Mesajul zilei

30/11/2017 - DUMNEZEU SE AFLĂ LA CÂRMĂ

Dumnezeu va face tot ceea ce este necesar pentru a I se împlini făgăduințele Sale și nimic nu se poate întâmpla fără încunviințarea Sa – nici măcar un...

Vezi mai mult »

29/11/2017 - MOȘTENITORII AU ÎNDATORIREA DE A SE ÎNTĂRI

Dinaintea necesității de a găsi um succesor la tronul lui David, Cel Preaînalt l-a ridicat pe Solomon, un om ce s-a întărit în domnie și care, atâta timp cât s-a...

Vezi mai mult »

28/11/2017 - PLANUL LUI DUMNEZEU

Începutul primei cărți din Cronici amintește de vremurile în care Dumnezeu l-a creat pe om din colbul țărânei, după chipul și asemănarea Sa (Geneza 1). Teoria creată de...

Vezi mai mult »

27/11/2017 - MOȘTENIRE BLESTEMATĂ

În vremurile biblice, Israel a avut ghinionul de a fi condus de Ahab, cineva ce se gândea numai la sine. Se știe că, prin mijlocirea acestui împărat, au fost comise, spre...

Vezi mai mult »

26/11/2017 - SUNTEM EGALI CU TOȚII

Fără nicio îndoială, David era un om iubit de Dumnezeu, însă, deși toată viața a fost păzit de toate atacurile celui rău, Cel Preaînalt nu l-a ferit de bătrânețe....

Vezi mai mult »

25/11/2017 - Întoarcerea eroului

Amaleciții, așa cum orice dușman face, au fost cruzi: au năvălit în Țiclag și au prădat tot ce era bun în oraș, luând inclusiv femeile și copiii. Asta l-a făcut pe David,...

Vezi mai mult »

24/11/2017 - A FOST UN OM

Expresia a fost un om are o mare forță spirituală pentru noi. Dumnezeu îi ridică pe oameni pentru a deveni ceea ce El le-a destinat. Însă, odată cu înmulțirea păcatelor,...

Vezi mai mult »

23/11/2017 - FAPTE INEXPLICABILE

Pe vremea întâmplărilor bibilice, judecătorii erau puși cu voia lui Dumnezeu să conducă poporul, iar pacea și dreptatea domneau în acea țară. Chiar și așa, a fost odată o...

Vezi mai mult »

22/11/2017 - ONOREAZĂ-ȚI COMANDANTUL

Apostolia ni se termină când viața ajunge la sfârșit, însă lucrarea Domnului trebuie să continue. Dovada acestui fapt este că, după cum fiii lui Israel și-au onorat...

Vezi mai mult »

21/11/2017 - VREMEA URMAȘULUI

Domnul știe să-Și pregătească minunat colaboratorii. El l-a pus pe Iosua alături de Moise pentru a-l vedea pe acest om al lui Dumnezeu cum trece biruitor prin grele încercări. Ar fi bine...

Vezi mai mult »

20/11/2017 - NU IROSI CUVINTELE OMULUI ÎN DUMNEZEU

Dumnezeu nu vorbește la întâmplare și, de aceea, nu putem fi aidoma elevilor neascultători, ce nu sunt atenți la ceea ce li se predă. Este nevoie să fim atenți la ceea ce facem sau...

Vezi mai mult »

19/11/2017 - NUMĂRĂTOAREA SOLDAȚILOR

Toate îşi au vremea lor (Eclesiastul 3.1), chiar și pentru a număra pe cei care sunt în stare să poarte armele. Însă, chiar și pentru asta, Dumnezeu trebuie să ne...

Vezi mai mult »

18/11/2017 - DUMNEZEU VORBEȘTE CU AI SĂI

Dumnezeu Își cheamă mereu fiii, fiindu-le alături când sunt ispitiți, aducându-le scăparea. De aceea, trebuie să ascultăm de sfaturile sfinte și să ne lăsăm călăuziți...

Vezi mai mult »

17/11/2017 - NU UITA DE NIMENI

Binecuvântarea lui Dumnezeu nu se oprește la tine. În ea, și familia ta este inclusă. Așadar, nu lăsa afară pe niciunul dintre ai tăi. Israeliții au înțeles că trebuiau...

Vezi mai mult »

16/11/2017 - REALIZAREA CELUI MAI MARE PLAN

Nimic nu exista. Atunci, Duhul lui Dumnezeu se mișca pe Pământ și Domnul, cu glasul Său puternic, a început să vorbească. Pe lângă planul Său minunat de creație, Cel...

