Mesajul zilei

31/01/2017 - FOLOSUL DE A FI DREPT

Toiagul de cârmuire al răutății nu-i va stăpâni pe cei care se află sub Legământul Domnului, căci sunt călăuziți de Sfântul Duh. Așadar, moștenirea fiilor lui...

Vezi mai mult »

30/01/2017 - ROAGĂ-TE ȘI MĂRTURISEȘTE

Văzând păcatul și răutatea pe care fiii lui Israel le cometeau, profetul Daniel și-a asumat dinaintea Celui Preaînalt datoria de a mărturisi cât de mult ei greșeau și I-a...

Vezi mai mult »

29/01/2017 - NU SCHIMBA REGULILE

Există un Creator a tot ceea ce există, atât în plan duhovnicesc, cât și în cel material. El a creat toate lucrurile prin voința Sa. Capacitatea Sa este de nemăsurat,...

Vezi mai mult »

28/01/2017 - PRIMEȘTE ADEVĂRATA BUCURIE

         Acest verset nu vorbește despre bucuria obișnuită, ci despre sosirea adevăratei bucurii, ce este un semn că Isus a venit. Ea este un ingredient indispensabil...

Vezi mai mult »

27/01/2017 - VORBEȘTE CU DOMNUL

Când Dumnezeu ne spune ceva, trebuie să vorbim și noi cu El, cât și să ne asumăm cuvintele Sale. Nu trebuie să ne preocupăm cu încercările, căci ceea ce determinăm asupra...

Vezi mai mult »

26/01/2017 - FĂ CA HARUL SĂ STĂPÂNEASCĂ

Păcatul comis de Adam în grădina din Eden a schimbat cu totul destinul omului și l-a făcut să fie un rătăcit pentru totdeauna. Cu toate acestea, actul de neprihănire practicat de Domnul...

Vezi mai mult »

25/01/2017 - URMĂRIND EXEMPLUL CEL BUN

Pavel a declarat că Timotei îl urma în șapte moduri diferite. Cei care, de fapt, Îl slujeau pe Domnul în trecut, cât și cei care fac asta astăzi, dețin moduri...

Vezi mai mult »

24/01/2017 - FĂCUȚI PENTRU DUMNEZEU

Înainte de cădere, omul a fost ca Domnul Dumnezeu aici pe pământ, însă, a pierdut această poziție privilegiată. Dar, prin lucrarea lui Hristos pe Calvar, totul i-a fost...

Vezi mai mult »

23/01/2017 - APROPRIE-TE DE ISUS

Cel care se ascunde sub aripile Celui Atotputernic se află în siguranță (Psalmi 91.4) și, astfel, nu are decât de câștigat, căci, așa cum acesta se încrede în...

Vezi mai mult »

22/01/2017 - ZILE FĂRĂ DE NĂDEJDE

Cea mai mare greșeală pe care omul o poate face este să nu se aplece dinaintea Cuvântului Domnului, căci, acționând în acest mod, trăiește fără Dumnezeul cel adevărat și...

Vezi mai mult »

21/01/2017 - PREOȚII TREBUIE CINSTIȚI

Dumnezeu s-a preocupat mereu cu cel căruia El îi conferă o apostolie. În trecut, El îi ridica pe preoții care Îl slujeau și cerea să fie respectați. Lucrarea lor era de...

Vezi mai mult »

20/01/2017 - ÎNTREBĂRI ÎN ZADAR

De ne aflăm într-un moment bun din viață, în general, nu ne dăm răgazul de a analiza dacă umblăm potrivit planului sfânt sau nu. Însă, când ne aflăm la necaz...

Vezi mai mult »

19/01/2017 - ALEGE LOCUL DE SEMĂNAT

O bună recoltă își are secretele ei: sămânța trebuie să fie de bună calitate, pământul trebuie să fie desțelenit, iar timpul de însămânțare trebuie să fie...

Vezi mai mult »

18/01/2017 - DEMONII VOR SĂ AJUNGĂ LA ÎNVOIALĂ

          Eliberarea îndrăcitului din ținutul gadarenilor ne dă o lecție prețioasă. Duhurile necurate nu au cerut intrarea lor în om, ci, dacă se poate,...

Vezi mai mult »

17/01/2017 - UN SEMN VEȘNIC

Când omul face Legământ cu Domnul, obține toate binecuvântările. În acest capitol, versetele de mai sus arată că Cel Preaînalt ne vrea de partea Sa. Așadar, cine...

Vezi mai mult »

16/01/2017 - ARUNCĂ-TE ASUPRA VRĂJMAȘULUI

Una dintre cele mai mari coaliții de popoare a fost făcută pentru a distruge poporul lui Dumnezeu, însă, a fost de ajuns o simplă hotărâre pentru a o birui. Astfel, robii Domnului...

