Mesajul zilei

30/04/2020 - DESĂVÂRȘIREA LUI ISUS

Desăvârșirea lui Isus a fost trudită și puțin a lipsit să nu fie realizată. Aceasta a fost înfăptuită pe altarul de pe Calvar, unde Hristos a plătit un preț mare,...

Vezi mai mult »

29/04/2020 - MĂRTURIA DOMNULUI

Minunea este un lucru sfânt și valoros, căci, fără această lucrare sfântă, nu am ști care este calea adevărată. Adepții celor mai diferite religii vorbesc despre creatorul lor...

Vezi mai mult »

28/04/2020 - DIAVOLUL A FOST NIMICIT

Motivul pentru care Isus a fost părtaș cărnii trebuie să fie înțeles de toți oamenii; astfel, vor afla cât nu a plătit Mântuitorul pentru lucrarea realizată de El pe crucea...

Vezi mai mult »

27/04/2020 - ASTA SE VA ÎNTÂMPLA

Tot ceea ce Domnul a spus se va împlini până în cele mai mici detalii. El ne cere să ne ridicăm ochii spre cer fiindcă, mai întâi, lucrurile se înfăptuiesc...

Vezi mai mult »

26/04/2020 - CINE CREDE NU ESTE DAT DE RUȘINE

Oamenii care s-au convertit trebuie să înțeleagă ceea ce Evanghelia poate face pentru ei. Cei care află adevărul dobândesc mântuirea totală și desăvârșită, dar cei...

Vezi mai mult »

25/04/2020 - CU GLAS DE VESELIE

Dumnezeu a poruncit ca poporul Său să iasă din Babilon, căci era locuit de demoni, iar oamenii chemați de Domnul nu pot trăi în mijlocul lor. Astăzi, cei luminați de Adevăr trebuie să...

Vezi mai mult »

24/04/2020 - CE TREBUIE SĂ FACEM CU CUVÂNTUL

Reușita noastră duhovnicească începe să se înfăptuiască atunci când lăsăm Cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în noi. Ori, fără de început,...

Vezi mai mult »

23/04/2020 - CE E DE FĂCUT CU PACEA LUI HRISTOS

Lumea caută pacea de care robii lui Dumnezeu nu sunt interesați, căci pacea pe care au dobândit-o aceștia este superioară celei pentru care umanitatea ar face orice ca s-o primească....

Vezi mai mult »

22/04/2020 - CÂND OMUL ÎN DUMNEZEU TREMURĂ

Dumnezeu vestește anumite lucruri care îi fac să tremure chiar și pe cei care își cunosc locul în Hristos. Prorocul Daniel, înțelegând ceea ce îi fusese...

Vezi mai mult »

21/04/2020 - AȘA VREA DOMNUL SĂ TE VADĂ

Armăturile lui Dumnezeu, Cuvintele Sale, sunt veșmintele cu care trebuie să ne încingem coapsele în duhovnicie. Cu acestea, avem ocrotirea necesară, neprihănirea de care avem nevoie...

Vezi mai mult »

20/04/2020 - ARMĂTURA BIRUITOARE A LUI DUMNEZEU

Motivul pentru care trebuie să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu este că fiecare revelație a Cuvântului ne apără de o uneltire a diavolului. De aceea, este bine de luat...

Vezi mai mult »

19/04/2020 - SFAT PENTRU TAȚI

Când ni se nasc copiii, suntem cuprinși de o fericire nesfârșită. Însă, cu trecerea timpului, unii dintre ei ne provoacă multă durere. Acest lucru se întâmplă...

Vezi mai mult »

18/04/2020 - FEREȘTE-TE DE FEMEIA DESFRÂNATĂ

Femeia desfrânată amintită aici se poate referi atât la o ființă umană de sex feminin, care se dedă infidelității conjugale, cât și la o filozofie religioasă ce nu este...

Vezi mai mult »

17/04/2020 - IMPORTANȚA CUVINTELOR GURII LUI DUMNEZEU

A dobândi înțelepciunea și priceperea cerească este unul dintre lucrurile mult binecuvântate pe care omul le primește de la Domnul. Duhul lui Dumnezeu ne călăuzește în...

Vezi mai mult »

16/04/2020 - PRIMEJDIA CE ÎI PÂNDEȘTE PE OAMENII BINECUVÂNTAȚI

A fi uns de Domnul pentru a face lucrarea Sa este un lucru foarte bun și binecuvântător și, de aceea, față de harul pe care îl primim, suntem răspunzători de modul în care...

