Mesajul zilei

31/03/2020 - POVESTEA SE REPETĂ

Nu lipsa avertizării a făcut ca poporul lui Israel să fie scos dinaintea feței lui Dumnezeu și dus în robie. Mulți ani la rând, proorocii Domnului au prevenit poporul sfânt de...

Vezi mai mult »

30/03/2020 - SĂ FUGI DE EI!

Dumnezeu a făcut cu omul un Legământ ce îi acoperă toate nevoile; astfel, nu mai este nevoie ca acesta să facă legământ cu alții. Ori, dacă nu ar fi fost rău să ne...

Vezi mai mult »

29/03/2020 - ÎNCINS CU PUTERE ȘI POVĂȚUIT PE CALEA CEA DREAPTĂ

Isus a spus că Dumnezeu a făcut crinii atât de frumoși, încât nici Solomon, în toată slava lui, nu putea arăta ca ei (Luca 12.27). David, la rândul său, a...

Vezi mai mult »

28/03/2020 - PURTAREA CE CONTEAZĂ

Toți oamenii ce sunt vii pot nădăjdui, fiindcă vor fi încercați (Apocalipsa 3.10). Asta s-a întâmplat cu Domnul Isus și se va întâmpla cu fiecare dintre noi (Evrei...

Vezi mai mult »

27/03/2020 - BIRUIND ACUM ȘI PURUREA

În orice moment, omul are de luat hotărâri; însă, nu întotdeauna îndeplinește condițiile de a judeca dacă ceea ce îi este dat este un lucru bun,...

Vezi mai mult »

26/03/2020 - ISUS VREA SĂ IA CINA CU TINE

Aceste cuvinte au fost spuse unei biserici care, din nefericire, va fi a celor ce vor trăi peste câțiva ani. Odată cu înavuțirea, mulți își au drept scop viața ușoară,...

Vezi mai mult »

25/03/2020 - ISUS VREA SĂ IA CINA CU TINE

Aceste cuvinte au fost spuse unei biserici care, din nefericire, va fi a celor ce vor trăi peste câțiva ani. Odată cu înavuțirea, mulți își au drept scop viața ușoară,...

Vezi mai mult »

24/03/2020 - DACĂ AVRAAM AR FI DAT ÎNAPOI

Avraam s-a dus în căutarea Domnului când veacul său se dădea celor mai netrebnice practici duhovnicești. Așadar, a auzit glasul sfânt poruncindu-i să-și lase țara, casa...

Vezi mai mult »

23/03/2020 - NU LĂSA NIMIC PENTRU MAI TÂRZIU

O mulțime de oameni de toate popoarele, limbile și semințiile venind înaintea Mielului este imaginea ce se va putea vedea în Ziua Marelui Praznic, când vom fi primiți pentru a...

Vezi mai mult »

22/03/2020 - LEGĂMÂNTUL ȘI PORUNCILE LUI

Dumnezeu are cărările Sale, care, fără nicio îndoială, sunt mai bune decât cele pe care omul le croiește. Domnul arată aceste cărări celui ce Îl caută și Îi...

Vezi mai mult »

21/03/2020 - LEGĂMÂNTUL ȘI PORUNCILE LUI

Dumnezeu are cărările Sale, care, fără nicio îndoială, sunt mai bune decât cele pe care omul le croiește. Domnul arată aceste cărări celui ce Îl caută și Îi...

Vezi mai mult »

20/03/2020 - ACESTA VA PRIMI BINECUVÂNTAREA

Împăratul și psalmistul David s-a străduit să afle cine va putea să fie izbăvit de probleme și să se suie la muntele Domnului sau să ajungă la locul sfânt. Astăzi, mulți...

Vezi mai mult »

19/03/2020 - DEOSEBIREA DINTRE NEPRIHĂNIT ȘI NELEGIUIT

Neprihăniți vor avea mereu reușită, căci păzesc și îndeplinesc poruncile sfinte. Este bine să fii practicant al Cuvântului lui Dumnezeu, căci, pe lângă faptul de a ne face...

Vezi mai mult »

18/03/2020 - VIAȚĂ ȘI BELȘUG FĂRĂ NECAZURI

A respecta ceea ce Domnul îți spune este unul dintre lucrurile cele mai importante pe care le poți face. Purtându-te astfel, vei fi pe placul lui Dumnezeu și, în același timp,...

Vezi mai mult »

17/03/2020 - NU EXISTĂ MOTIV PENTRU A DUCE LIPSĂ DE CEVA

Porunca veșnică este de a se teme de Domnul, iar în ea se află un mare număr de binecuvântări. Respectând ceea ce Dumnezeu determină, vei afla că toate poruncile sfinte au...