Vezi mai mult »

15/01/2017 - CUVINTE FĂRĂ NOIMĂ ÎN GURA MULTORA

În acest pasaj, apostolul Petru spune că, în ultimele zile, mulți au fost cei care și-au bătut joc de făgăduințele lui Dumnezeu. Din nefericire, nelegiuiții nici nu-și dau seama...

Vezi mai mult »

14/01/2017 - MODUL SIGUR DE A OBȚINE PROSPERITATEA

Poți să-ți construiești casa pe nisip sau pe stâncă (Matei 7.24-27). Pentru asta, trebuie să alegi între a lucra fără trudă sau a permite lucrarea lui Dumnezeu. Totuși, este...

Vezi mai mult »

13/01/2017 - BINECUVÂNTĂRI CE NU SE CLATINĂ

Hotărârile Domnului nu se schimbă, sunt veșnice. Actul Lui de a se fi uitat către noi și de a ne fi iubit, fiindu-I milă de noi, nu se va muta de la viața noastră, căci...

Vezi mai mult »

12/01/2017 - ROB CUTEZĂTOR

Limbajul credinței este puternic și ne face superiori oricărei amenințări. Pe lângă asta, glasul credinței Îl bucură pe Domnul și-l înspăimântă pe vrăjmaș....

Vezi mai mult »

11/01/2017 - ADU LAUDĂ LUI DUMNEZEU

Ca ființe umane, suntem neputincioși dinaintea vrăjmașului, însă, puterea lui Dumnezeu – prin lucrarea îngerilor Săi și revelația Cuvântului Său – ne este...

Vezi mai mult »

10/01/2017 - SINGURUL CARE NE PĂZEȘTE

Cea mai mare greșeală pe care o putem comite este de a crede că suntem suficienți cu noi înșine și nu avem nevoie să ne pregătim duhovnicește pentru a ieși dintr-o bătălie cu capul...

Vezi mai mult »

09/01/2017 - VITEAZ, DAR LEPROS

La ce bun toată faima lui Naaman, de era lepros?  Răul nu alege omul asupra căruia să cadă. Căci, căpetenia oștirii siriene, deși a fost folosită de Dumnezeu pentru a-și izbăvi...

Vezi mai mult »

08/01/2017 - LUCRAREA LUI DUMNEZEU ESTE LA SUPERLATIV

Dumnezeu vorbește mereu la modul superlativ. Dragostea Sa, de exemplu, este atât de puternică, încât L-a făcut să-Și trimită Fiul pentru ca să ierte toate păcatele noastre...

Vezi mai mult »

07/01/2017 - DUMNEZEU SE ÎNGRIJEȘTE DE NOI

              Este adevărat, Domnul îngrijește de noi! Însă, atunci, de ce oare să trăiești ca un învins sau să...

Vezi mai mult »

06/01/2017 - DUMNEZEU NE PĂZEȘTE INIMILE ȘI GÂNDURILE

Dumnezeu ne cunoaște capacitatea și ceea ce ni se poate întâmpla de lăsăm ca îngrijorarea să sălășluiască în noi. Taina este de a face cunoscute Lui toate cererile...

Vezi mai mult »

05/01/2017 - DUMNEZEU ARE GRIJĂ

Domnul este pregătit pentru a se îngriji de toate trebuințele noastre, iar El face asta în slavă și nu cu biciul. Motivul pentru aceasta este sacrificiul lui Isus pe Calvar, care a...

Vezi mai mult »

04/01/2017 - CELELALTE LUCRURI NI SE VOR DA PE DEASUPRA

            Porunca este de a căuta Împărăția lui Dumnezeu – sanctificarea, lecuirea cea sfântă, prosperitatea, darurile Sfântului Duh, voia...

Vezi mai mult »

03/01/2017 - TOATE ACESTE LUCRURI NI SE VOR DA PE DEASUPRA

Fiți cu mare grijă față de neliniște, căci este unul dintre elementele care fac astfel încât sămânța credinței să devină neroditoare, de îndată ce se demonstrează...

Vezi mai mult »

02/01/2017 - GRIJILE NEFOLOSITOARE SUNT ZADARNICE

În loc de a ne îngrijora zadarnic, ceea ne împiedică să-L bucurăm pe Domnul, trebuie să ne dăm mereu silința de a avea credință, căci aceasta, este într-adevăr...

Vezi mai mult »

01/01/2017 - SĂDIȚI LÂNGĂ APE

Care este oare avantajul unui creștin care, de fapt, se încrede în Domnul Dumnezeu și a cărui nădejde este El? Comparația cu un pom nu este întâmplătoare. Creștinul are...

Vezi mai mult »