Mesajul zilei

31/08/2023 - ÎNȚELEPCIUNE ȘI PRICEPERE

  Există nenumărate avantaje pentru cei care sunt înțelepți în viață și în credință. Rugăciunea ce va ieși din gura ta va fi o posibilitate de a evita capcanele pe...

Vezi mai mult »

30/08/2023 - DUPĂ DESPĂRȚIRE, FĂGĂDUINȚA

Când cel ce batjocorește este alungat, cearta și alte probleme dispar. Astfel, pacea a revenit între Avraam și păstorii săi. Nu știm cât timp a rezistat patriarhul ideii de...

Vezi mai mult »

29/08/2023 - GREȘEALA LUI LOT

Trebuie să stai de veghe pentru a nu cădea în ispită. Cuvântul avertizează că păcatul stă la uşă. Cei care trăiesc în prezența lui Dumnezeu nu vor ceda niciodată celui...

Vezi mai mult »

28/08/2023 - VREMEA DE A LUA O HOTĂRÂRE GREA

Avraam îl considera pe nepotul său Lot ca pe un frate. Cu toate acestea, răutatea care din inima acestuia i-a adus necazuri patriarhului evreilor. Așa că Avraam a trebuit să ia o...

Vezi mai mult »

27/08/2023 - TAINA PĂRINȚILOR

Înainte de venirea lui Isus, Dumnezeu a vorbit oamenilor prin vise, viziuni și ceea ce a fost consemnat în cărțile care aveau să alcătuiască mai târziu Biblia. Astăzi,...

Vezi mai mult »

26/08/2023 - PORUNCA DIN NINIVE

Asiria nu va mai fi niciodată la fel, poruncise Cel Atotputernic. Acest lucru ar trebui să facă și pe cel mai credincios slujitor să tremure, căci, la primirea poruncii de a merge într-un...

Vezi mai mult »

25/08/2023 - UIMIREA PROOROCULUI

Cuvântul îl poate transforma pe om. Fără îndoială, este ca un ciocan ce zdrobește stânca. Doar o inimă de piatră nu este mișcată când este expusă...

Vezi mai mult »

24/08/2023 - EI ȘTIAU ADEVĂRUL

Atitudinea celor nelegiuiți față de Biblie ar fi comică dacă nu ar fi o adevărată tragedie, care va cauza veșnic angoasă, durere și plânset. El este Cel Atotputernic, fiind...

Vezi mai mult »

23/08/2023 - ÎNȚELEPCIUNEA DOMNULUI

Semănătorul Sămânței bune trebuie să fie legat de Păstorul cel bun și să nu-și irosească oportunitățile. Când venim în contact cu Cuvântul, Cel Atotștiitor ne...

Vezi mai mult »

22/08/2023 - SFAT ÎNTEMEIAT

După ce are loc un miracol, putem fi judecați de cei care se cred slujitori ai lui Dumnezeu, dar nu sunt. Asta s-a întâmplat cu Învățătorul după ce a blestemat smochinul și...

Vezi mai mult »

21/08/2023 - ACȚIONEAZĂ CONFORM CUVÂNTULUI!

În cele din urmă, proorocul fugar a vrut să facă bine lucrurile, pentru că știa că răbdarea Domnului nu va fi pe vecie. Acesta este un avertisment pentru cei care păcătuiesc în...

Vezi mai mult »

20/08/2023 - CE-L FACE PE OM NELEGIUIT

Unul dintre trucurile satanice de a distruge pe om este să-l umfli cu mândrie. Întrucât acest fel de a simți l-a făcut pe ispititorul însuși să păcătuiască și să fie...

Vezi mai mult »

19/08/2023 - SPUNE ÎNTOTDEAUNA ADEVĂRUL

Oamenii care nu vor să facă de rușine pe Dumnezeu și cred în puterea Lui, sunt mânați de gândul că nu-și pot mărturisi slăbiciunile sau să-și arate durerea, chiar dacă...

Vezi mai mult »

18/08/2023 - DUMNEZEU ESTE CEL CARE VORBEȘTE

Iona s-a temut și a fugit când Dumnezeu i-a vorbit pentru prima dată. Cea de-a doua oară, s-a supus și a făcut lucrarea. Înainte de venirea lui Hristos, Domnul era în...

Vezi mai mult »

17/08/2023 - VENIREA ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU

Domnul a așteptat veacuri la rând pentru a ne aduce și a ne deschide Împărăția Sa, dându-L pe singurul Lui Fiu (Ioan 3:16). Prin urmare, propovăduirea Evangheliei nu trebuie...

Vezi mai mult »

16/08/2023 - CREDE ÎN EVANGHELIE

Secretul de a fi pe placul lui Dumnezeu și de a scăpa de orice amenințare a dușmanului este să crezi în Vestirea cea Bună despre ceea ce a făcut Isus pentru umanitate. În Biblie,...

