Mesajul zilei

31/08/2019 - MOȘTENIREA NOASTRĂ CEA BINECUVÂNTATĂ

Toți fiii lui Dumnezeu participă la lumea duhovnicească și sunt inzestrați cu darurile cele sfinte pentru a putea să se manifeste ca adevărate autorități. Astfel, primind ungerea lui...

Vezi mai mult »

30/08/2019 - FĂ CA FAȚA DOMNULUI SĂ SE BUCURE

În Sfintele Scripturi, se află mai multe descrieri ale lui Dumnezeu – iar una dintre ele este că Domnul este drept. Aceasta înseamnă că Cel Preaînalt nu aționează...

Vezi mai mult »

29/08/2019 - VRĂJMAȘUL ÎȘI LASĂ IDOLI

Vrăjmașul își are idolii săi. Lucifer, pe când era modelul de desăvârșire (Ezechiel 28.12 – ARA), s-a lăsat ispitit de trufie, ambiție și alte asemenea sentimente...

Vezi mai mult »

28/08/2019 - CULEGEM CEEA CE SEMĂNĂM

Omul în Dumnezeu își arată caracterul în fiecare clipă și în situațiile cele mai grele, dacă urmează mereu calea cea sfântă din Scripturi. Deși Saul...

Vezi mai mult »

27/08/2019 - IZBĂVIȚI ÎNTRU VEȘNICIE

Diavolul știe că tu ai fost slobozit pentru totdeauna de sub autoritatea lui și că vremea suferinței a trecut. De aceea, odată ce ai descoperit Adevărul, el va trebui să dea înapoi și...

Vezi mai mult »

26/08/2019 - NU TREBUIE SĂ NE ÎNGRIJORĂM

Acesta a fost sfatul dat de Isus ucenicilor Săi. Trebuie să știm că există învățături pe care Domnul le dă tuturor, iar altele El le dă celor care Îl au drept...

Vezi mai mult »

25/08/2019 - ESTE BINE SĂ BINECUVÂNTEZI MEREU

  Există fii ai lui Dumnezeu care, prin modul de a trăi, nu par a face parte din familia sfântă, căci modul de a vorbi și de a se purta este foarte diferit de modelul biblic. Trebuie...

Vezi mai mult »

24/08/2019 - TU AI DUHUL VICTORIEI

Când a avut loc căderea lui Adam, duhul omului a fost desfăcut de Dumnezeu și, cu venirea morții – firea diavolului – ființa umană s-a umplut de frică, stăpânită de...

Vezi mai mult »

23/08/2019 - SCUZE DEȘARTE

Răbdarea Domnului este foarte mare, iar dragostea Sa încă mai mult de atât, și, de aceea, nu suntem nimiciți de mânia Sa. Este ceva ce ține de înțelepciune, căci,...

Vezi mai mult »

22/08/2019 - DIN PRICINA VRĂJMAȘILOR

Urmând călăuzirea sfântă, împăratul David a făcut această rugăciune, iar după aceea, la porunca Duhului Sfânt, a consemnat-o pentru ca să ne fie și nouă un...

Vezi mai mult »

21/08/2019 - CE POATE FACE INVIDIA POATE ÎN TINE

Diavolul știe că nu poate intra în viața celui ce este născut din nou, dar face totul pentru ca sfinții să realizeze ceea ce îi place. Satana îi încearcă pe toți...

Vezi mai mult »

20/08/2019 - DUMNEZEU E BUN

Mesajul versetului citat este că Domnul este bun în tot ceea ce spune, făgăduiește și realizează. Lucrările Sale nu sunt făcute cu neatenție sau neglijență, ci cu...

Vezi mai mult »

19/08/2019 - NUMAI DOMNUL MÂNTUIEȘTE

O mare greșeală este comisă de cel care se încrede în reprezentanții societății pentru a obține rezolvarea relelor ce îl apasă, fiindcă numai Domnul poate face asta....

Vezi mai mult »

18/08/2019 - DOUĂ ARGUMENTE DE NETĂGĂDUIT

Psalmistul a strigat către Domnul pentru a fi înviorat, căci inima îi cerea o nouă viață. El a făcut așa fiindcă trăise înainte de răstignirea lui Isus de pe Calvar....

Vezi mai mult »

17/08/2019 - VESTE BUNĂ PENTRU CEI CĂZUȚI

Evanghelia luminează inima celui care Îi dă ascultare și, în același timp, aduce bucurie și siguranță, ce nu pot fi găsite altundeva. Religiile sunt nemiloase, căci prin...

Vezi mai mult »

16/08/2019 - SUNTEM PREGĂTIȚI

Cel care-și face Stâncă în Domnul va fi pregătit de El pentru orice bătălie. Cel Preaînalt vede dinainte ceea ce diavolul plănuiește când Îi atacă turma și, de...

