Mesajul zilei

31/01/2019 - CU GLAS DE VESELIE

Dumnezeu a poruncit ca poporul Său să iasă din Babilon, căci era locuit de demoni, iar oamenii chemați de Domnul nu pot trăi în mijlocul lor. Astăzi, cei luminați de Adevăr trebuie să...

Vezi mai mult »

30/01/2019 - CE TREBUIE SĂ FACEM CU CUVÂNTUL

Reușita noastră duhovnicească începe să se înfăptuiască atunci când lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi. Ori, fără de început,...

Vezi mai mult »

29/01/2019 - CE E DE FĂCUT CU PACEA LUI HRISTOS

Lumea caută pacea de care robii lui Dumnezeu nu sunt interesați, căci pacea pe care au dobândit-o aceștia este superioară celei pentru care umanitatea ar face orice ca s-o primească....

Vezi mai mult »

28/01/2019 - CÂND OMUL ÎN DUMNEZEU TREMURĂ

Dumnezeu vestește anumite lucruri care îi fac să tremure chiar și pe cei care își cunosc locul în Hristos. Prorocul Daniel, înțelegând ceea ce îi fusese...

Vezi mai mult »

27/01/2019 - AȘA VREA DOMNUL SĂ TE VADĂ

Armăturile lui Dumnezeu, Cuvintele Sale, sunt veșmintele cu care trebuie să ne încingem coapsele în duhovnicie. Cu acestea, avem ocrotirea necesară, neprihănirea de care avem nevoie...

Vezi mai mult »

26/01/2019 - ARMĂTURA BIRUITOARE A LUI DUMNEZEU

Motivul pentru care trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu este că fiecare revelație a Cuvântului ne apără de o uneltire a diavolului. De aceea, este bine de luat...

Vezi mai mult »

25/01/2019 - SFAT PENTRU TAȚI

Când ni se nasc copiii, suntem cuprinși de o fericire nesfârșită. Însă, cu trecerea timpului, unii dintre ei ne provoacă multă durere. Acest lucru se întâmplă...

Vezi mai mult »

24/01/2019 - FEREȘTE-TE DE FEMEIA DESFRÂNATĂ

Femeia desfrânată amintită aici se poate referi atât la o ființă umană de sex feminin, care se dedă infidelității conjugale, cât și la o filozofie religioasă ce nu este...

Vezi mai mult »

23/01/2019 - IMPORTANȚA CUVINTELOR GURII LUI DUMNEZEU

A dobândi înțelepciunea și priceperea cerească este unul dintre lucrurile mult binecuvântate pe care omul le primește de la Domnul. Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în...

Vezi mai mult »

22/01/2019 - PRIMEJDIA CE ÎI PÂNDEȘTE PE OAMENII BINECUVÂNTAȚI

A fi uns de Domnul pentru a face lucrarea Sa este un lucru foarte bun și binecuvântător și, de aceea, față de harul pe care îl primim, suntem răspunzători de modul în care...

Vezi mai mult »

21/01/2019 - NU TE TEME DE ATACURILE CELUI RĂU

Diavolul știe exact ce să facă pentru a îndepărta pe cineva de Domnul : când se așteaptă cel mai puțin, Satana îi dă o veste neplăcută ; astfel, omul se lasă...

Vezi mai mult »

20/01/2019 - CALEA NESPUS MAI BUNĂ

Este bine să fim folosiți după darurile Duhului Sfânt, pentru că astfel toată lumea are foarte mult de câștigat, nenumărați păcătoși fiind izbăviți. Acum, o persoană cu...

Vezi mai mult »

19/01/2019 - NU IGNORA ACEST SFAT

Oricât de îngrijorați am fi, nu vom putea să acționăm justiția divină decât dacă folosim armele pe care ni le dă și dacă urmăm îndrumarea Lui. Orice acțiune care...

Vezi mai mult »

18/01/2019 - CE AU DESCOPERIT EVREII

Persecuția care a urmat morții lui Ștefan a făcut pe mulți oameni ai lui Dumnezeu să se răspândească, dar nu toți au făcut-o din lașitate. Unii spun că Domnul i-a făcut să nu...

Vezi mai mult »

17/01/2019 - PRIVILEGIUL CELOR SUPUȘI

În cele 40 de zile de la Înviere, până când Domnul S-a înălțat la Cer, Iisus S-a arătat multor oameni. Odată, s-a arătat la mai bine de cinci sute de oameni (1...

Vezi mai mult »

16/01/2019 - FUGI DE FARISEI

Apostolul Pavel l-a osândit pe Petru, unul dintre primii doisprezece apostoli, care, după spusele sale, urmau să fie condamnați. Acest lucru ne învață să nu ne compromitem pentru...

