

  Chemarea lui Iosafat a avut succesul dorit, întrucât întreaga națiune a venit să ceară ajutor Domnului, alăturându-se împăratului în postul...

Vezi mai mult »

06/02/2024 - RĂSPUNSUL LUI IOSAFAT

Pedeapsa urma să vină și nu era una mică. Pentru un mare rău, este nevoie de o mare lucrare. Dacă Iosafat nu s-ar fi temut de Domnul, ar fi trebuit să recurgă la resursele materiale ale lui...

Vezi mai mult »

05/02/2024 - DESPRE JUDECATA DOMNULUI

Oricine este într-o poziție de conducere trebuie să caute să știe ce se întâmplă cu cei pe care îi conduce – cum trăiesc și slujesc lui Dumnezeu. Așa trebuie să...

Vezi mai mult »

04/02/2024 - LA DOMNUL, NU ESTE NICIO NELEGIUIRE

Numirea judecătorilor a fost făcută dintre leviți, preoți și căpeteniile părinților lui Israel. Desigur, mulți se așteptau la această onoare, dar, neavând o procedură corectă, nu...

Vezi mai mult »

03/02/2024 - VESTIREA TRAGEDIEI

După sperietura pe care a suferit-o în Samaria, Iosafat s-a întors acasă și s-a simțit cu sufletul împăcat. Dar acest sentiment nu era adevărat, pentru că ar fi putut fi...

Vezi mai mult »

02/02/2024 - UN EFORT ZADARNIC

Ce nădejde mai poate avea un om care nu are credință sfântă? Este greu de spus, pentru că acesta nu realizează că va avea necazuri în veci de veci. Nefolosindu-și drepturile...

Vezi mai mult »

01/02/2024 - MODESTIA UNUI ÎMPĂRAT PUTERNIC

Modestia este una dintre trăsăturile slujitorilor lui Dumnezeu. În ciuda faptului că era un om folosit de Domnul, Iosafat a fost influențat de împăratul lui Israel. El și-a arătat...

Vezi mai mult »