Mesajul zilei

30/09/2022 - RUGĂMINTEA CELUI CARE NU VREA SĂ SE PIARDĂ

Nu te juca cu păcatul. Dacă s-a furișat în sufletul tău, scapă de el cât mai repede posibil. Dacă vei continua „cochetând” cu el, vei vedea că această situație,...

Vezi mai mult »

29/09/2022 - UN MOTIV ÎNTEMEIAT

Creștinul se trezește uneori aproape biruit de ispite; dar dacă dorește să împlinească poruncile Domnului, poate să-I ceară să trăiască în neprihănirea sfântă. Desigur,...

Vezi mai mult »

28/09/2022 - MARE GRIJĂ CU ALEGERILE PE CARE LE FACI

A-i face pe fiii săi judecători peste Israel nu a fost o decizie bună a lui Samuel. Același lucru s-a întâmplat cu mulți oameni folosiți de Domnul de-a lungul veacurilor. Unii,...

Vezi mai mult »

27/09/2022 - NIMENI NU POATE FI FRUSTRAT

Dumnezeu este cel mai mare strateg al tuturor timpurilor, așa că El nu a plănuit ca fiii Săi să fie frustrați în credința lor. În Hristos, avem acces la toate lucrurile Domnului....

Vezi mai mult »

26/09/2022 - CALEA ORÂNDUIRILOR SFINTE

Domnul este desăvârșit în toate faptele Sale. Creând pe om, El s-a ocupat de tot ce acesta ar avea nevoie pentru a-I îndeplini voia. Dacă îți lipsește ceva,...

Vezi mai mult »

25/09/2022 - AȘA TREBUIE SĂ TRĂIEȘTI!

Versetul amintit mai sus vorbește despre harul lui Dumnezeu, lucrarea sfântă în numele umanității, care s-a dovedit a fi izbăvitoare. Isus ne-a adus-o și, întrucât...

Vezi mai mult »

24/09/2022 - HOTĂRÂREA ÎȚI APARȚINE, DAR ȘI CONSECINȚELE

Așa-zisul fiu risipitor nu a înțeles că cine părăsește pe Dumnezeu cade în pierzanie. Apoi, chiar înainte de Ziua judecății, a avut o vedenie despre ceea ce l-ar fi...

Vezi mai mult »

23/09/2022 - CE DESCHIDE URECHEA LUI DUMNEZEU

Un principiu pe care trebuie să-l înțeleagă toată lumea este că Dumnezeu îi poate ajuta doar pe cei care vor să fie ajutați. Tânărul bogat, care a plecat întristat...

Vezi mai mult »

22/09/2022 - CĂILE TALE ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU

Există o înțelepciune care te va ajuta să respecți poruncile și învățăturile Celui Preaînalt: să-ți pui căile, cele bune și cele rele, înaintea Lui, descriindu-le...

Vezi mai mult »

21/09/2022 - IUBEȘTE ÎNVĂȚĂTURILE LUI DUMNEZEU!

Domnul nu ți-ar vorbi despre nimic dacă nu ar fi de cea mai mare importanță. Așa că atunci când El te binecuvântează cu o făgăduință din Scripturi sau te face să...

Vezi mai mult »

20/09/2022 - IZBĂVIT DE PRIGONITORI ȘI POTRIVNICI

Satana trimite întotdeauna un duh prigonitor pentru a ne duce în rătăcire. De fapt, planul lui este să-i facă pe copiii lui Dumnezeu să sufere atât de mult încât...

Vezi mai mult »

19/09/2022 - ÎNVĂȚĂTURILE DOMNULUI SUNT DREPTE PE VECIE

Orice om mântuit trebuie să înțeleagă că Dumnezeu așteaptă mai mult de la copiii Săi decât pur și simplu să-i audă spunând că sunt mântuiți. El vrea ca ei...

Vezi mai mult »

18/09/2022 - LUMEA MINUNATĂ A LUI DUMNEZEU

Fiind mântuit, ai început să faci parte din Împărăția lui Dumnezeu – lumea minunată a Domnului. Pătruns de Evanghelie, ai făcut mai mult decât să-ți schimbi...

Vezi mai mult »

17/09/2022 - SUPUS ÎNVĂȚĂTURILOR TALE

Cei care primesc chemarea de a fi slujitori dobândesc potrivit un har mai mare. Este necesar să-I slujim lui Dumnezeu ceea ce ne spune El, având aceasta ca rânduială și poruncă...

Vezi mai mult »

16/09/2022 - ÎNVĂȚĂTURILE FAC PE ISUS SĂ VINĂ LA TINE

În Scripturi găsim diferite învățături ale Domnului adresate nouă. Ele sunt importante pentru că ne dezvăluie planurile lui Dumnezeu în ceea ce ne privește. De aceea, lipsa...

