Mesajul zilei

28/02/2019 - CEEA CE TREBUIE SĂ DĂM VESTIRE

Robii lui Dumnezeu trebuie să se dăruiască Domnului într-un asemenea mod încât să poată fi folosiți după voia Sa. A vesti mesajul sfânt cu glas tare înseamnă să...

Vezi mai mult »

27/02/2019 - SFATURILE BUNE

Mulți sunt sunt cei care risipesc averi în strădania de a avea pace, sănătate, belșug și fericire în căsnicie. Fiii lui Dumnezeu, care practică Cuvântul, au obligația de a...

Vezi mai mult »

26/02/2019 - CU CREDINȚĂ ÎN ISUS

A crede în Dumnezeu este în toate cele de o importanță fundamentală pe această lume. Avraam și-ar fi pierdut probabil marea sa binecuvântare, și nici nu ar fi fost cunoscut...

Vezi mai mult »

25/02/2019 - CÂND RUGĂCIUNEA NU FUNCȚIONEAZĂ

Omul luminat de Dumnezeu este numit în Scripturi înțelept, fiindcă știe vremea potrivită și modul potrivit în care să se roage. Această înțelepciune ajunge în...

Vezi mai mult »

24/02/2019 - ATENȚIE PENTRU A NU TRĂDA PE DOMNUL

              Putem lua aminte la multe lecții în lecuirea generalului Naaman, căpetenia oștirii Siriei. Cea mai importantă...

Vezi mai mult »

23/02/2019 - IMPORTANȚA GÂNDURILOR BUNE

Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu un mecanism minunat, invizibil și tainic, care, dacă este folosit corect, va fi bucuria sa și a tuturor celor care i se află în preajmă sau îi...

Vezi mai mult »

22/02/2019 - A MURIT PENTRU CĂ ÎNTINSESE MÂNA SPRE CHIVOT

Dumnezeu este cel care Își realizează lucrarea și, de aceea, nu există din partea noastră necesitatea de a face nimic mai mult decât a-L ajuta. Nu trebuie realizată nicio lucrare la...

Vezi mai mult »

21/02/2019 - VIAȚA CEA ASCUNSĂ

Foloasele de a-L accepta pe Isus drept Mântuitor sunt nenumărate. Unul dintre ele este de a fi mort față de păcat și departe de nelegiuiri și alte lucrări ale trupului, ceea ce este un...

Vezi mai mult »

20/02/2019 - CUNOAȘTEREA OAMENILOR

O singură privire este de ajuns pentru a-ți da seama dacă cineva este sau nu rob al lui Dumnezeu. Oamenii care slujesc Domnului trebuie să-și dea silința de a-și ajuta semenii să se apropie...

Vezi mai mult »

19/02/2019 - NU ACCEPTA CEEA CE NU TE COSTĂ NIMIC

Domnul nu S-a înșelat când a spus lui Adam că își va câștiga cu multă trudă pâinea cea de toate zilele. Ca urmași ai primului om ne aflăm și noi sub această...

Vezi mai mult »

18/02/2019 - O MICĂ NEATENȚIE, O MARE STRICĂCIUNE!

Acest cuvânt este adresat tuturor celor care au fost acceptați drept fii ai lui Dumnezeu, căci au ieșit din imperiul întunericului și au trecut în Împărăția fericirii,...

Vezi mai mult »

17/02/2019 - PREFERĂ LEACUL CEL BUN, ȘI NU VENINUL

Creatorul nu a neglijat nimic atunci când a creat Cerurile și Pământul, cât și tot ce există în ele, căci El a făcut și leacurile bune. Aceste remedii naturale trebuie...

Vezi mai mult »

16/02/2019 - AVANTAJUL DE A FI UN SLUJITOR CHIBZUIT

Domnul, Tatăl nostru, este un Dumnezeu blând, căci El speră să Se bucure de faptele fiilor Săi. Aceasta se întâmplă când fiii Săi Îi slujesc cu chibzuială. Sunt...

Vezi mai mult »

15/02/2019 - HOTĂRÂRI NECESARE

Omul necredincios este cel care, în inima sa, nu ia seama la învățăturile Tatălui. Poate chiar respecta sfaturile sfinte pentru ceva vreme, dar, când se iviște vreo ispită, se...

