Mesajul zilei

30/09/2016 - NELEGIUIRILE NOASTRE PUN UN ZID DE DESPĂRȚIRE ÎNTRE NOI ȘI DUMNEZEU

Crezi oare că Isus merge alături de omul care nu își respectă propriul cămin și nici pe cel al aproapelui, trăind cu diavolul în inimă? Firește că nu! Însă, uneori,...

Vezi mai mult »

29/09/2016 - NU TE DEZBĂRA DE CEEA CE DOMNUL TE ÎNVAȚĂ

Viața lui Şadrac, Meşac şi Abed-Nego ar fi fost cu totul diferită dacă nu ar fi hotărât să nu se spurce cu bucatele alese ale împăratului. Probabil, nu am fi auzit niciodată să...

Vezi mai mult »

28/09/2016 - PERICOLUL DE A-I AVEA PE PRIETENI DREPT CĂPĂTÂI

Cât de mult va suferi cel care nu ascultă de Cuvântul lui Dumnezeu! Citește în întregime capitolul 13 din Ieremia și vei putea afla ce pericol se abate asupra celui care nu...

Vezi mai mult »

27/09/2016 - UN OM PRIVILEGIAT

Ce om binecuvântat a fost Isaia. Simțindu-și păcatul, unul dintre serafimii lui Dumnezeu a zburat în direcția sa cu un cărbune luat cu cleștele de pe altar. Jarul era atât de...

Vezi mai mult »

26/09/2016 - ASTFEL DOREȘTE DUMNEZEU SĂ TE VADĂ

Aceasta este Biserica lui Hristos, cea Biruitoare, care, trecând prin diferite încercări și aflându-se într-o adevărată pustiire duhovnicească, nu se dă bătută, ci se...

Vezi mai mult »

25/09/2016 - SÂNGELE RECE TE PĂZEȘTE

Cel ce stăpâneşte este autoritatea cea mai importantă a unui stat. Dacă el descoperă o greșeală în viața ta, vreo nereușită pe care, conștient sau inconștient, ai avut-o,...

Vezi mai mult »

24/09/2016 - IMAGINEAZĂ-ȚI NUMAI LUCRURI BUNE

Atenție mare la ceea ce gândești și îți imaginezi, la ceea în ce crezi, căci, invariabil, aceasta se va întâmpla. Nu are succes cel ce se gândește la lucruri...

Vezi mai mult »

23/09/2016 - ESTE VREMEA BUCURIEI PENTRU CEI ALEȘI

Această profeție vorbea despre un timp viitor în care prinșii de război ai poporului lui Dumnezeu se vor întoarce la El. Răscumpărarea avea să vină din cer, reprezentată aici de...

Vezi mai mult »

22/09/2016 - FRICA DE DOMNUL ESTE ÎNŢELEPCIUNEA

Acestea sunt două definiții pe care dicționarele nu ni le dau, deoarece autorii ei nu sunt cunoscători ai Cuvântului Domnului. Dumnezeu a pus în om cunoașterea a ceea ce este...

Vezi mai mult »

21/09/2016 - NU VĂ MÂHNIȚI

Acest mesaj trebuie să fie predicat mai des în bisericile noastre. Leviții au citit Cuvântul și le-a explicat oamenilor situația, totuși, plânsul a început. Atunci, ei...

Vezi mai mult »

20/09/2016 - CINSTIȚI-I PE CEI CARE VĂ FAC UN BINE

Întotdeauna să plantezi semințe bune, pentru că, la timpul potrivit, vei culege. Dumnezeu nu ne arată ceva ca să rămână ascuns, ci ca să fie adus la lumină. În cazul...

Vezi mai mult »

19/09/2016 - CHEMAT PENTRU O MISIUNE NOBILĂ

Moise a transmis mesajul lui Dumnezeu și sute de ani au trebuit să treacă, pentru ca un grup de oameni să decidă să se ridice și să împlinească Cuvântul Domnului. Astăzi,...

Vezi mai mult »

18/09/2016 - NU TE LĂSA BIRUIT DE AMENINȚARE

Pentru cei care au credință, planurile inamicului sunt întotdeauna inutile. David știa care este locul său întru Domnul, astfel că nu s-a gândit de două ori în fața...

Vezi mai mult »

17/09/2016 - ÎNDRUMĂRILE DOMNULUI SUNT PRECISE

Dumnezeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii. Așa că atunci când El vorbește, nu lasă nicio urmă de îndoială. Dacă crezi că Domnul te-a trimis să faci ceva, dar nu...

Vezi mai mult »

16/09/2016 - ROADE CE VOR DURA PENTRU TOTDEAUNA

Pe lângă lucrările pe care Domnul le face în favoarea noastră, El nu vrea ca noi să ne întoarcem cu mâinile goale față de cei care depind de noi. Boaz – modelul...

