Mesajul zilei

31/07/2018 - CONSIDERĂ-TE IZBĂVIT

Revelația conținută în acest verset este un adevăr ce nu trebuie niciodată dat uitării, căci nu există nicio posibilitate ca iadul să stăpânească asupra fiului lui Dumnezeu....

Vezi mai mult »

30/07/2018 - DARUL CE TREBUIE FĂCUT

Scuza cum că diavolul îl obligă pe om să facă ceva greșit nu este acceptată, căci Satana nu are această putere – și, pe lângă asta, nimeni nu are obligația de a se supune...

Vezi mai mult »

29/07/2018 - ROBIA A LUAT SFÂRȘIT!

Este trist să vezi cum păcatul domnește în trupurile atâtor de mulți oameni – inclusiv în cele ale robilor Domnului! Cel care nu s-a convertit încă este...

Vezi mai mult »

28/07/2018 - ELIBERAȚI DE SUB STĂPÂNIREA PĂCATULUI

Diavolul se folosește de anumite situații pentru a ne scoate din prezența cea sfântă. Însă, nu trebuie să ne mai fie frică de stratagemele sale, fiindcă nu ne mai aflăm sub...

Vezi mai mult »

27/07/2018 - ADEVĂRUL DESPRE PĂCAT

Este greu de precizat toate motivele pentru care Dumnezeu ne-a dat Sfintele Scripturi, căci sunt multe. Însă un lucru este cert: El a avut în minte gândul de a ne ajuta să-L...

Vezi mai mult »

26/07/2018 - ÎNVĂȚĂTURI BUNE

Faptul de a cânta Domnului, și nu numai de a-L slăvi doar pe El, face ca sufletul omului să-și regăsească cea mai desăvârșită simțire în viață și ființa sa să se afle...

Vezi mai mult »

25/07/2018 - CÂND DUMNEZEU NU NE AUDE

În cele ce urmează, ne vom ocupa de un subiect ce te va ajuta mult. Vreau să înțelegi bine ceea ce ispita face cu adevărat în viața celui ce se lasă stăpânit de...

Vezi mai mult »

24/07/2018 - SĂ AUZI DE DOUĂ ORI

Niciun Cuvânt pe care îl spune Domnul nu este la întâmplare. Ca Tată iubitor, El vrea ceea ce este mai bun pentru fiii Săi – și, inclusiv, ne mustră când ne...

Vezi mai mult »

23/07/2018 - O ATITUDINE ÎNȚELEAPTĂ

David, la începutul acestui psalm, se plânge de răutatea omului – care, din acele vremuri și până astăzi, nu s-a schimbat aproape deloc. În zilele noastre, sunt...

Vezi mai mult »

22/07/2018 - Dumnezeu este ajutorul meu

Mereu trebuie să ne amintim că diavolul se află încă printre noi, făcându-și lucrarea pentru a ne ataca în toate felurile. Uneori, se folosește de alți oameni pentru a ne...

Vezi mai mult »

21/07/2018 - ESTE IMPORTANT SĂ RĂMÂNEM TARI ÎN MĂRTURISIREA NOASTRĂ

Grație calităților Sale, a ceea ce El este, pentru ceea ce a făcut, face și va face pentru noi, Domnului Isus I s-au dat nenumărate titluri. Astăzi, Îl putem vedea ca pe Preotul nostru...

Vezi mai mult »

20/07/2018 - OCROTIRE TIMP DE DOUĂZECI ȘI PATRU DE ORE

Cine observă ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu spune față de răscumpărații Domnului și crede în asta va trăi ca și cum ar fi un om cu super-puteri. Biblia ne învață multe...

Vezi mai mult »

19/07/2018 - ÎNVIEREA NOASTRĂ

Cugetând la ceea ce Scripturile spun, aflăm că nu există nici un motiv pentru a continua asupriți de lipsuri, boli sau orice altă lucrare a vrăjmașului, căci ziua răzbunării Domnului...

Vezi mai mult »

18/07/2018 - RUGĂCIUNEA NU ESTE CONSTRÂNGĂTOARE

Neemia a fost chemat de Domnul pentru a reconstrui Ierusalimul și, pentru a îndeplini ceea ce Domnul i-a dat drept misiune, acest rob al lui Dumnezeu primind aprobarea împăratului...

Vezi mai mult »

17/07/2018 - VIAȚĂ CU BUCURIE ȘI ÎNCREDERE

Una dintre tainele de a fi un om de neclintit în credință este de a cugeta la revelațiile pe care Cuvântul lui Dumnezeu ni le dă. Cu credința întărită, vom începe cu...