Vezi mai mult »

15/08/2019 - ÎNFĂPTUIRILE VRĂJMAȘULUI ÎN OM

Când sufletul ne este mâhnit, voința dispare și dorința este de a nu mai face nimic. Fără îndoială, un asemenea om este asuprit de forțele întunericului. Vina îi...

Vezi mai mult »

14/08/2019 - PRICINA NEVINOVATĂ ESTE AUZITĂ DE DUMNEZEU

David, împăratul Israelului, s-a rugat la Cel Preaînalt să-i audă cererea. Rugăciunile noastre trebuie să aibă același scop ca cel al psalmistului: de a ajunge la Domnul. Adevărul...

Vezi mai mult »

13/08/2019 - DRAGOSTE FĂRĂ RĂZBUNARE

Oamenii nelegiuiți se pot bucura, fiindcă Domnul nu-i va disprețui, și nici renega. Dimpotrivă, Dumnezeu se uită cu dragoste la cei care se află încercați de mari ispite și, dacă...

Vezi mai mult »

12/08/2019 - SORTITE SĂ FIE PRINSE ȘI NIMICITE

Dobitoacele fără minte au fost sortite pentru hrana de zi cu zi a omului, iar unele dintre ele pentru a-l ajuta la munca grea. Noi am fost făcuți pentru lauda și slava lui Dumnezeu și, de...

Vezi mai mult »

11/08/2019 - RIDICAREA TA

Niciun fiu al lui Dumnezeu nu trebuie să trăiască cu capul jos, înfrânt sau cu neîmpliniri. Învierea lui Hristos, cu care am fost răsplătiți, ne asigură că vom trăi...

Vezi mai mult »

10/08/2019 - AJUTAT DE DUMNEZEU

A învăța cu cel care face lucrarea cu succes este foarte bine. De aceea, citind Biblia, trebuie să fim atenți la cuvintele oamenilor folosiți de Domnul, căci, în registrul lor vom...

Vezi mai mult »

09/08/2019 - ÎNCONJURAT CU ÎNDURAREA LUI

Dacă păcătoșii s-ar gândi cât de puțin la ceea ce îi așteaptă – nu numai după moarte, ci și în această viață –, ar începe să se teamă de Domnul...

Vezi mai mult »

08/08/2019 - SĂ NU TE ASEMENI CU OAMENII

              Pe vremea apostoliei pământești a lui Isus, oamenii nu făceau parte din norodul lui Israel. Astăzi, aceștia...

Vezi mai mult »

07/08/2019 - SĂ TE PĂZEȘTI DE ÎNȘELĂCIUNE

Lipsa fricii de Domnul este una dintre cele mai rele nelegiuiri ce există. Omul poate fi deosebit de credincios, considerat un exemplu de slujitor al lui Dumnezeu, dar, dacă în sufletul său...

Vezi mai mult »

06/08/2019 - TU NU EȘTI DAT AFARĂ

Dacă ceva te asuprește, vorbește cu Domnul, care făgăduiește că face dreptate și judecată tuturor celor care Îl caută. Dumnezeu cel veșnic nădăjduiește ca fiii Săi să-L caute cu...

Vezi mai mult »

05/08/2019 - BINECUVÂNTAREA LUI ESTE DREPTUL TĂU

Fără îndoială, Domnul ne face o favoare foarte mare binecuvântându-ne, dar binecuvântarea de care avem nevoie este mai mult decât atât: este dreptul nostru și...

Vezi mai mult »

04/08/2019 - CÂND DUMNEZEU NU POATE IERTA

După ce Ezechiel a murit, regatul lui Iuda a avut o serie de regi care nu au fost buni deloc, cu excepția lui Iosia, care a știut să domnească cu înțelepciune. Manase, fiul lui Ezechiel,...

Vezi mai mult »

03/08/2019 - CÂND NU MAI EXISTĂ SCĂPARE

Nu știm sigur ceea ce l-a făcut pe împăratul din Iuda să continue să lupte împotriva Israelului. Diferența în materie de soldați era cu mult în favoarea acestuia,...

Vezi mai mult »

02/08/2019 - ȘIRETENIA OMULUI RĂU

Orice grijă față de omul rău este neînsemnată, căci știe să se folosească de anumite mijloace pentru a-și materializa intențiile, iar cine nu este înrădăcinat în...

Vezi mai mult »

01/08/2019 - LĂUDAȚI PE DOMNUL

Odată Isus primit drept Mântuitor, nu există lucru mai important de făcut decât să lăudați pe Domnul. El ne-a iubit într-atât încât S-a oferit să moară...

Vezi mai mult »