Mesajul zilei

29/02/2020 - SFAT PENTRU TAȚI

Când ni se nasc copiii, suntem cuprinși de o fericire nesfârșită. Însă, cu trecerea timpului, unii dintre ei ne provoacă multă durere. Acest lucru se întâmplă...

Vezi mai mult »

28/02/2020 - FEREȘTE-TE DE FEMEIA DESFRÂNATĂ

Femeia desfrânată amintită aici se poate referi atât la o ființă umană de sex feminin, care se dedă infidelității conjugale, cât și la o filozofie religioasă ce nu este...

Vezi mai mult »

27/02/2020 - IMPORTANȚA CUVINTELOR GURII LUI DUMNEZEU

              A dobândi înțelepciunea și priceperea cerească este unul dintre lucrurile mult binecuvântate pe care...

Vezi mai mult »

26/02/2020 - PRIMEJDIA CE ÎI PÂNDEȘTE PE OAMENII BINECUVÂNTAȚI

A fi uns de Domnul pentru a face lucrarea Sa este un lucru foarte bun și binecuvântător și, de aceea, față de harul pe care îl primim, suntem răspunzători de modul în care...

Vezi mai mult »

25/02/2020 - NU TE TEME DE ATACURILE CELUI RĂU

Diavolul știe exact ce să facă pentru a îndepărta pe cineva de Domnul : când se așteaptă cel mai puțin, Satana îi dă o veste neplăcută ; astfel, omul se lasă...

Vezi mai mult »

24/02/2020 - IA HOTĂRÂREA CEA ÎNȚELEAPTĂ!

              Nu există un loc de graniță în lumea duhovnicească. Cei care cred că sunt singuri, se află, de fapt, sub...

Vezi mai mult »

23/02/2020 - CEEA CE TREBUIE SĂ DĂM VESTIRE

Robii lui Dumnezeu trebuie să se dăruiască Domnului într-un asemenea mod încât să poată fi folosiți după voia Sa. A vesti mesajul sfânt cu glas tare înseamnă să...

Vezi mai mult »

22/02/2020 - SFATURILE BUNE

Mulți sunt sunt cei care risipesc averi în strădania de a avea pace, sănătate, belșug și fericire în căsnicie. Fiii lui Dumnezeu, care practică Cuvântul, au obligația de a...

Vezi mai mult »

21/02/2020 - CU CREDINȚĂ ÎN ISUS

              A crede în Dumnezeu este în toate cele de o importanță fundamentală pe această lume. Avraam și-ar fi...

Vezi mai mult »

20/02/2020 - CÂND RUGĂCIUNEA NU FUNCȚIONEAZĂ

Omul luminat de Dumnezeu este numit în Scripturi înțelept, fiindcă știe vremea potrivită și modul potrivit în care să se roage. Această înțelepciune ajunge în...

Vezi mai mult »

19/02/2020 - ATENȚIE PENTRU A NU TRĂDA PE DOMNUL

Putem lua aminte la multe lecții în lecuirea generalului Naaman, căpetenia oștirii Siriei. Cea mai importantă dintre acestea este că omul ridicat de Domnul în Samaria era, de fapt,...

Vezi mai mult »

18/02/2020 - IMPORTANȚA GÂNDURILOR BUNE

Dumnezeu l-a înzestrat pe om cu un mecanism minunat, invizibil și tainic, care, dacă este folosit corect, va fi bucuria sa și a tuturor celor care i se află în preajmă sau îi...

Vezi mai mult »

17/02/2020 - A MURIT PENTRU CĂ A PUS MÂNA PE CHIVOT

Dumnezeu este cel care Își realizează lucrarea și, de aceea, nu există din partea noastră necesitatea de a face nimic mai mult decât a-L ajuta. Nu trebuie realizată nicio lucrare la...

Vezi mai mult »

16/02/2020 - VIAȚA CEA ASCUNSĂ

Foloasele de a-L accepta pe Isus drept Mântuitor sunt nenumărate. Unul dintre ele este de a fi mort față de păcat și departe de nelegiuiri și alte lucrări ale trupului, ceea ce este un...

Vezi mai mult »

15/02/2020 - CUNOAȘTEREA OAMENILOR

              O singură privire este de ajuns pentru a-ți da seama dacă cineva este sau nu rob al lui Dumnezeu. Oamenii care slujesc...

