Mesajul zilei

31/05/2016 - ATENȚIE LA CEI RĂI

  Cel rău nu este doar un rătăcit, ci și cineva care se amestecă cu frații din Biserică și nu se supune Cuvântului lui Dumnezeu. În mijlocul nostru există mulți asemenea...

Vezi mai mult »

30/05/2016 - CUVINTE PLINE DE FARMEC

Putem să ne umplem inima de cuvinte bune sau rele, alegerea este a noastră. Însă trimisul lui Dumnezeu trebuie să spună numai Cuvântul Domnului. Secretul pentru a ne umple inima de...

Vezi mai mult »

29/05/2016 - NU LĂSA CUVÂNTUL SĂ DEVINĂ NERODITOR

  Cum există oameni care se lasă amăgiți și devin neroditori! Încă și astăzi, chiar și după aproximativ două mii de ani, avertizarea Domnului Isus nu a fost luată în...

Vezi mai mult »

28/05/2016 - DUMNEZEU ESTE PAVĂZA CELOR OROPSIȚI

  Dumnezeu este dreptatea. El se îngrijește de cei nedreptățiți și părăsiți, și cine mută hotarele (punctele ce delimitează o proprietate) Îl va avea pe Domnul drept...

Vezi mai mult »

27/05/2016 - PORUNCILE ADUC PRICEPERE

  Cea mai mare binecuvântare pe care o dobândim de la Domnul este de a primi poruncile Sale, iar ducerea lor la îndeplinire este un mare har. Nu este nimic mai gratificant...

Vezi mai mult »

26/05/2016 - ÎNTIPĂREȘTE-ȚI ACESTE CUVINTE

  Toate cuvintele pe care Tatăl ni le transmite sunt sub formă de porunci, de aceea, trebuie să fie păstrate în inima noastră și întipărite în mintea copiilor noștri....

Vezi mai mult »

25/05/2016 - URMEAZĂ-ȚI CHEMAREA

  Am susținut mereu că un adevărat apostol al Evangheliei se poate afla dinaintea a mii de oameni, care să audă pentru prima dată Cuvântul lui Dumnezeu. Când el aduce Vestea...

Vezi mai mult »

24/05/2016 - ÎN ARMONIE CU SCRIPTURILE

  Evreii aveau destulă cunoștință despre voia lui Dumnezeu, însă pentru ei nu era suficientă. După ce Isus a vorbit despre Sfântul Duh, mulți au crezut că El este Profetul;...

Vezi mai mult »

23/05/2016 - ÎNVĂȚĂTURA URÂTĂ DE DOMNUL

  Trebuie să existe o singură învățătură, cea a Domnului. Însă, de-a lungul secolelor, mulți oameni, care se considerau luminați, au creat tot felul de doctrine. Nimeni nu...

Vezi mai mult »

22/05/2016 - ALEARGĂ PE CALEA PORUNCILOR DOMNULUI !

  Semnalul pentru a ne însuși binecuvântarea este înțelegerea ce mărește  și ne bucură inima. După primirea semnului de la Domnul, cine este înțelept...

Vezi mai mult »

21/05/2016 - NIMIC NU VA RĂMÂNE

  Putem admira marile construcții și să ne imaginăm că cine le-a făcut a realizat ceva durabil pentru totdeauna, însă aceasta nu este decât o amăgire.Tot ceea ce există...

Vezi mai mult »

20/05/2016 - PUTEM SCHIMBA VIEȚI

  Saul din Tarso nu credea în Isus și nu avea nicun pic de iubire față de Dumnezeu. El credea că misiunea sa consta în persecutarea discipolilor lui Isus și, mânat de...

Vezi mai mult »

19/05/2016 - IERTAREA, CEL MAI NOBIL ACT

  A păcătui este grav. Însă și mai grav este să negi iertarea. Nu trebuie să existe limite în a ierta. Dacă noi, ființe umane, suntem îndrumați să iertăm ori de...

Vezi mai mult »

18/05/2016 - DUMNEZEU ÎȚI VREA INIMA

  Numele Domnului are puterea lui Dumnezeu în gura celui care crede. Prin acest Nume intrăm în prezența Celui Preaînalt, îi prindem și îi dăm afară pe demoni,...

Vezi mai mult »

17/05/2016 - ZILELE TALE SUNT NUMĂRATE

  Există o menire divină pentru toți. Nimeni nu vine pe lume fără știința Domnului, iar El știe cu exactitudine numărul de zile al fiecăruia de pe pământ, și care poate fi...

Vezi mai mult »

16/05/2016 - NIMIC NU ÎNLOCUIEȘTE BINECUVÂNTAREA DOMNULUI

  În acest pasaj, aflăm că Elcana se considera mai bun decât zece fii și că nu înțelegea motivul pentru care Ana, soția sa, plângea, nu mânca, iar inima ei...