Vezi mai mult »

16/07/2018 - IMPORTANȚA STĂRUINȚEI

Rugăciunea are un rol fundamental în viața celui ce este biruitor în Evanghelie. Cine se roagă drept va vedea că Cel Preaînalt este cu el, așa cum s-a întâmplat cu...

Vezi mai mult »

15/07/2018 - OAMENII CE NU PRIMESC NICIODATĂ NIMIC DE LA DOMNUL

Cât este de trist să-i vezi pe oameni pierzându-și vremea și șansele în viață. Unii cred că tinerețea va dăinui mereu sau că vor rămâne veșnic în această...

Vezi mai mult »

14/07/2018 - CONDIȚIA DE A CERE

A cere binecuvântarea direct de la Dumnezeu este începutul tainei pentru ca omul să fie cu izbândă în duh. Pierde mult cel care, cu toate acestea, folosește alte surse...

Vezi mai mult »

13/07/2018 - REȚETA BINECUVÂNTĂRII

Versetul citat ne dă rețeta pentru a putea primi acel supliment de care avem nevoie în viață. Și, atâta timp cât vine de la Domnul – iar Sfântul Duh nu ar spune...

Vezi mai mult »

12/07/2018 - INIMĂ DESĂVÂRȘITĂ

Sfatul de a avea o inimă desăvârșită în Domnul este taina prin care Îi putem fi plăcuți. Așadar, nu poate exista în noi nicio fățărnicie, căci cel care crede că...

Vezi mai mult »

11/07/2018 - BINECUVÂNTATĂ NELINIȘTE

Pavel a fost atât de neliniștit din cauza unui frate în Hristos încât a plecat din Troa, unde o ușă îi fusese deschisă în Domnul, spre Macedonia. Dar, de ce...

Vezi mai mult »

10/07/2018 - DUMNEZEU DESCHIDE UȘILE

Cine este călăuzit de Domnul nu ajunge niciodată la un loc greșit. Așadar, indiferent de primejdia ce-ți apare în cale, de ai încredere în Hristos, vei fi mereu cu reușită...

Vezi mai mult »

09/07/2018 - ÎNVAȚĂ CU CINE ESTE ÎNVĂȚĂTOR

Isus, când a făcut îndemnul ca toată lumea să învețe de la El, se considera drept cel mai bun Învățător din lume – ceea ce, de fapt, și este. Cine învață...

Vezi mai mult »

08/07/2018 - PLANURILE DIAVOLULUI

Împărăția diavolului este bine îndrituită: dracii săi îl slujesc cu teamă și, în același timp, cu fidelitate absolută. Pe de altă parte, dacă împărăția...

Vezi mai mult »

07/07/2018 - SĂ NU LĂSĂM PE SATANA SĂ AIBĂ UN CÂȘTIG DE LA NOI

Atâta timp cât trăim în această lume, vom întâlni mereu oameni care ne vor vorbi urât. Motivul este că diavolul există cu adevărat și, fiind rău, se va...

Vezi mai mult »

06/07/2018 - O MARE AMENINȚARE

Cine nu se dăruiește Domnului din toată inima comite o mare greșeală, căci a rămâne lângă Drum – și nu pe El – face ca mulți să sufere o mare pierdere. Deși...

Vezi mai mult »

05/07/2018 - MUSTRAREA PUTERNICĂ ȘI NECESARĂ

              Este aproape imposibil să accepți ca Domnul să se întoarcă pentru ceva. Însă, când este necesar să...

Vezi mai mult »

04/07/2018 - PRECUM FAPTELE FIECĂRUIA

Unul dintre privilegiile pe care le primim atunci când ne-am născut din nou este că putem chema pe Dumnezeu Tatăl nostru. Aceasta reprezintă mai mult decât simple cuvinte;...

Vezi mai mult »

03/07/2018 - FIȚI SFINȚI

Ce bine că Domnul ni se arată așa cum este El, ca un Dumnezeu sfânt! Dar pentru că așa este, cei care trăiesc în păcat, chiar dacă încearcă, nu pot să meargă alături de...

Vezi mai mult »

02/07/2018 - NU TE LĂSA TÂRÂT ÎN POFTELE GREȘITE

Dumnezeu are doar un fel de copii: cel obedient. Când un rob al Lui încetează să mai asculte ceea ce Îi vorbește prin Cuvânt, trece în categoria celor spurcați. Unii...

Vezi mai mult »

01/07/2018 - DUMNEZEU ESTE DE NESTRĂMUTAT

Faptul că Domnul s-a străduit să ne spună că El este întotdeauna același arată că imutabilitatea Sa este de cea mai mare importanță. Cu toate acestea, una dintre marile lovituri ale...

Vezi mai mult »