Mesajul zilei

28/02/2018 - OMUL FERICIT

Domnul dă revelații poporului Său – o parte din ele fiind compusă din făgăduințe, iar alta, din pedepse. Mustrările sfinte nu trebuie niciodată să fie nesocotite, căci, spre binele...

Vezi mai mult »

27/02/2018 - FAPTE IMPORTANTE

Ce oare s-ar întâmpla cu Pământul dacă Soarele nu ar exista? Căci, Dumnezeu este atât de desăvârșit încât, atunci când a creat toate lucrurile, a...

Vezi mai mult »

26/02/2018 - PERICOLUL ZĂDĂRNICIRII CRUCII LUI HRISTOS

Tot ceea ce este făcut de om are o durată limitată și nu-L atinge pe Domnul. Drept semn, însuși Isus a spus că nu acceptă mărturia sau slava ce vin de la om (Ioan 5.34). Cine se...

Vezi mai mult »

25/02/2018 - ÎNCHEIEREA ÎNVĂȚĂTURILOR

Revelațiile lui Dumnezeu către noi se referă la toate sectoarele vieții și ne sunt date pentru a ști ce cale să luăm în orice situație, pentru a primi binecuvântările și,...

Vezi mai mult »

24/02/2018 - ÎNVĂȚĂMINTE MINUNATE

Toate spusele Domnului sunt ca niște porunci, hotărâri ce nu vor fi niciodată schimbate, iar ceea ce El vorbește este mereu cel mai potrivit sfat pentru orice situație. Chiar și așa,...

Vezi mai mult »

23/02/2018 - SFATUL SFÂNT

În acest verset din Biblie, Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește, desigur, despre toate femeile, ci numai de una : cea a cărei inimă este o cursă și un laț și ale cărei...

Vezi mai mult »

22/02/2018 - PĂZEȘTE-ȚI NEVINOVĂȚIA

Femeia descrisă în acest verset exemplifică pe omul care face voia lui Dumnezeu. Orice mântuit este numit Fecioara Domnului, căci, așa cum o căsătorie – prin mijlocirea...

Vezi mai mult »

21/02/2018 - PEDEPSIREA CELUI RĂU

Robii Celui Preaînalt trebuie să învețe că sunt expuși acelorași atacuri ce sunt îndreptate împotriva celorlalți oameni. În realitate, faptul de a fi în...

Vezi mai mult »

20/02/2018 - CUNOAȘTEREA DUMNEZEULUI NOSTRU

Unul dintre primele lucruri pe care trebuie să le aflăm despre Dumnezeul nostru este că El este bun în toate cele și cu toată lumea. Domnul este bun pentru a face vindecarea, izbăvirea...

Vezi mai mult »

19/02/2018 - CAUTĂ SĂ TE BUCURI ÎN DOMNUL

Oamenii care biruiesc în bătăliile duhului află cât de importantă este veselia. De-ți vei aminti de momentul în care ai primit vreo binecuvântare din Cer, îți vei...

Vezi mai mult »

18/02/2018 - A STRIGA FĂRĂ ÎNCETARE

În afară de singurul Dumnezeu, Creatorul cerurilor și pământului, nu există o altă ființă pe care să o putem striga. De altfel, chiar de ar exista, nici nu ar fi necesar, căci...

Vezi mai mult »

17/02/2018 - DUMNEZEUL LUI IACOV

În lumea duhovnicească, există o singură ființă ce are puterea absolută: Dumnezeu cel unic, Creatorul tuturor lucrurilor existente. De fapt, în plus față de El nu a existat...

Vezi mai mult »

16/02/2018 - CALEA NOASTRĂ

Cine se oprește de pe calea credinței pierde mult. Putem să comparăm mersul în Hristos cu mersul pe bicicletă – căci, cel ce se oprește trebuie să coboare. Ne aflăm pe o cale...

Vezi mai mult »

15/02/2018 - AVANTAJELE DE A SE ÎNCREDE ÎN DOMNUL

Cel Preaînalt ne-a zămislit cu o forță interioară foarte mare – dar mai mică decât cea a îngerilor – care este sporită după mărimea credinței pe care Domnul...

