Mesajul zilei

31/03/2016 - TOT CE ESTE MAI BUN, ESTE PENTRU DUMNEZEU

TOT CE ESTE MAI BUN, ESTE PENTRU DUMNEZEU Dacă oamenii ar privi la modul cum se roagă, la cum mărturisesc despre Evanghelie și aduc daruri în casa Domnului, vor înțelege ceva...

Vezi mai mult »

30/03/2016 - TOTUL ÎI MERGE BINE CELUI NEPRIHĂNIT

TOTUL ÎI MERGE BINE CELUI NEPRIHĂNIT   Bine de cel neprihănit! Lui îi va merge bine, căci se va bucura de rodul faptelor lui. Isaia 3:10 Înțelegerea a ceea ce...

Vezi mai mult »

29/03/2016 - TRANSFORMĂ PLÂNSUL ÎN BUCURIE

TRANSFORMĂ PLÂNSUL ÎN BUCURIE Cu Dumnezeu vom face isprăvi mari, şi El va zdrobi pe vrăjmaşii noştri. Psalmi 60:12 A fi întru Dumnezeu trebuie să fie obiectivul vieții...

Vezi mai mult »

28/03/2016 - APLAUDAȚI DE LUME

APLAUDAȚI DE LUME   Ei sunt din lume; de aceea vorbesc ca din lume şi lumea îi ascultă. 1 Ioan 4.5 E fapt știut că un profet al Domnului nu este întotdeauna bine primit....

Vezi mai mult »

26/03/2016 - DUMNEZEU LA LUCRU

DUMNEZEU LA LUCRU   Domnul înaintează ca un viteaz, Îşi stârneşte râvna ca un om de război; înalţă glasul, strigă, Îşi arată puterea...

Vezi mai mult »

25/03/2016 - DOMNUL RĂZBOIEȘTE ÎN LUPTELE NOASTRE

DOMNUL RĂZBOIEȘTE ÎN LUPTELE NOASTRE   Ce răspunsuri ai dat atacurilor pe care vrăjmașul le face împotriva vieții tale? Ți-a fost frică de ceea ce el ți-a făcut deja sau...

Vezi mai mult »

24/03/2016 - CERTITUDINE ȘI HOTĂRÂRE DINAINTEA DOMNULUI

CERTITUDINE ȘI HOTĂRÂRE DINAINTEA DOMNULUI   Isus S-a oprit, i-a chemat şi le-a zis: „Ce vreţi să vă fac?”  „Doamne”, I-au zis ei, „să ni se...

Vezi mai mult »

23/03/2016 - ÎNCREDEREA LUI DAVID

 ÎNCREDEREA LUI DAVID   Îmi vei arăta cărarea vieții; înaintea Feței Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta. Psalmul 16.11 Regele...

Vezi mai mult »

22/03/2016 - TAINE PENTRU UN TRAI BUN

   TAINE PENTRU UN TRAI BUN   După ce ne-a învățat să practicăm dragostea frățească și ne-a îndrumat cum să progresăm, apostolul Pavel a dat trei sfaturi...

Vezi mai mult »

21/03/2016 - IZVORUL BOGĂȚIEI

IZVORUL BOGĂȚIEI     De la Tine vin bogăţia şi slava, Tu stăpâneşti peste tot, în mâna Ta sunt tăria şi puterea şi mâna Ta poate să mărească şi să...

Vezi mai mult »

20/03/2016 - PUTEREA CE STĂ ÎN NUMELE LUI ISUS

  PUTEREA CE STĂ ÎN NUMELE LUI ISUS   Dar pentru voi, care vă temeţi de Numele Meu, va răsări Soarele neprihănirii şi tămăduirea va fi sub aripile Lui; veţi ieşi şi...

Vezi mai mult »

19/03/2016 - CUM SĂ DOBÂNDEȘTI PROSPERITATEA

  CUM SĂ DOBÂNDEȘTI PROSPERITATEA   Daţi, şi vi se va da; ba încă vi se va turna în sân o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe...

Vezi mai mult »

18/03/2016 - DUMNEZEU ESTE PURUREA STÂNCA NOASTRĂ

DUMNEZEU ESTE PURUREA STÂNCA NOASTRĂ   Carnea şi inima pot să mi se prăpădească, fiindcă Dumnezeu va fi pururea stânca inimii mele şi partea mea de...

Vezi mai mult »

17/03/2016 - NOUA VIAȚĂ CU ISUS

NOUA VIAȚĂ CU ISUS   Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui...

Vezi mai mult »

16/03/2016 - SFINȚIȚI DE DUMNEZEU!

 SFINȚIȚI DE DUMNEZEU   Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale te cunoşteam şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei,...

Vezi mai mult »

15/03/2016 - CAUTĂ-L PE DOMNUL ȘI VEI AVEA VIAȚĂ

  CAUTĂ-L PE DOMNUL ȘI VEI AVEA VIAȚĂ Căci aşa vorbeşte DOMNUL către casa lui Israel: Căutaţi-Mă, şi veţi trăi! Amos 5.4  Dorința lui Dumnezeu către poporul Său a fost...

Vezi mai mult »

14/03/2016 - TOIAGUL ÎNGERULUI LUI DUMNEZEU

TOIAGUL ÎNGERULUI LUI DUMNEZEU   În diferite fragmente, Biblia vorbește despre toiag, care era un fel de băț cu unul din capete rotunjit, folosit pentru a păzi turma, pentru a...

Vezi mai mult »