Vezi mai mult »

14/02/2020 - BUCURĂ-TE ȘI VESELEȘTE-TE DE PLĂCERE

Rezolvarea pe care o găsim direct cu ajutorul al Domnului este mult mai bună decât cea obținută indirect, prin intermediul omului. Psalmistul știa că, în Dumnezeu, își va...

Vezi mai mult »

13/02/2020 - CĂRĂRI DREPTE

Domnul cere omului să-și creeze cărări, care să fie drepte. Însă, pentru ca asta să fie posibil, trebuie să se recurgă la revelația Cuvântului lui Dumnezeu. Ori, Biblia nu...

Vezi mai mult »

12/02/2020 - ÎNTOARCE-TE ȘI TRĂIEȘTE!

Deși comuniunea cu Dumnezeu ne face un mare bine, sunt mulți oameni ce se lasă înfluențați de minciunile diavolului, încetând de a mai căuta pe Domnul. Vrăjmașul se bucură...

Vezi mai mult »

11/02/2020 - LUCRURI PE CARE DUMNEZEU NU LE VA FACE

Rugăciunea lui David este ca o înșiruire de afirmații despre ceea ce Domnul Dumnezeu nu va face. El nu poate să-Și tăgăduiască Cuvântul, iar toate făgăduințele Sale sunt cu...

Vezi mai mult »

10/02/2020 - SFATURI PENTRU REUȘITĂ

A cânta Domnului înseamnă mai mult decât să fredonezi cântări de credință, cum facem mai mereu. Când cântăm Lui, și nu numai despre El, facem să apară...

Vezi mai mult »

09/02/2020 - PRIMEȘTE VEDEREA LUI DUMNEZEU

Anania primise de la Domnul sfatul clar că trebuia să spună tot ceea ce i se poruncea. Întâlnind pe Saul, a dat mesajul sfânt, spunându-i că-și va recăpăta vederea...

Vezi mai mult »

08/02/2020 - RĂBDAREA ȘI FĂGĂDUINȚA

Făgăduința Domnului de a ne salva se va împlini odată cu întoarcerea lui Isus. Însă, până atunci, multe alte făgăduințe ne așteaptă. Din acest motiv, trebuie să...

Vezi mai mult »

07/02/2020 - UMBLĂ ÎN NUMELE DOMNULUI

Modul în care omul trăiește arată Dumnezeul căruia Îi slujește. Ori, dacă viața îți este plină de neîncredere, ranchiună, ură sau orice alte sentimente pe care...

Vezi mai mult »

06/02/2020 - PRIVILEGII ȘI RESPONSABILITĂȚI

Mântuirea ne-a schimbat destinul pe vecie, căci eram supuși rușinii veșnice, dar i-a plăcut lui Dumnezeu să ordone ca sudul și nordul să ne elibereze. Ceea ce am obținut de la Domnul...

Vezi mai mult »

05/02/2020 - SĂ ÎNCETEZE BATJOCORIREA NUMELE LUI ISUS

Este necesar să înțelegem că, în lumea duhovnicească, suntem chemați în Numele Domnului, căci suntem fiii Săi și mădulare în Trupul lui Hristos. De aceea, nu putem...

Vezi mai mult »

04/02/2020 - NU TE TEME DE ATACURILE CELUI RĂU

Diavolul știe exact ce să facă pentru a îndepărta pe cineva de Domnul : când se așteaptă cel mai puțin, Satana îi dă o veste neplăcută ; astfel, omul se lasă...

Vezi mai mult »

03/02/2020 - STÂNCA INIMII

Când trupul și duhul nu mai au putere, este momentul de a căuta pe Domnul cu toate forțele ce-ți rămân, căci distrugerea poate fi mult mai aproape decât crezi. Respectarea...

Vezi mai mult »

02/02/2020 - ATENȚIE LA CE TE UIȚI!

Nu toți oamenii sunt pregătiți pentru a vedea succesul celuilalt, căci invidia le poate stăpâni mintea. Când acest defect (sau altul) este prezent în viața cuiva, aceasta se...

Vezi mai mult »

01/02/2020 - TOT FELUL DE BINECUVÂNTĂRI

Binecuvântările despre care se vorbește în acest pasaj din Biblie sunt dobândite prin mijlocirea a trei etape. Prima dintre ele are loc atunci când suntem mântuiți....

Vezi mai mult »