Vezi mai mult »

15/04/2020 - NU TE TEME DE ATACURILE CELUI RĂU

Diavolul știe exact ce să facă pentru a îndepărta pe cineva de Domnul : când se așteaptă cel mai puțin, Satana îi dă o veste neplăcută ; astfel, omul se lasă...

Vezi mai mult »

14/04/2020 - NU ALEGE FIREA OMULUI

O mare greșeală este de a considera lucrarea lui Dumnezeu drept ceva ca în politică, fiindcă firea omului nu poate hotărî cu privire la lucrurile Domnului. Nimeni nu se poate amăgi...

Vezi mai mult »

13/04/2020 - CHEIA SUCCESULUI

În îndurarea Sa, Domnul a folosit pe Solomon pentru a explica nevoia de a respecta Cuvântul lui Dumnezeu – ceea ce se transpune prin smerenie, plecându-te înaintea...

Vezi mai mult »

12/04/2020 - DE CE PĂCĂTUIEȘTI?

Potrivit Bibliei, oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește (1 Ioan 5.18). Cel Preaînalt a prevăzut ca niciodată să nu facem de rușine bunul Său Nume ce este invocat asupră-ne...

Vezi mai mult »

11/04/2020 - IMPORTANȚA LEGILOR ȘI ÎNVĂȚĂTURILOR

În vremurile biblice, Cel Preaînalt S-a folosit de Moise pentru a atrage atenția Israelului asupra legilor pe care El le-a dat poporului Său, cât și cerințelor față de...

Vezi mai mult »

10/04/2020 - LIMITA MÂNIEI

Inima omului ce se teme de Domnul, oricât de sfântă ar fi, se mânie față de ceea ce este greșit. Însă, atunci când sufletul ni se umple de indignare, trebuie să nu...

Vezi mai mult »

09/04/2020 - O MARE RESPONSABILITATE

Cei 12 oameni trimiși în Țara Făgăduită cu iscoade au avut o mare responsabilitate, căci fericirea lor și a poporului lor depindea de ceea ce vor avea de spus la întoarcere....

Vezi mai mult »

08/04/2020 - FĂCUT PENTRU A MERGE CU CAPUL SUS

Fericirea ta ca fiu al lui Dumnezeu depinde de faptul de a avea pe Domnul drept Dumnezeu. Cel Preaînalt nu vrea ca să te temi de El de frică, ci din respect față de Cel de te păzește și...

Vezi mai mult »

07/04/2020 - UN PLAN SPECIAL

Răbdarea Domnului ajunsese la capăt cu privire la Faraon, împăratul Egiptului. Ani la rând, acest slujbaș al răului a asuprit pe fiii lui Israel și a nesocotit ceea ce strămoșii...

Vezi mai mult »

06/04/2020 - ÎNTOARCEREA INTERZISĂ

Patriarhul evreilor era în vârstă de aproape 140 de ani când a înțeles că trebuie să trimită în căutarea unei fecioare pentru fiul său în țara sa. Deși se...

Vezi mai mult »

05/04/2020 - POPORUL LUI DUMNEZEU VA FI DUS ÎN ROBIE

Când Isaia a vestit că israeliții vor fi duși în robie, acest lucru a părut în ochii lor drept o nebunie a proorocului. Căci, cum ar fi oare posibil ca cei ce au fost scăpați...

Vezi mai mult »

04/04/2020 - CELE TREI CHEI CE LUCREAZĂ

În acest verset, verbele a lega și dezlega au înțelesul de a face și desface, precum orice cavaler procedează cu calul său când ajunge într-un loc, legându-l pentru...

Vezi mai mult »

03/04/2020 - CHEILE MORȚII ȘI ALE LOCUINȚEI MORȚILOR

Domnul Isus S-a făcut cunoscut lui Ioan în starea Sa de slavă, făcându-l pe apostol să cadă la picioarele Sale ca mort. Cu siguranță, asta – sau chiar ceva și mai puternic...

Vezi mai mult »

02/04/2020 - FORMAREA CARACTERULUI CREȘTIN

După cum copiii au nevoie de învățătură, tot așa au și nou convertiții, care sunt precum nou născuții; de aceea, aceștia nu pot fi cruțați de la pedeapsa cu nuiaua –...

Vezi mai mult »

01/04/2020 - PREGĂTIȚI PENTRU VICTORIE

Niciodată să nu te îndoiești de ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre tine, despre ceea ce El spune că este dreptul tău. Domnul a făcut totul cum se cuvine pentru ca fiii...

Vezi mai mult »