Vezi mai mult »

15/08/2023 - CONDIȚIA DE A INTRA ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU

Este frumos să vezi curăția și credința specifice copilăriei. Copiii tratează pe toată lumea cu tandrețe și candoare și nici măcar nu bănuiesc vreun rău, chiar dacă unii oameni sunt...

Vezi mai mult »

14/08/2023 - CÂT DE ANEVOIE ESTE SĂ INTRI ÎN ÎMPĂRĂȚIA LUI DUMNEZEU

Deși Împărăția lui Dumnezeu este deschisă tuturor oamenilor, unii nu vor ajunge în ea decât dacă își modifică purtarea. Printre ei, așa cum a avertizat Isus, se...

Vezi mai mult »

13/08/2023 - FAPTUL CE PRECEDE INTRAREA ÎN ÎMPĂRĂȚIA DOMNULUI

În Împărăția lui Dumnezeu, înțelepciunea Domnului guvernează toate lucrurile și totul funcționează în cel mai bun mod. Cei care sunt religioși sunt mereu frustrați,...

Vezi mai mult »

12/08/2023 - ÎMPĂRĂȚIA ESTE PENTRU TOȚI

Nici măcar un singur om nu este exclus din planul mântuirii. La urma urmei, prețul plătit de Fiul lui Dumnezeu a fost prea mare și a inclus pe toți oamenii. Acum, nu avem decât un...

Vezi mai mult »

11/08/2023 - CETĂȚEAN AL ÎMPĂRĂȚIEI LUI DUMNEZEU

Datorită importanței sale, Ioan Botezătorul nu poate fi comparat cu niciun cetățean al acestei lumi, chiar dacă este vorba de președintele unei mari națiuni. Fiul lui Zaharia și al...

Vezi mai mult »

10/08/2023 - SFÂRȘITUL SUFERINȚEI

Nimic nu se compară cu Împărăția lui Dumnezeu. Ceea ce încearcă să se apropie de ea se ocupă doar de chestiuni religioase, prin care omul copiază unele învățături din...

Vezi mai mult »

09/08/2023 - CÂND ÎȚI ESTE DATĂ PUTERE

Alegerea unui ucenic depășește orice a văzut omul vreodată. Înainte să ne naștem, Domnul ne știe și ne înzestrează cu capacitatea de a-I sluji. Chemarea vine înaintea...

Vezi mai mult »

08/08/2023 - CREDE NUMAI ÎN DOMNUL

Cei care dau atenție ispitelor vor fi făcuți de rușine, pentru că, știind că Dumnezeu lucrează în ei și pentru ei, nu profită de prilejul pe care li-l dă. Orice încercare este...

Vezi mai mult »

07/08/2023 - DESCHIDEREA MĂRII ROȘII

Unul dintre cele mai extraordinare fenomene pe care le-a cunoscut vreodată lumea a avut loc într-un mod cât de simplu; însă, așa lucrează Domnul. Sunt și eu uimit de rezultate...

Vezi mai mult »

06/08/2023 - MĂRIMEA MĂREȚIEI TALE

Nu ai niciun motiv să te lași cuprins de disperare față de vreun atac al iadului asupra ta. Față de orice atac rău, trebuie doar să cauți călăuzirea sfântă pentru a înfrunta...

Vezi mai mult »

05/08/2023 - DREAPTA DOMNULUI ȘI-A FĂCUT VESTITĂ TĂRIA

În episodul traversării Mării Roșii, Moise a văzut măreția lui Dumnezeu lucrând pentru binele poporului Său, așa cum nu se mai văzuse până atunci. Vântul prielnic...

Vezi mai mult »

04/08/2023 - ÎNVERZIND ÎN DOMNUL

Este necesar să fii sădit în Casa Domnului pentru a înverzi în curțile Sale. Cei care merg la biserică își spun rugăciunile și primesc binecuvântări. Mai mult,...

Vezi mai mult »

03/08/2023 - APĂRĂTORUL CASEI TALE

Cu lucrările sale păcătoase, Iuda depășise limita răbdării sfinte. Țara care ar fi trebuit să fie un exemplu de ascultare a devenit un afront la adresa sfințeniei Domnului și, prin urmare,...

Vezi mai mult »

02/08/2023 - STĂPÂNIREA VRĂJMAȘULUI A LUAT SFÂRȘIT

Ceea ce a trăit David a fost o mostră a ceea ce se va întâmpla cu venirea lui Isus, când omenirea va fi pe vecie eliberată de forțele întunericului. Până atunci,...

Vezi mai mult »

01/08/2023 - EU SUNT DUMNEZEU, DUMNEZEUL TATĂLUI TĂU

Arătându-se lui Iacov, Domnul Și-a descoperit adevărata Sa natură – Dumnezeu, Cel Atotputernic, nelimitat și, în același timp, sfânt și milostiv. Cel Preaînalt nu...

Vezi mai mult »