Mesajul zilei

31/01/2021 - PĂCATUL DE A NESOCOTI GLASUL LUI DUMNEZEU

Lucrul cel mai nesăbuit pe care cineva îl poate face este de a nesocoti glasul lui Dumnezeu și de a lua căi ce par a fi bune, dar care, nefiind de la Domnul, sunt cele mai rele pe care robii...

Vezi mai mult »

30/01/2021 - PENTRU SLAVA LUI DUMNEZEU

Iacov s-a mâniat din cauza purtării socrului său și l-a făcut să vadă pe Acela care nu va îngădui să fie asuprit. Credința în Dumnezeu este cel mai mare ajutor pe care un...

Vezi mai mult »

29/01/2021 - RUGĂCIUNEA PE CARE DUMNEZEU O AUDE

Ceea ce ne încurcă cel mai mult este prezumția de a considera că am fost aleși de Domnul din cauză că suntem mai buni decât ceilalți și că merităm mai mult ajutorul sfânt....

Vezi mai mult »

28/01/2021 - ÎNDURĂRILE CELE DINTÂI ALE DOMNULUI

Psalmistul a implorat pe Domnul să-i spună unde sunt îndurările Sale cele dintâi pe care le-a jurat lui David în credincioșia Sa. Vorbind despre asta în Cartea Sa...

Vezi mai mult »

27/01/2021 - CINE NE VA FI BIRUITOR?

Nu trebuie să faci prea multe ca să nu fii înfrânt de puterile infernale, căci, de iei seama la Cuvânt, așa cum El îți este revelat, vei înceta de a te lăsa...

Vezi mai mult »

26/01/2021 - NU FI UN SEMĂNĂTOR NEPRICEPUT

Orice om poate fi semănător al neprihănirii sfinte sau al nelegiuirii. Comentariile pe care le facem despre orice sunt importante pentru modul în care vom trăi. Cine nu spune adevărul...

Vezi mai mult »

25/01/2021 - GÂNDIRE ZADARNICĂ

Domnul Dumnezeu a înzestrat pe om cu o minte inteligentă, ce trebuie să fie mereu vie, cât și să aibă o viață de belșug în această lume. Însă, când este vorba...

Vezi mai mult »

24/01/2021 - LIPSA I SE FACE RESIMȚITĂ

În vremea lui Isus, oamenii aveau la cine să recurgă. Nimeni nu-și pierdea vremea ducându-se înaintea Domnului. Fără îndoială, resimțim printre noi lipsa oamenilor...

Vezi mai mult »

23/01/2021 - TĂLMĂCITORI FĂRĂ NOIMĂ

Greșelile încep să apară când oamenii vor ceea ce Dumnezeu nu le-a arătat în legătură cu lucrarea sfântă. Unii se duc la seminar trimiși de familie, iar alții se...

Vezi mai mult »

22/01/2021 - TREI GREȘELI FATALE

Drumul ales de oameni este acela al suferinței, chiar dacă își dorec vindecarea. Aceasta pentru că, în loc de a căuta pe Creator, fac totul să găsească o scăpare, chiar și...

Vezi mai mult »

21/01/2021 - ÎN CE MOD SE BUCURĂ DUMNEZEU DE TINE?

Ceea ce ți se întâmplă în viață arată dacă te temi sau nu de Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă te strădui să-I păzești poruncile, vei fi cu reușită. Însă, dacă...

Vezi mai mult »

20/01/2021 - NU DECEPCȚIONA PE CEL CE A CREZUT ÎN TINE!

Povestea lui Iosif este una dintre cele mai frumoase. Fiu de tată nobil, a fost vândut ca sclav și, pus în situația de a păcătui, s-a împotrivit de a o face din respect pentru...

Vezi mai mult »

19/01/2021 - POPORUL TREBUIE SĂ VADĂ PUTEREA LUI DUMNEZEU

Este foarte important ca robii lui Dumnezeu să se folosească de puterea dată de Domnul prin botezul cu Sfântul Duh. Astfel, família, prietenii, vecinii, colegii de muncă și chiar...

Vezi mai mult »

18/01/2021 - MAIESTOASĂ APOSTOLIE

Indiferent de ce fel de activitate desfășori, cea mai mare sarcină trebuie să-ți fie realizarea apostoliei împăcării. Pentru asta, află ceea ce acest cuvânt înseamnă,...

Vezi mai mult »

17/01/2021 - CEA MAI BUNĂ LAUDĂ

Există obiceiul de a scrie pe piatra de mormânt ceva ce poate aduce mărturie despre felul de viață al celui răposat. Despre Ezechiel, împăratul lui Iuda, s-a spus că, dintre toți...