Vezi mai mult »

15/09/2022 - POZIȚIA DE DORIT

Tot ceea ce Domnul face în viața ta este menit să te ajute să ajungi la poziția pe care psalmistul spune că a obținut-o. Dumnezeu nu ar învăța niciodată ceva care să-ți cauzeze...

Vezi mai mult »

14/09/2022 - NU AU ȘTIUT SĂ SLUJEASCĂ LUI DUMNEZEU

Trăim în vremuri provocatoare, în care poporul este din ce în ce mai necumpătat. Din această cauză, mulți oameni nu văd că vrăjmașul și lucrurile lumești le...

Vezi mai mult »

13/09/2022 - ÎMPĂRĂȚIA SUCCESORULUI

Alegerile Domnului trebuie respectate și, dacă cineva minte cu privire la direcția dată de Cel Preaînalt lucrării Sale, nu este necesar să se răzvrătească împotriva unei astfel...

Vezi mai mult »

12/09/2022 - CÂND MOARTEA ESTE MAI BUNĂ

Niciun slujitor al Domnului nu trebuie să se teamă de ziua plecării lui, căci când va sosi acel moment, Cel Atotputernic va fi pregătit totul pentru a-l primi în Slavă. Așa cum...

Vezi mai mult »

11/09/2022 - TERMINAREA RUGĂCIUNII

O rugăciune bună se face sub călăuzirea Celui Preaînalt prin Cuvânt, cu credință și în Numele lui Isus. După ce a fost terminată, Îl putem lăuda pe Domnul pentru...

Vezi mai mult »

10/09/2022 - TATĂ ÎNȚELEPT ȘI FIU DESTOINIC

Dacă toți părinții ar fi oameni în Dumnezeu, o nouă generație de biruitori s-ar ridica în lume. Consumul de droguri, lipsa de respect și faptele de violență ar putea fi evitate...

Vezi mai mult »

09/09/2022 - DE CE OARE MAI ARE NEVOIE OMUL?

Această promisiune a fost făcută omului care se teme de Domnul. Este foarte bine să respecți voia sfântă și să te străduiești să îndeplinești misiunea care ți-a fost dată....

Vezi mai mult »

08/09/2022 - DESPRE ÎNDURĂRILE LUI DUMNEZEU

Greșelile noastre l-ar putea determina pe Cel Preaînalt, care este Foc Mistuitor, să ne distrugă cu totul, dacă nu ar fi îndurările Sale. Prin urmare, trebuie să învățăm ce...

Vezi mai mult »

07/09/2022 - CREDINCIOS DIN NEAM ÎN NEAM

Cea mai mare garanție a noastră este că Cel care a creat Pământul, și l-a întemeiat pe nimic – unde nu se mișcă, cu excepția mișcării pe care El Însuși i-a dat-o...

Vezi mai mult »

06/09/2022 - BUNĂTATEA DOMNULUI

Blândețea și bunătatea Domnului — nădejdea bună sau bunătatea plină de nădejde — arta de a face binele din inima Lui, au puterea de a ne înviora. Dumnezeu a poruncit...

Vezi mai mult »

05/09/2022 - TAINA CE TE DUCE LA VICTORIE

Psalmistul a știut să-Și găsească în Domnul scăparea; astfel, toate i-au mers bine. Cine află această taină va vedea că nu va duce lipsă de ajutorul sfânt. Pentru cei...

Vezi mai mult »

04/09/2022 - CERÂND ÎNDOIT ȘI REUȘIND

Dumnezeu se poate îndepărta atât de mult de noi încât nu mai putem ajunge la El. Însă, pentru a preveni acest lucru, nu trebuie să-L excludem din viața noastră și...

Vezi mai mult »

03/09/2022 - ATITUDINE ÎNȚELEAPTĂ ȘI RODITOARE

Cei care renunță să umble în credință sau se obosesc să aștepte pe Dumnezeu, se îndepărtează de Domnul și nu mai primesc nimic de la El. Pentru a reuși în viață, este...

Vezi mai mult »

02/09/2022 - ÎNVĂȚĂTURĂ DEPRINSĂ

Plăcerea învățătorului este să-și vadă elevii reușind la testele pe care le au de dat. Fără îndoială, Învățătorul cel Atotștiutor nu va înceta niciodată...

Vezi mai mult »

01/09/2022 - DOVEDIREA CĂINȚEI

Facem multe lucruri necugetate și, după un timp, reușind sau nu, ajungem la concluzia că nu au fost bune. Însă, unii frați, chiar realizând că au greșit, din rușine,...

Vezi mai mult »