Vezi mai mult »

15/11/2017 - IMPORTANȚA REVELAȚIILOR LUI ISUS

Există unele probleme de care numai Tatăl are cunoștință. Ori, mintea noastră mărginită nu va reuși niciodată să-L înțeleagă pe Dumnezeu cel nemărginit; atunci, just este de a...

Vezi mai mult »

14/11/2017 - PĂSTRAȚI PENTRU ISUS HRISTOS

De ce oare ne rătăcim și apoi, drept consecință, suferim ? Biblia ne învață că aceasta se întâmplă din cauza neînțelegerii biblice. Nu era la...

Vezi mai mult »

13/11/2017 - A IUBI ÎNSEAMNĂ SĂ PĂZEȘTI PORUNCA

Prezbiterul Ioan scrie această scrisoare către Gaius, spunându-i preaiubit - și o face cu sinceritate, iubindu-l cu adevărat. Tot în acest mod trebuie să-I slujim lui Dumnezeu și...

Vezi mai mult »

12/11/2017 - DRAGOSTEA DE ADEVĂR

În acest pasaj – în care vedem că apostolul Ioan îl întruchipează pe Cel Îmbătrânit de zile, aleasa doamnă reprezintă Biserica lui Isus, iar noi...

Vezi mai mult »

11/11/2017 - BUCURIE DEPLINĂ

În toată Biblia, putem vedea cum Domnul Se preocupă de fericirea noastră, ce trebuie să fie desăvârșită, căci putem face lucrarea sfântă numai cu inima bucuroasă....

Vezi mai mult »

10/11/2017 - ACELAȘI FEL DE CREDINȚĂ

Simon, rob și apostol al lui Isus, avea o credință la fel de preț cu cea dobândită de noi astăzi. De fapt, credința noastră lucrează în noi în același mod în care,...

Vezi mai mult »

09/11/2017 - ZĂMISLIȚI DIN NOU

Trebuie să înțelegem foarte bine semnificația marii îndurări a lui Dumnezeu, ce a fost fundamentală în lucrarea de mântuire, prilejuindu-ne învierea duhului nostru....

Vezi mai mult »

08/11/2017 - FOLOSEȘTE-TE DE ORICE DAR

Nimic nu ar trebui să ne lipsească, însă, de aceasta se întâmplă, este de ajuns să-I cerem lui Dumnezeu, căci El ne dă binecuvântările cu mâna largă, fără a...

Vezi mai mult »

07/11/2017 - CE MARE DOMN AVEM!

Domnul nostru Isus Hristos este mult mai mult decât ne putem imagina. El este Oglindirea slavei Tatălui, întipărirea Ființei lui Dumnezeu, Ținătorul tuturor lucrurilor, Cel care a...

Vezi mai mult »

06/11/2017 - ÎNDATORIRE ȘI SMERENIE

Robii lui Dumnezeu trebuie să fie recunoscuți prin smerenie, funcția pe care o îndeplinesc în lucrarea Domnului neavând nicio importanță. Dacă, de fapt, vrem să-L bucurăm pe...

Vezi mai mult »

05/11/2017 - CREDINȚA CELOR ALEȘI ȘI CHEMAREA TA

Pavel se autointitula rob al lui Dumnezeu și apostol al lui Isus Hristos. El spune că a fost credința celor aleși și cunoașterea Adevărului care l-au făcut așa. Credința și cunoașterea...

Vezi mai mult »

04/11/2017 - LUPTĂ DUPĂ RÂNDUIELI

Nu putem face lucrarea lui Dumnezeu oricum. Isus a dat exemplu în acest sens înainte de a împărți cele cinci pâini și cei doi pești (Luca 9.12-17). Pe lângă asta,...

Vezi mai mult »

03/11/2017 - PREVESTIREA VREMURILOR DIN URMĂ

Cunoaștem în ultimul timp o creștere a lepădărilor de credință – cei care renunță la credința în Hristos. Unii au fost chemați pentru a fi sfinți, dar nu trăiesc numai...

Vezi mai mult »

02/11/2017 - O AMENINȚARE FAȚĂ DE CREDINȚA ADEVĂRATĂ

Pavel era îngrijorat de intrarea agenților inamici în Biserică. Acum nu putem fi naivi în chestiuni spirituale, pentru că agenții descriși de apostol învățau o altă...

Vezi mai mult »

01/11/2017 - CONFORT ȘI PROTECȚIE ÎN ORICE CLIPĂ

Răul ne dă târcoale, dar nu trebuie să fim uimiți de răcnetul lui, căci Domnul este credincios, ne întărește și ne păzește. Deci, de ce trebuie să ne temem? Cuvântul...

Vezi mai mult »