Vezi mai mult »

15/01/2019 - TRĂIEȘTE DEPARTE DE PROBLEME

Ori de câte ori ne este revelată o promisiune și înțelegerea noastră este luminată de drepturile noastre întru Hristos, dacă avem credință, vom trăi mai bine. Ar fi bine...

Vezi mai mult »

14/01/2019 - TOTUL VINE DE LA DOMNUL DUMNEZEU

Ceea ce am primit de la Dumnezeu nu este tot ce am putea obține. Pentru israeliți - cărora le-au fost dăruite multe revelații și care au văzut mâna binecuvântată a Domnului care a...

Vezi mai mult »

13/01/2019 - DOMNUL MERGE CU TINE

Israeliții - deși erau poporul ales al Domnului - nu au primit promisiunea că vor trăi numai în pace și nu vor face niciodată războaie. Noi, creștinii, am fost de asemenea avertizați...

Vezi mai mult »

12/01/2019 - DESTINUL CELOR MÂNDRI

Mândria este o faptă a diavolului în viața omului, iar acest sentiment, Domnul nu îl va tolera. În vremea Legii, Cel Preaînalt a ales preoții să-L slujească, care...

Vezi mai mult »

11/01/2019 - SFINȚIREA NOASTRĂ

Știm că sfințirea este cea mai importantă pentru noi, căci fără ea nu vom vedea niciodată pe Domnul (Evrei 12:14). Dar, chiar dacă știm ce înseamnă pentru fericirea noastră...

Vezi mai mult »

10/01/2019 - POARTĂ-TE LA FEL CA HRISTOS

Nu există Cuvânt pe care Domnul Dumnezeu să ni-L deslușească și care să nu ne fie de mare importanță și, de aceea, trebuie să fim atenți la ceea ce El ne învață, căci...

Vezi mai mult »

09/01/2019 - CU ÎNDRĂZNEALĂ ÎN VORBIRE

Venirea noastră în orice loc (în firmă, în familie, în cercul de prieteni sau în biserică) nu trebuie să fie niciodată zadarnică, nelucrătoare, de îndată...

Vezi mai mult »

08/01/2019 - AVÂND PE DUMNEZEU DREPT AJUTOR

Ce mare încredere avea psalmistul în Domnul! Orice om care crede cu adevărat în Domnul poate avea aceeași credință, căci El nu are în vedere fața omului (Romani 2.11)....

Vezi mai mult »

07/01/2019 - NU IROSI ACEST PRILEJ

Există numai două făpturi care sunt credincioase în tot ceea ce fac: Dumnezeul nostru, prin faptul de a realiza mereu binele și de a împlini ceea ce făgăduiește, și diavolul,...

Vezi mai mult »

06/01/2019 - DOUĂ ATITUDINI ÎNȚELEPTE

Omul care se naște din nou trebuie să se oprească și să afle că Domnul este Dumnezeu, căci, fiind recreeat în Isus Hristos, nu poate să cadă pradă disperării din cauza problemelor de...

Vezi mai mult »

05/01/2019 - NICIODATĂ SĂ NU-ȚI FIE FRICĂ

Niciodată nu ar trebui ca frica să sălășluiască în inima robilor lui Dumnezeu. Chiar dacă totul dovedește că nu există motiv pentru a continua să crezi în promisiunile sfinte,...

Vezi mai mult »

04/01/2019 - ADEVĂRATA FAȚĂ A DOMNULUI

De ce privilegiu nu s-a bucurat psalmistul, căci lui i s-a arătat cum este Dumnezeul nostru. Trebuie să știi că această putere este dată oricărui membru al familiei lui Hristos. Ceea ce...

Vezi mai mult »

03/01/2019 - O CHESTIUNE DE CREDINȚĂ

A crede este un act individual prin care devenim responsabili. De credem în ceea ce Dumnezeu ne învață, vom fi răsplătiți. Ori, cine crede în binecuvântările din...

Vezi mai mult »

02/01/2019 - RISCURILE LUCRĂRII LUI DUMNEZEU

Domnul nu va oferi un câmp de flori celui pe care El îl cheamă pentru a propovădui Cuvântul, căci știe că un asemenea om trebuie să treacă prin suferințele lui Isus. Este...

Vezi mai mult »

01/01/2019 - O decizie înțeleaptă

Mândria multor oameni îi face să păcătuiască și să fie biruiți de necazuri. Aceștia nu știu, dar acest fel de purtare este dictată de o forță diabolică, un duh rău ce...

Vezi mai mult »