Mesajul zilei

31/05/2018 - NU EXISTĂ LUCRURI CU NEPUTINȚĂ LA DUMNEZEU

Dumnezeu nu vorbește niciodată la întâmplare, căci ceea ce iese de pe buzele Sale este potrivit desăvârșitei Sale voințe. Făcând declarația din Marcu 10.27, Isus s-a...

Vezi mai mult »

30/05/2018 - SĂ NU-ȚI PĂRĂSEȘTI ÎNCREDEREA

Unii oameni își fac un mare rău lor înșiși pierzându-și încrederea ce le-a fost dată prin Cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este ca și cum nu ar crede în ceea...

Vezi mai mult »

29/05/2018 - OCROTIRE FĂRĂ EGAL

Pe lângă mântuirea veșnică, cea mai mare binecuvântare pe care o putem primi de la Dumnezeu, credința este fără nicio îndoială de o mare importanță, având...

Vezi mai mult »

28/05/2018 - DOMNUL DUMEZEU TE ÎNVIOREAZĂ

A fi robul lui Dumnezeu nu înseamnă că nu te vei confrunta cu probleme, însă, pentru orice încercare ce îți va apărea în viață, vei avea mereu o rezolvare la...

Vezi mai mult »

27/05/2018 - CEL CE FACE SINGUR MINUNI MARI

              În toate versetele din Psalmi 136, regăsim următoarea afirmație: În veac ţine îndurarea Lui. Fără...

Vezi mai mult »

26/05/2018 - RESPONSABILITATEA PROPOVĂDUITORULUI

Domnul Isus a adus mărturia Sa fiecărui om ce crede în El. Astfel, trebuie să facem voia Lui neîntrerupt. Oriunde ne-am afla sau orice am face – acasă, în stradă, la...

Vezi mai mult »

25/05/2018 - POTRIVIT VOINȚEI REVELATE

Dumnezeu a dat fiecăruia harul Său. Chiar și cei care nu au auzit încă Evanghelia, cât și cei care, deși au auzit-O, nu s-au convertit încă, au asupra vieții lor harul...

Vezi mai mult »

24/05/2018 - LUCRÂND CU MULTĂ ÎNDRĂZNEALĂ

De nu-ți cunoști drepturile, nu vei avea îndrăzneala de a le cere. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre multe lucruri pe care Domnul Isus le-a făcut pentru toți cei care ce-și...

Vezi mai mult »

23/05/2018 - ÎNSEMNUL ÎNDRĂZNELII

Dacă Dumnezeu nu ar fi creat marele plan sfânt al mântuirii, soarta noastră întru veșnicie ar fi fost gheena. Cine are judecată trebuie să conștientizeze ceea ce...

Vezi mai mult »

22/05/2018 - DUMNEZEU TE VA IZBĂVI DE PĂCAT

Creatorul tuturor lucrurilor este credincios și cum credincioșenia Domnului se află în toate spusele Sale, El nu va spune niciodată un cuvânt necredincios. Într-adevăr, nicio...

Vezi mai mult »

21/05/2018 - LĂSAȚI-VĂ DE MINCIUNĂ ȘI SPUNEȚI ADEVĂRUL

Înainte de convertirea noastră, eram călăuziți de minciună – ce este însăși firea diavolului – și, din cauza ei, trăiam ca robi ai păcatului. De fapt, nu aveam...

Vezi mai mult »

20/05/2018 - ISUS NU NE OSÂNDEȘTE

Adulterul este unul dintre păcatele cele mai rele pe care cineva le poate face; de fapt, în el se află mai multe greșeli: lăcomia, minciuna și, de există procreare, nașterea unui copil...

Vezi mai mult »

19/05/2018 - MĂRTURIA CU PUTERE MARE

Este imposibil de înțeles cum cineva poate vorbi despre Hristos fără a se folosi, însă, de puterea ce există în Numele Lui pentru a slobozi pe cei asupriți, pentru a vindeca...

Vezi mai mult »

18/05/2018 - SCHIMBARE TOTALĂ

Atât de slăvit și de singular a fost modul în care Pavel și cu ai săi i-au făcut pe tesaloniceni să înțeleagă Evanghelia și, astfel, să-și schimbe viața,...

Vezi mai mult »

17/05/2018 - SĂ AI NĂDEJDEA ACEASTA ÎN TINE

Apostolul Ioan a scris că orice om cu credință în Isus va avea mare nădejde în el. Prin mijlocirea acestui fragment din Biblie, el ne aduce la cunoștință cu alte cuvinte că nimeni...

Vezi mai mult »

16/05/2018 - DĂ HRANĂ CELUI CE S-A POCĂIT

Saul din Tars a fost un prigonitor al poporului lui Dumnezeu. Însă, după întâlnirea avută cu Isus la intrarea din Damasc – unde se ducea pentru a-i prinde pe cei care...

Vezi mai mult »

15/05/2018 - SUNTEM LUMINĂ ÎN DOMNUL

În viața fiecărui pocăit sunt două perioade de timp distincte: una anterioară mântuirii și alta posterioară acesteia. Actul mântuirii este mai mult decât o...

Vezi mai mult »

14/05/2018 - ADEVĂRURI FUNDAMENTALE

Trebuie să observăm când Scriptura vorbește despre un timp viitor sau prezent. În acest verset, Ea se ocupă de momentul în care trăim și de ceea ce ni se poate...

Vezi mai mult »

08/05/2018 - IMPORTANȚA CUNOAȘTERII

Cu păcatul lui Adam, omul a fost despărțit de Creator și destinat să fie aruncat pe vecie în iazul cu foc și pucioasă. Dumnezeu, care este milostiv, a căutat pe cineva care să poată...

Vezi mai mult »

07/05/2018 - NĂSCUȚI DIN NOU

În Vechiul Testament, Cel Preaînalt era chemat ca Dumnezeu al lui Avraam, Isac și Iacob. În acele vremuri, adresându-se Lui în acest fel, oamenii își aminteau de...

Vezi mai mult »

06/05/2018 - Numele Domnului este un turn tare

Pentru a ocroti poporul Său de atacurile cele rele, Dumnezeu a creat o Cetate duhovnicească, ce se află la îndemâna celui care vrea să-și găsească adăpost în ea. Câtă...

Vezi mai mult »

05/05/2018 - FĂ AȘA CUM A FOST STABILIT

              Cine nu ia în seamă modul în care lucrarea lui Dumnezeu trebuie făcută se poartă asemenea leneșului –...

Vezi mai mult »

04/05/2018 - LA NECAZ, CERE AJUTORUL SFÂNT

Practicanții Cuvântului Domnului – cei care umblă în credință – au la îndemână cel mai bun ajutor din lume: pe însuși Dumnezeu. Nu există nimic care...

Vezi mai mult »

03/05/2018 - CUM SĂ SCAPI DE VRĂJMAȘ

              Deseori, nu luăm hotărârile importante și, de aceea, suntem loviți de vrăjmaș. Ori, Dumnezeu este totdeauna gata...

Vezi mai mult »

02/05/2018 - ÎNCREDINȚEAZĂ-ȚI SOARTA DOMNULUI

              Domnul cerurilor ne călăuzește cu privire la soarta noastră și grijile pe care le avem. El, care ne-a zămislit, ne...

Vezi mai mult »

01/05/2018 - DIFERENȚA

Hristos afirmă un fapt la care trebuie să fim atenți: diavolul a venit să-i amăgească pe primii noștri părinți - și a reușit! Astăzi continuă să vină înspre noi, dar numai să ne...

Vezi mai mult »