Vezi mai mult »

16/03/2020 - A FACE CUNOSCUT NUMELE DOMNULUI

Domnul Dumnezeu este Scăparea celui asuprit, dar sunt mulți oameni care nu ajung să fie păziți și izbăviți de asupriri. Aceasta este din cauză că nu au fost învățați să...

Vezi mai mult »

15/03/2020 - URMEAZĂ ACESTE SFATURI

Ne lepădăm de lume și de diavol când ne convertim. Cu toate că ne-am născut din nou, sunt încă lucruri de care trebuie să ne dezlegăm. Firea noastră lumească, de este lăsată,...

Vezi mai mult »

14/03/2020 - GRIJĂ DE LUCRĂRILE SALE

              Pentru lume, Domnul este Dumnezeu, iar pentru unii oameni, El este răzbunător, rău, și gata mereu de a-i arunca în...

Vezi mai mult »

13/03/2020 - SĂ NU FUGI DE NICIO PROVOCARE

De este să rezumăm tot ceea ce Dumnezeu ne învață este că avem pe Cineva care va ține seama de toate rugăciunile și determinările pentru a ni le împlini. El ne va întări...

Vezi mai mult »

12/03/2020 - LUCRUL IMPOSIBIL

1º - Cei ce au fost luminați odată, au înțeles voia sfântă, au avut puterea de a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu, dar s-au lăsat stăpâniți de păcat,...

Vezi mai mult »

11/03/2020 - DESĂVÂRȘIREA LUI ISUS

Desăvârșirea lui Isus a fost trudită și puțin a lipsit să nu fie realizată. Aceasta a fost înfăptuită pe altarul de pe Calvar, unde Hristos a plătit un preț mare,...

Vezi mai mult »

10/03/2020 - MĂRTURIA DOMNULUI

Minunea este un lucru sfânt și valoros, căci, fără această lucrare sfântă, nu am ști care este calea adevărată. Adepții celor mai diferite religii vorbesc despre creatorul lor...

Vezi mai mult »

09/03/2020 - DIAVOLUL A FOST NIMICIT

Motivul pentru care Isus a fost părtaș cărnii trebuie să fie înțeles de toți oamenii; astfel, vor afla cât nu a plătit Mântuitorul pentru lucrarea realizată de El pe crucea...

Vezi mai mult »

08/03/2020 - ASTA SE VA ÎNTÂMPLA

Tot ceea ce Domnul a spus se va împlini până în cele mai mici detalii. El ne cere să ne ridicăm ochii spre cer fiindcă, mai întâi, lucrurile se înfăptuiesc...

Vezi mai mult »

07/03/2020 - CINE CREDE NU ESTE DAT DE RUȘINE

Oamenii care s-au convertit trebuie să înțeleagă ceea ce Evanghelia poate face pentru ei. Cei care află adevărul dobândesc mântuirea totală și desăvârșită, dar cei...

Vezi mai mult »

06/03/2020 - CU GLAS DE VESELIE

Dumnezeu a poruncit ca poporul Său să iasă din Babilon, căci era locuit de demoni, iar oamenii chemați de Domnul nu pot trăi în mijlocul lor. Astăzi, cei luminați de Adevăr trebuie să...

Vezi mai mult »

05/03/2020 - CE TREBUIE SĂ FACEM CU CUVÂNTUL

                     Reușita noastră duhovnicească începe să se înfăptuiască atunci...

Vezi mai mult »

04/03/2020 - CE E DE FĂCUT CU PACEA LUI HRISTOS

Lumea caută pacea de care robii lui Dumnezeu nu sunt interesați, căci pacea pe care au dobândit-o aceștia este superioară celei pentru care umanitatea ar face orice ca s-o primească....

Vezi mai mult »

03/03/2020 - CÂND OMUL ÎN DUMNEZEU TREMURĂ

Dumnezeu vestește anumite lucruri care îi fac să tremure chiar și pe cei care își cunosc locul în Hristos. Prorocul Daniel, înțelegând ceea ce îi fusese...

Vezi mai mult »

02/03/2020 - AȘA VREA DOMNUL SĂ TE VADĂ

Armăturile lui Dumnezeu, Cuvintele Sale, sunt veșmintele cu care trebuie să ne încingem coapsele în duhovnicie. Cu acestea, avem ocrotirea necesară, neprihănirea de care avem nevoie...

Vezi mai mult »

01/03/2020 - ARMĂTURA BIRUITOARE A LUI DUMNEZEU

Motivul pentru care trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu este că fiecare revelație a Cuvântului ne apără de o uneltire a diavolului. De aceea, este bine de luat...

Vezi mai mult »