Vezi mai mult »

14/02/2018 - OM BINECUVÂNTAT

Unul dintre semnele că am fost mântuiți este dorința pe care o simțim în prezența lui Dumnezeu. De fapt, cine nu-L caută pe Domnul și nici nu-i face plăcere să I se închine...

Vezi mai mult »

13/02/2018 - ETAPELE SFINȚENIEI

Nimeni nu reușește să facă ceva în viață din întâmplare. Cine, de exemplu, dorește să reușească trebuie să învețe să lucreze destul de mult, căci fiecare...

Vezi mai mult »

12/02/2018 - BELȘUG ÎN TOATE CELE

Încercarea de a da o definiție Domnului este imposibilă, din moment ce El împlinește tot ceea ce mintea noastră mărginită creează la superlativ. Puterea lui Dumnezeu nu va putea fi...

Vezi mai mult »

11/02/2018 - ÎNDEPLINEȘTE MISIUNEA DOMNULUI

În vechime, Dumnezeu s-a aflat în Hristos mântuind lumea, așa cum și astăzi El se află în noi. Trebuie să conștientizăm că avem nevoie să slujim Domnului 24 de ore pe...

Vezi mai mult »

10/02/2018 - EXEMPLUL LĂSAT DE BIRUITOR

Așa cum a făcut David, fiul lui Dumnezeu nu trebuie să accepte niciodată înfrângerea. Vrăjmașul poate face ceea ce dorește, dar nu va reuși să țină piept Cuvântului bun...

Vezi mai mult »

09/02/2018 - CEL RĂU NU NE VA BIRUI

Oamenii care se vând diavolului devin nemiloși, iar dragostea ce spuneau că o au pentru noi se transformă în ură. Până și cei care se luptau cu cel rău, acum îl...

Vezi mai mult »

08/02/2018 - DUMNEZEU TE VA PĂZI

A fi rob al lui Dumnezeu nu înseamnă să fii izbăvit de asupririle pe care vrăjmașul le pregătește, însă, există o armă pe care nelegiuiții nu o au – locul de adăpost...

Vezi mai mult »

07/02/2018 - ARATĂ-ȚI BUNĂTATEA

Psalmistul David s-a rugat pentru ca Dumnezeu să-i arate bunătatea Sa cea minunată, căci nu vroia să trăiască numai prin cuvinte de alinare. Fratele meu, aceasta este voia Domnului către...

Vezi mai mult »

06/02/2018 - ROAGĂ-TE PENTRU REZULTATE

Împăratul David a înțeles o taină: Dumnezeu ascultă pe fiii Săi. Însă, oricât de incredibil ar putea părea, mulți dintre ei nu știu de acest lucru, căci se roagă...

Vezi mai mult »

05/02/2018 - CUM SĂ FIM AUZIȚI DE DUMNEZEU

Dreptatea este de partea noastră, dar trebuie să strigi după ea. Dumnezeu poate sau nu să audă rugăciunea. Așadar, buzele să ne fie neprihănite și nu prefăcute, iar noi să fim sfinți...

Vezi mai mult »

04/02/2018 - MOȘTENIREA NOASTRĂ CEA BINECUVÂNTATĂ

Toți fiii lui Dumnezeu participă la lumea duhovnicească și sunt prevăzuți cu darurile cele sfinte pentru a putea să se manifeste ca adevărate autorități. Astfel, primind ungerea lui...

Vezi mai mult »

03/02/2018 - FĂ CA FAȚA DOMNULUI SĂ SE BUCURE

În Sfintele Scripturi, se află mai multe descrieri ale lui Dumnezeu – iar una dintre ele este că Domnul este drept. Aceasta înseamnă că Cel Preaînalt nu aționează...

Vezi mai mult »

02/02/2018 - VRĂJMAȘUL ÎȘI LASĂ IDOLI

Vrăjmașul își are idolii săi. Lucifer, pe când era modelul de desăvârșire (Ezechiel 28.12), s-a lăsat ispitit de trufie, ambiție și alte asemenea sentimente rele ce i-au...

Vezi mai mult »

01/02/2018 - CULEGEM CEEA CE SEMĂNĂM

Omul lui Dumnezeu își arată caracterul în fiecare clipă și în situațiile cele mai grele, dacă urmează mereu calea cea sfântă din Scripturi. Deși Saul hotărâse...

Vezi mai mult »