Mesajul zilei

30/06/2019 - DUMNEZEU CONTINUĂ SĂ FACĂ ACELEAȘI LUCRURI

Dumnezeu are un scop pentru chemarea noastră. El nu a făcut marea lucrare de pe Calvar din întâmplare. Dimpotrivă, El Și-a trimis singurul Fiu pentru a muri în locul nostru,...

Vezi mai mult »

29/06/2019 - DOMNUL NU-ȘI UITĂ LEGĂMÂNTUL

Trebuie să înțelegem cu toții că Domnul, Dumnezeul nostru, este Singurul, iar cei care cred că există altul sunt înșelați de cel rău. Astfel, Creatorul tuturor lucrurilor –...

Vezi mai mult »

28/06/2019 - PORȚILE ROBIEI AU FOST SFĂRÂMATE

Cel dintâi om, Adam, aflând despre porunca sfântă de a nu mânca din fructul oprit, i-a făcut pe cei care îi sunt urmași să rămână pe vecie despărțiți de...

Vezi mai mult »

27/06/2019 - LUCRĂRILE NEVĂZUTE ALE TATĂLUI

Omul care nu respectă Cuvântul Domnului merge pe căi primejdioase. Însă, înainte de a se arunca în mâinile vrăjmașului, Duhul lui Dumnezeu începe să lucreze...

Vezi mai mult »

26/06/2019 - IA SEAMA LA CE ÎȚI PLACE

Cine nu citește Cuvântul lui Dumnezeu și nici nu are interes pentru învățămintele Sale pierde mult. Sunt oameni care cred că nu contează ceea ce fac, fiindcă ei cred că asta nu...

Vezi mai mult »

25/06/2019 - TOTUL SE FACE PRIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Exemplificarea acestui verset se regăsește și în lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în Egipt înainte de a trimite molima celor întâi născuți (Exod 12.12). Cel...

Vezi mai mult »

24/06/2019 - NEPRIHĂNIREA TREBUIE SĂ-ȚI FIE MAI MARE

Cărturarii erau oameni care se dedicau copierii manuale a Scripturilor, căci, în acele vremuri, nu fusese încă inventată mașina tipografică. Prin slujba pe care o exercitau, ei se...

Vezi mai mult »

23/06/2019 - PENTRU ASTA AM FOST MÂNTUIȚI

Rugăciunea cea mai bună este aceea despre care Scripturile spun că este rugăciunea făcută cu credință (Iacov 5.15), care se face pe baza convingerii pe care Dumnezeu o dă prin Cuvântul...

Vezi mai mult »

22/06/2019 - CREDINCIOȘIA RĂSARE DIN PĂMÂNT

Așa cum în trecut fiii lui Israel au fost scoși din Egipt și duși la un pământ roditor, numit Canaan, la fel am fost și noi salvați din imperiul întunericului (Coloseni 1.13)...

Vezi mai mult »

21/06/2019 - MISIUNEA CEA MAI NOBILĂ

Nu înțelegem de ce anumite lucruri ni se întâmplă, dar adevărul este că Domnul are vremea potrivită pentru a lucra pentru ai Săi (Eccleziast 3.1-8). Dacă robii Domnului s-ar...

Vezi mai mult »

20/06/2019 - NICIO CUNOAȘTERE NU NE LIPSEȘTE

Creștinul desăvârșit – cel care s-a născut din nou, s-a căit, a fost botezat în Sfântul Duh și se află în părtășie cu Domnul Dumnezeu – nu trebuie...

Vezi mai mult »

19/06/2019 - PURTĂRI CE SUNT DE URMAT

Omul credincios în Dumnezeu nu are de ce să se teamă când vreun nelegiuit se hotărăște să-l atace. Căci, Domnul veghează asupra poporului Său cu putere și este mereu gata de a...

Vezi mai mult »

18/06/2019 - AI PĂRTĂȘIE CU DUMNEZEU?

Ceea ce contează înaintea Domnului este modul în care umblăm și ceea ce se petrece în inima noastră. Sunt oameni care afirmă că se află înaintea Celui Preaînalt,...

Vezi mai mult »

17/06/2019 - NEPRIHĂNIȚII ȘI RĂU FĂCĂTORII

Cei neprihăniți se deosebesc mereu prin felul plin de zel de a fi. Ei nu sunt niciodată în stare să facă rău nimănui, nici măcar celor care îi fac să pătimească din dragoste...

Vezi mai mult »

16/06/2019 - CUI DUMNEZEU ÎI PROMITE AJUTOR

Unor oameni care, aparent, slujesc lui Dumnezeu, nimic nu le merge. De fapt, se pare că aceștia nu au de partea lor ajutorul sfânt și, chiar dacă se străduie, totul continuă să le dea...

