Mesajul zilei

31/01/2020 - CONDIȚIILE PENTRU CA SĂ POȚI BIRUI (2)

Sfaturile pe care Domnul le-a dat poporului Său pentru a se putea îndrepta din greșeală și primi iertarea se află în continuarea spuselor Sale anterioare, când a sfătuit pe...

Vezi mai mult »

30/01/2020 - CONDIȚII PENTRU CA SĂ POȚI BIRUI (1)

În cel de-al șaptelea verset din cartea lui Isaia, Domnul spune prin mijlocirea proorocului că pământul era pustiit, cetățile mistuite de foc, iar roadele înghițite...

Vezi mai mult »

29/01/2020 - NU VORBI DE RĂU CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Trimisul lui Dumnezeu este cineva special pentru El și pentru cel ce-l aude, și nu trebuie să se împotrivească mesajului ce îi este dat spre a fi transmis. Aceasta este pentru că...

Vezi mai mult »

28/01/2020 - VORBELE RELE ADUC SPAIMĂ

  Vorbele rele ale oamenilor îți pot slăbi credința din inimă, făcând ca frica să ți se strecoare în viață. Dacă Ieremia ar fi rămas supus poruncii sfinte,...

Vezi mai mult »

27/01/2020 - NU LUA O HOTĂRÂRE PROSTEASCĂ

Să fugi de Dumnezeu? Dar cum? Pe unde ar putea cineva să fugă de Domnul? Dacă diavolul încearcă să te facă să faci vreo nebunie, dă-ți un răgaz de gândire și hotărăște să...

Vezi mai mult »

26/01/2020 - LASĂ PE DOMNUL SĂ TE ÎNDUPLECE

Proorocul Ieremia a întâmpinat greutăți în a se supune Domnului, căci porunca Sa era foarte puternică și cu totul opusă lucrurilor pe care oamenii din Iudeea doreau să le...

Vezi mai mult »

25/01/2020 - CINE-ȚI POATE FI POTRIVNIC?

Ieremia era prigonit din cauză că era un prooroc al lui Dumnezeu. Nu întotdeauna cei ce slujesc Domnului sunt pe placul oamenilor. În acele vremuri, ca și astăzi, diavolul a reușit...

Vezi mai mult »

24/01/2020 - A LUPTA PENTRU CREDINȚĂ

Duhul Domnului a dat lui Iuda dorința de a scrie creștinilor, iar ceea ce se consemnează în acest verset îți poate schimba viața pentru totdeauna. De aceea, este bine să fii cu...

Vezi mai mult »

23/01/2020 - VRĂJMAȘUL VA CĂDEA ÎNAINTEA TA

Când ai primit pe Isus, ai fost pus în legătură cu Domnul ; de aceea, nimeni nu poate scoate din acest loc. Ori, creștinul se află în mâinile lui Isus; de...

Vezi mai mult »

22/01/2020 - CUM AI FOST ÎNTEMEIAT

Dumnezeu nu a fost orb atunci când a stabilit dreptatea în favoarea ta. El plătise prețul reînvierii tale când te-a ales. De aceea, ceea ce a făcut pentru tine trebuie...

Vezi mai mult »

21/01/2020 - UCENICII DOMNULUI

Chemarea ta și darurile pe care Dumnezeu ți le-a dat sunt de netăgăduit. Nici Domnul nu le mai poate lua, afară numai dacă te închini vrăjmașului. Alegerea făcută de un om pentru...

Vezi mai mult »

20/01/2020 - ADEVĂRATA MÂNGÂIERE

Deseori și nu numai printre oamenii rătăciți – cei ce sunt stăpâniți de falși dumnezei și, de aceea, trăiesc cu totul în uitare și suferință – se aude...

Vezi mai mult »

19/01/2020 - DUMNEZU TE PĂZEȘTE?

Cine este Dumnezeul nostru? El spune că este bun în toate cele. Domnul este bun în a vindeca, izbăvi și face orice lucrare, dar răutatea omului, ce nu ascultă de Cuvânt,...

Vezi mai mult »

18/01/2020 - ADEVĂRATA SLAVĂ

Afându-te pe calea Domnului, vei umbla în adevăr ; de vei fi pătruns de teamă în Numele lui Isus, vei fi biruitor în toate bătăliile. Atunci, ceva minunat ți se va...

Vezi mai mult »

17/01/2020 - ASTFEL NU VEI FI BIRUIT

Până și omul cel mai luminat dintre oameni nu are lumina necesară care să-l poarte în lumea duhovnicească unde totul este prestabilit. De aceea, fără ajutorul sfânt, nu va...