Vezi mai mult »

14/02/2019 - MOTIVUL SĂRĂCIEI ȘI RUȘINII

Biblia este o carte duhovnicească. Când vorbește despre sărăcie, Ea nu se ocupă numai de lipsa mijloacelor financiare, ce este o constantă în viața multor oameni. Însă,...

Vezi mai mult »

13/02/2019 - LENEVIA – CEEA CE ÎI DEOSEBEȘTE PE FIII LUI DUMNEZEU

Prin versetul de mai sus, ni se spune motivul pentru care mulți frați sunt biruitori, iar alții înfrânți. Acest lucru nu ar trebui să existe, însă, din nefericire, sunt...

Vezi mai mult »

12/02/2019 - SĂ NU-ȚI GREȘEȘTI MENIREA

Întotdeauna este bine să auzi pe Domnul vorbind, dar de primești de la El o hotărâre potrivnică nu este un lucru bun. Pentru ca asta să nu se întâmple, fii atent la ceea...

Vezi mai mult »

11/02/2019 - CÂND DUMNEZEU TE TRIMITE

Una dintre primele lecții indispensabile omului cu credință în Domnul este de a afla că Cuvântul lui Dumnezeu împlinește locul absent al lui Isus. Ceea ce El îți spune...

Vezi mai mult »

10/02/2019 - PREGĂTEȘTE-TE PENTRU MAI BINE

Domnul poruncește ca locul cortului tău să fie lărgit, cât și învelitoarele locuinței tale să fie întinse. Funiile trebuie să-ți fie lungite pentru ca planul lui Dumnezeu...

Vezi mai mult »

09/02/2019 - URMEAZĂ ACESTE SFATURI

Ne lepădăm de lume și de diavol când ne convertim. Cu toate că ne-am născut din nou, sunt încă lucruri de care trebuie să ne dezlegăm. Firea noastră lumească, de este lăsată,...

Vezi mai mult »

08/02/2019 - SĂ AI MARE GRIJĂ DE LUCRĂRILE SALE

              Pentru lume, Domnul este Dumnezeu, iar pentru unii oameni, El este răzbunător, rău, și gata mereu de a-i arunca în...

Vezi mai mult »

07/02/2019 - SĂ NU FUGI DE NICIO PROVOCARE

De este să rezumăm tot ceea ce Dumnezeu ne învață este că avem pe Cineva care va ține seama de toate rugăciunile și determinările pentru a ni le împlini. El ne va întări...

Vezi mai mult »

06/02/2019 - LUCRUL IMPOSIBIL

1º - Cei ce au fost luminați odată, au înțeles voia sfântă, au avut puterea de a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu, dar s-au lăsat stăpâniți de păcat,...

Vezi mai mult »

05/02/2019 - DESĂVÂRȘIREA LUI ISUS

Desăvârșirea lui Isus a fost trudită și puțin a lipsit să nu fie realizată. Aceasta a fost înfăptuită pe altarul de pe Calvar, unde Hristos a plătit un preț mare,...

Vezi mai mult »

04/02/2019 - MĂRTURIA DOMNULUI

Minunea este un lucru sfânt și valoros, căci, fără această lucrare sfântă, nu am ști care este calea adevărată. Adepții celor mai diferite religii vorbesc despre creatorul lor...

Vezi mai mult »

03/02/2019 - DIAVOLUL A FOST NIMICIT

Motivul pentru care Isus a fost părtaș cărnii trebuie să fie înțeles de toți oamenii; astfel, vor afla cât nu a plătit Mântuitorul pentru lucrarea realizată de El pe crucea...

Vezi mai mult »

02/02/2019 - ASTA SE VA ÎNTÂMPLA

Tot ceea ce Domnul a spus se va împlini până în cele mai mici detalii. El ne cere să ne ridicăm ochii spre cer fiindcă, mai întâi, lucrurile se înfăptuiesc...

Vezi mai mult »

01/02/2019 - CINE CREDE NU ESTE DAT DE RUȘINE

Oamenii care s-au convertit trebuie să înțeleagă ceea ce Evanghelia poate face pentru ei. Cei care află adevărul dobândesc mântuirea totală și desăvârșită, dar cei...

Vezi mai mult »