Vezi mai mult »

15/06/2019 - RĂSPLATA CEA MAI MARE

Cât de mult ne doare să vedem oameni care caută resturi de mâncare la gunoi! Ne simțim prost și când, de exemplu, presa publică imagini cu oameni și copii scheletici, care nu...

Vezi mai mult »

14/06/2019 - CUM SĂ IEȘI DIN STRÂMTORARE

Când trupul, mintea sau duhul sunt cuprinse de deznădejde, există un singur mod potrivit de a se izbăvi de aceasta: să chemi pe Domnul. Cine încearcă să călătorească, de exemplu,...

Vezi mai mult »

13/06/2019 - INTRĂ PE PORȚILE CE-ȚI SUNT DESCHISE

  Fiecare revelație pe care o avem prin Cuvântul lui Dumnezeu este ca o poartă deschisă pentru noi. Domnul Isus a spus că este Ușa (Ioan 10.9). Însă, prin această Ușă...

Vezi mai mult »

12/06/2019 - ATITUDINEA CELOR CARE SE TEM DE DOMNUL

  În lumea duhovnicească, umanitatea este împărțită în două grupuri, cel care se teme și cel care nu se teme de Domnul. Acestea sunt cele mai importante, dar există și...

Vezi mai mult »

11/06/2019 - MOTIVELE DE A UMBLA ÎNAINTEA DOMNULUI

Domnul Dumnezeu este Autorul tuturor binecuvântărilor pe care le primim; dintre acestea, cea mai importantă a fost mântuirea sufletului nostru. Când El ni Se revelează nouă,...

Vezi mai mult »

10/06/2019 - ÎNTĂREȘTE-ȚI INIMA

  Fiecăruia dintre noi îi revine responsabilitatea de a nu se lăsa amăgit de învățăturile create de oameni, potrivit poftelor sale și într-un mod iresponsabil. Unii...

Vezi mai mult »

09/06/2019 - SEMĂNĂTORII BINELUI

Toate lucrurile pe care le facem, le vorbim sau le scriem sunt ca niște semințe pe care le sădim în multe inimi. Purtările rele vor da buruieni, spini și plante otrăvitoare care,...

Vezi mai mult »

08/06/2019 - ADEVĂRUL TE VA FACE SLOBOD

  Când nelegiuirea pune stăpânire pe inima omului, acesta nu se poartă cu înțelepciune. Aflându-se sub atacul devastator al vrăjmașului, ființa umană nu...

Vezi mai mult »

07/06/2019 - SĂ SPOREȘTI TOT MAI MULT

Pe lângă faptul de a vorbi despre lucruri folositoare și trebuincioase, apostolul Pavel a avut un ultim mesaj pentru frații din Tesalonic: trebuiau să sporească tot mai mult. Acesta este...

Vezi mai mult »

06/06/2019 - ÎNFĂPTUITORI AI LUCRĂRII

  Pavel a avut un scop determinat când l-a lăsat pe Tit în Creta, iar aceasta dovedește că Domnul Dumnezeu are un motiv când te trimite în anumite locuri, ca să...

Vezi mai mult »

05/06/2019 - TREBUIE SĂ AVEM CUMPĂTARE

Un lucru importante, pentru care Isus a venit să-l aducă în lume și nu l-a luat înapoi, a fost harul lui Dumnezeu, care este lucrarea sfântă ce acționează pentru binele...

Vezi mai mult »

04/06/2019 - PRIGONIRILE UNUI ROB AL LUI DUMNEZEU

David nu a făcut nimic pentru a merita mânia lui Saul, dar, fiindcă a primit chemarea Domnului Dumnezeu în viața sa, a fost persecutat de acest împărat cu o ură de moarte....

Vezi mai mult »

03/06/2019 - DUMNEZEU ESTE CU TINE

Dacă Creatorul nu ar mai fi spus nimic, această promisiune – care are forța necesară de a ridica pe cel căzut sau fără de speranță – ar fi fost de ajuns pentru a face din orice...

Vezi mai mult »

02/06/2019 - ESTE IMPOSIBIL CA DUMNEZEU SĂ MINTĂ

Atenționările prezente în Scripturi trebuie luate în serios, căci Dumnezeu nu ar schimba nici măcar o virgulă în Cuvântul Său. Încă și astăzi, El vindecă pe...

Vezi mai mult »

01/06/2019 - CUM ÎȚI ESTE CREDINȚA?

Credința pe care tesalonicenii o aveau a făcut ca apostolul Pavel și oamenii săi să simtă nevoia de a mulțumi lui Dumnezeu pentru mărirea în credință și dragoste. Dacă același...

Vezi mai mult »