Vezi mai mult »

16/01/2020 - DUMNEZEU RĂSPUNDE

Viața materială este ca o oglindă a vieții duhovnicești. Dacă sistemul nostru imunitar este sănătos, nu ne vom îmbolnăvi nici măcar de o simplă răceală. De fapt, chiar dacă...

Vezi mai mult »

15/01/2020 - CÂND DUMNEZEU ÎȚI ESTE TĂRIA

Mântuirea este extrem de importană, căci cu ea ne izbăvim de forțele întunericului și începem să avem pe Domnul drept ajutor. Fiind mântuiți, suntem puși din nou...

Vezi mai mult »

14/01/2020 - MĂSURI NECESARE

Este necesar să nu te abați de la legea lui Hristos, căci cine o face va avea parte de judecata diavolului, care inventează mereu o ”lege” nouă. A-și păstra demnitatea...

Vezi mai mult »

13/01/2020 - AMINTEȘTE-ȚI DE DUMNEZEU ȘI DE PORUNCILE SALE

Una dintre poruncile cele mai importante pentru noi, de ne dorim să primim binecuvântările Domnului, este de a ne bucura. Însă, această bucurie nu este cea firească, aceea pe care o...

Vezi mai mult »

12/01/2020 - EXEMPLUL ÎNVĂȚĂTORULUI

Nu există nimic mai bun decât de a învăța ceva cu cine știe cu adevărat ceea ce face. Școlile bune nu angajează pe oricine pentru a fi învățători, ci numai pe cei care au...

Vezi mai mult »

11/01/2020 - DE CE NE LIPSEȘTE BUCURIA ÎN ORAȘE?

Suntem răspunzători de lipsa adevăratei bucurii în orașele noastre și, din această cauză, oamenii își caută fericirea în locuri greșite. Carnavalul de la Rio de Janeiro,...

Vezi mai mult »

10/01/2020 - RESPECTĂ ACESTE CONDIȚII

În acest psalm, există două condiții revelate de David despre fiii Domnului: aceștia trebuie să fie neprihăniți și cu inima curată. Însă, nu toți oamenii care se află în...

Vezi mai mult »

09/01/2020 - SPUNE TOT ADEVĂRUL

Pentru faptul de a fi spus tot adevărul, vindecarea femeii sângerânde a fost totală – incluzând primirea sa în familia lui Dumnezeu și mântuirea sufletului...

Vezi mai mult »

08/01/2020 - ISUS AVEA MAI MULTE SĂ-I DEA

Lecții valoroase pot fi învățate din povestea acestei femei care, vreme de 12 ani, își căuta leac bolii, dar fără să-l găsească. Deși era deznădăjduită și cheltuise tot ce...

Vezi mai mult »

07/01/2020 - FAPTE PILDUITOARE

Domnul făcea o lucrare în viața lui Corneliu, un soldat roman ce obișnuia să se roage și să aducă jertfe. Dumnezeu ajunsese la inima acelui om – ceea ce El a făcut și cu mulți...

Vezi mai mult »

06/01/2020 - CÂND SUNTEM PUTERNICI, TREBUIE SĂ NE COBORÂM

Nimeni nu va fi ministru al Noului Testament dacă nu trece prin noua naștere, ce presupune iertarea păcatelor, botezul în apă și botezul în Sfântul Duh. Filip a trecut prin...

Vezi mai mult »

05/01/2020 - MODUL DREPT DE A FACE LUCRAREA LUI DUMNEZEU

Isus avea obiceiul de a merge în sinagogi – unde evreii se întâlneau pentru a se ruga și auzi propovăduirea Cuvântului lui Dumnezeu – și, acolo, Își...

Vezi mai mult »

04/01/2020 - IMPORTANȚA DE A DĂRUI

În tot ceea ce un om poate face pentru binele său, plăcerea sau supunerea față de chemarea sfântă, diavolul i-a pus un demon alături pentru a nu-și putea duce la îndeplinire...

Vezi mai mult »

03/01/2020 - DUMNEZEU ESTE UN BUN PLATNIC

            Semănătorul lucrează pământul pentru a primi înmulțit ceea ce a plantat. Pentru asta, ca un muncitor...

Vezi mai mult »

02/01/2020 - SUNTEM SMINTIȚI PESTE MĂSURĂ

A asculta de Creator înseamnă să înveți cu Ființa cea mai înțeleaptă din tot Universul. Pe lângă faptul de a fi ceea ce este, El este Tatăl nostru; de aceea, nu ne-ar...

Vezi mai mult »

01/01/2020 - TIMP IROSIT

Dacă ceilalți împărați dinaintea lui Ioiachin la tronul lui Iuda nu au slujit lui Dumnezeu, aceasta nu trebuie folosit drept scuză pentru ca nici el să nu-I slujească. Ori, dacă ar fi...

Vezi mai mult »