Vezi mai mult »

15/09/2016 - ELIBERAREA TA ȘI ALOR TĂI STĂ ÎN MÂINILE TALE

Vremuri grele au fost acelea în care israeliții au uitat de Domnul; și-au dat fiicele altor popoare și de asemena au permis ca fiicele altor popoare să se căsătorească cu fii lor. Mai...

Vezi mai mult »

14/09/2016 - URMEAZĂ ORIENTĂRILE DOMNULUI

Niciodată nu trebuie să-l tragem la răspundere pe slujitorul Domnului atunci când acesta este folosit de Dumnezeu. Ierihonul părea a fi invincibil, dar Iosua cunoștea glasul Celui...

Vezi mai mult »

13/09/2016 - DOMNUL ESTE CREDINCIOS

Ai înțeles deja acest lucru? Domnul a permis de nenumărate ori ca tu să fii testat, însă tu nu ai acordat nicio atenție Cuvântului său și te-ai lăsat păcălit de către...

Vezi mai mult »

12/09/2016 - ȚARA NOASTRĂ ESTE UNICĂ

  Ce zi de mare oportunitate a fost aceasta, însă a fost irosită, deoarece poporul Israel a crezut mai mult în minciuna  celor 10 iscoade, decât în...

Vezi mai mult »

11/09/2016 - VORBEȘTE DESPRE CEEA CE DOMNUL A FĂCUT ÎN FAVOAREA TA

În timpurile biblice, israeliții trebuiau să mănânce pâine nedospită timp de șase zile, iar în ziua a șaptea, să laude Numele Domnului Dumnezeu pentru că i-a scos din...

Vezi mai mult »

10/09/2016 - A CREDE ESTE CEA MAI BUNĂ ALEGERE

Cel mai important lucru pe care îl putem face este să credem în Dumnezeu. Multe lucruri sunt incluse în actul de a crede, ca și afirmația că suntem prieteni ai lui Dumnezeu -...

Vezi mai mult »

09/09/2016 - ADEVĂRATA HRANĂ NE-A FOST DATĂ DEJA

  Cine se teme de Domnul are la dispoziție hrana care întărește spiritul, care aduce credință în inimă și te face învingător. Acest aliment, care i-a dat lui Ilie...

Vezi mai mult »

08/09/2016 - TEMELIE NEZGUDUITĂ ȘI PECETLUITĂ

Domnul Dumnezeu are mereu o temelie bună, căci, Adevărul fiind, El nu zice niciodată ceva care să nu fie adevărat. Cu Cel Preaînalt, nu există amăgire și nici întuneric; de...

Vezi mai mult »

07/09/2016 - ATENȚIE LA VORBE

Domnul l-a folosit pe Pavel pentru a ne avertiza asupra vorbelor profane – cuvinte provenind de la demoni, care, fiind proferate, îi amăgesc pe toți cei care dau crezare minciunilor din...

Vezi mai mult »

06/09/2016 - FĂCÂND POTRIVNICUL SĂ RĂMÂNĂ DE RUȘINE

Dă-te pe tine însuţi pildă de fapte bune. Acesta a fost mesajul pe care Pavel, prin Sfântul Duh, i l-a dat lui Tit, și care este valabil pentru oricare fiu al lui Dumnezeu. Sfatul...

Vezi mai mult »

05/09/2016 - ÎMPIETRIȚI PRIN ÎNȘELĂCIUNEA PĂCATULUI

Orice creștin trebuie să încerce să nu-și lase inima în desfrâu, căci, dacă se întâmplă, se va îndepărta de Dumnezeul viu. Aceasta ne este misiunea,...

Vezi mai mult »

04/09/2016 - CUM ESTE OMUL CE NU ARE TEAMĂ DE DOMNUL

Este bine să nu uităm cine am fost până să fi ascultat Cuvântul lui Dumnezeu, care ne-a salvat și ne-a scos din împărăția întunericului, căci diavolul ar face totul...

Vezi mai mult »

03/09/2016 - INIMĂ REA ȘI NECREDINCIOASĂ

Există lucruri pe care nu ne-ar plăcea să le vedem întâmplându-se în preajma noastră, însă, din nefericire, au loc. Pata pe care, în multe cazuri, o inimă...

Vezi mai mult »

02/09/2016 - PĂRTAȘI AI LUI HRISTOS

Nu este nimic mai important în viață decât să fim părtași ai lui Hristos. Ceea ce este bine este că acest lucru este ușor de făcut. Recompensa celui ce este părtaș al Domnului...

Vezi mai mult »

01/09/2016 - UITAREA DE DUMNEZEU

Prin acest pasaj biblic, este clară obligația noastră: să nu uităm de Domnul, Dumnezeul nostru. Totuși, aproape întotdeauna, atunci când avem nevoie, prima persoană care ni se...

Vezi mai mult »