Vezi mai mult »

16/01/2021 - VESTIREA MINUNATĂ A EVANGHELIEI

Dumnezeu Și-a dorit din toată inima, din ziua în care diavolul a ispitit pe Adam și Eva, să recupereze paguba suferită de planul Său. El crease pe om pentru a-I fi tovarăș și partener...

Vezi mai mult »

15/01/2021 - DE CE EXISTĂ GRABĂ?

Biserica din Ierusalim nu vroia ca Petru să rămână în temniță și să aibă același sfârșit ca Iacob, ucis de Herod. Aceasta s-a folosit de arma cea mai eficientă de care...

Vezi mai mult »

14/01/2021 - CÂND DUMNEZEU SPUNE “FĂ!”

Este bine să luăm seama la ceea ce Domnul spune. Mai mult de atât, când Îi înțelegem mesajul, este ca și cum El ar vorbi cu noi pentru a doua oară. Iosif din Egipt a spus...

Vezi mai mult »

13/01/2021 - VREMURI GRELE

Vremurile prorocului Ieremia au fost foarte grele, căci interesul material, ce pusese stăpânire pe poporul lui Dumnezeu, i-a făcut pe oameni să înceteze de a mai sluji lui Dumnezeu,...

Vezi mai mult »

12/01/2021 - CU BUCURIA PE BUZE, CU BUCURIA ÎN SUFLET

A lăuda pe Dumnezeu – a aduce cântece de slavă Domnului – face mult bine sufletului nostru. A cânta lui Dumnezeu un imn slăvit sau pe care-l spui pe moment cu cuvinte și...

Vezi mai mult »

11/01/2021 - CÂND EȘTI ÎN NECAZ

Când cineva simte că nu mai are puterea în a rezista, el nu exagerează. Lipsa de comuniune cu Domnul slăbește duhul omului, la fel cum trupul slăbește, atunci când nu este...

Vezi mai mult »

10/01/2021 - PORȚILE NEPRIHĂNIRII

Dumnezeul cel Preaînalt nu este rău, El nu îi binecuvântează doar pe unii și, pe de altă parte, de ceilalți nu îi pasă. Cei care sunt trimiși să predice Cuvântul...

Vezi mai mult »

09/01/2021 - PRIETENUL NECAZURILOR

Celor care îl respectă pe Domnul li se spune să-L laude. Faptul că Îl respectă le oferă certitudinea că sunt favorizați de mâna divină. De fapt, oricine respectă...

Vezi mai mult »

08/01/2021 - PRIETENUL TREBUIE SA ARATE COMPASIUNE

Noi suntem reprezentanții lui Isus; pentru aceasta, putem folosi Numele Său și putem vedea puterea divină, să ne servească în același mod în care a îndeplinit cerințele...

Vezi mai mult »

07/01/2021 - ÎNFRÂNGEREA COMPLETĂ

Moartea și învierea Domnului Isus ne-au dat biruință deplină asupra diavolului și a lucrărilor sale. Dar, pentru că nu știm sau nu acționăm corect, inamicul a reușit să ne țină pe...

Vezi mai mult »

06/01/2021 - ELIBEREAZĂ-TE DIN SUFERINȚĂ

Una dintre cele mai semnificative victorii pe care inamicul le obține în viața unei persoane este aceea de a-l pune într-o mare suuferință, pentru că odată cu asta, sufletul său...

Vezi mai mult »

05/01/2021 - PLANUL CELOR RĂI

Succesul, pe care cel drept îl reușește în credința sa, în Hristos, îi face pe cei răi să ardă de mânie. Printre cei răi, există un complot, pentru a-l răsturna...

Vezi mai mult »

04/01/2021 - ÎNTRU HRISTOS NE ÎMBOGĂȚIM ÎN TOATE

Pavel începe această scrisoare către corinteni, spunând că i-a mulțumit lui Dumnezeu cu privire la harul Domnului, care le fusese dată în Isus Hristos. Apoi, apostolul spune...

Vezi mai mult »

03/01/2021 - NOUL TESTAMENT

Ce moment frumos! Ucenicii care au participat la ultima cină cu Învățătorul au fost informați despre acest eveniment minunat: au auzit despre Noul Testament și că Vechiul Legământ...

Vezi mai mult »

02/01/2021 - CUM SE POATE ÎNTÂMPLA ACEASTA?

Surpriza lui Nicodim la revelația lui Isus nu ar trebui să fie un subiect de glumă, deoarece și noi, când ne confruntăm cu o anumită revelație din Scripturi, nu înțelegem anumite...

Vezi mai mult »

01/01/2021 - UN ACT DE NOTAT

Nu este nimic mai trist, în viața unui fiu al lui Dumnezeu, decât să cadă în păcat, fie el mare sau mic. Tristețea care invadează inima, adăugată la lipsa comuniunii cu...

Vezi mai mult »