Vezi mai mult »

15/05/2016 - ATITUDINEA CELUI CARE IUBEȘTE

  Aceste cuvinte au fost spuse de cineva care nu se gândea numai la propria bunăstare. Naomi ar fi vrut ca nurorile sale, acum văduve, să nu o însoțească, ci să rămână...

Vezi mai mult »

14/05/2016 - PLĂCÂND APROAPELUI

  În acest pasaj, apostolul Pavel spune că cei puternici trebuie să suporte slăbiciunile celor slabi. Ei ar trebui să placă aproapelui în ce este bine, în vederea zidirii...

Vezi mai mult »

13/05/2016 - PROBLEMA CUGETULUI

  Problema cugetului este ceva serios. În acest pasaj, Pavel vorbea corintenilor despre faptul de a mânca un lucru ca fiind jertfit idolilor, ceea ce nu înseamnă nimic. Un om...

Vezi mai mult »

12/05/2016 - AVEM UN PREȚ DE PLĂTIT

  Întru Hristos, ne aflăm în comuniune cu Domnul în toate sensurile. Numai că aceasta ne face să plătim un preț prin a-L sluji pe Dumnezeu. Mulți increduli și...

Vezi mai mult »

11/05/2016 - MODUL CORECT DE A ACȚIONA

  Domnul nu uită, dar Îi place să I se aducă mereu aminte de ceea ce ne-a promis. Când Îi aducem aminte de vreo binecuvântare promisă în Cuvânt, de fapt...

Vezi mai mult »

10/05/2016 - FĂ ALEGEREA CEA BUNĂ ȘI VEI AVEA CEEA CE ESTE MAI BUN

  Să-L slujești pe Dumnezeu este actul cel mai înțelept și nobil pe care cineva îl poate practica. Imaginează-ți ce onoare ne este conferită punându-ne viața în...

Vezi mai mult »

09/05/2016 - DOI PAȘI IMPORTANȚI

  Atingerea lui Isus este importantă, căci este începutul, însă nu este tot ceea ce avem nevoie. Ascultarea vocii Stăpânului este de o importanță fundamentală, tot așa...

Vezi mai mult »

08/05/2016 - MESAJUL LUI DUMNEZEU

  Diavolul a făcut ca unii oameni să trăiască fără speranță, cu teamă de ziua de mâine și în imposibilitatea de a crede în faptul că credința poate schimba ceva....

Vezi mai mult »

07/05/2016 - MOTIVUL PENTRU CARE DUMNEZEU A TRIMIS HARUL

  Teologii clasifică harul, drept o favoare nemeritată. Un astfel de concept teologic este real, dar slab, pentru că cere mult mai multe detalii. Se pare că cine a creat această expresie...

Vezi mai mult »

06/05/2016 - ACCEPTĂ ÎNDRUMĂRILE DOMNULUI

  A umbla cu Dumnezeu, înseamnă a-ți trăi viața încrezându-te în El. Niciodată nu putem să ne gândim că direcția Celui Prea Înalt este slabă și...

Vezi mai mult »

05/05/2016 - IMPORTANȚA NĂDEJDII

  Nădejdea înviorează viața și generează sentimentul că nu este totul pierdut. Acest lucru ne face să credem că mâine va fi mai bine. Cine trăiește lipsit de speranță...

Vezi mai mult »

04/05/2016 - CU CINE ESTE BUN DUMNEZEU?

  Am auzit odată un predicator, care spunea că Dumnezeu este de mărimea pe care noi I-o dăm. El a explicat, că cei care cred    într-un Dumnezeu "pitic", El devine de...

Vezi mai mult »

03/05/2016 - BUNĂSTAREA ESTE PENTRU TOȚI SLUJITORII LUI DUMNEZEU

  Ce declarație fantastiă  a făcut psalmistul, când a înțeles că Domnul Dumnezeu iubește pacea și bunăstarea poporului Său. Ea fost un mesaj de la Tatăl nostru,...

Vezi mai mult »

02/05/2016 - DOMNUL ESTE PARTEA TA DE MOȘTENIRE

  Sfânta Scriptură ne învață că prosperitatea este un lucru bun. Dar învățăturile religioase sunt responsabile de o învățătură mincionoasă, care zic că, cu...

Vezi mai mult »

01/05/2016 - CREDINȚA ÎN ISUS ESTE CEL MAI IMPORTANT LUCRU

  Credința în Isus este cel mai important lucru din viața noastră, pentru că prin ea suntem binecuvântați. Dacă o persoană nu crede în Fiul lui Dumnezeu nu va...

Vezi mai mult »