Mesajul zilei

30/09/2021 - MODUL ÎN CARE DOMNUL ADUCE BELȘUGUL

Dintr-un om simplu, Mardoheu a devenit al treilea om cu autoritate în marele Imperiu Persan. Dacă nu ar fi fost credința sa în Dumnezeu, el ar fi fost încă un om care a trecut...

Vezi mai mult »

29/09/2021 - SEMNE CE TREBUIE LUATE ÎN CONSIDERARE

Creatorul nu ne lasă să ne înșelăm, căci iubește neprihănirea și adevărul (Psalmi 33: 5). El a pus în Scripturi toate sfaturile necesare pentru ca noi să trăim bine și să nu...

Vezi mai mult »

28/09/2021 - RĂSPUNSUL PRUDENȚEI

Povestea lui Abigail și a lui David a fost scrisă în Ceruri. Așa ar trebui să fie orice poveste despre cel ce slujește lui Dumnezeu. Ei au arătat că se tem de Domnul și s-au lăsat...

Vezi mai mult »

27/09/2021 - MISIUNEA UNUI ÎMPĂRAT

Hristos a făcut din fiecare mântuit preot și împărat pentru Dumnezeu (Apocalipsa 5:10). Aceasta înseamnă că Domnul vrea ca noi să domnim pentru El în viață. În...

Vezi mai mult »

26/09/2021 - CUM SĂ-ȚI FACI CASA TRAINICĂ

Prosperul Nabal a refuzat să ajute pe omul lui Dumnezeu care îi făcuse atât de mult bine și avea să-i facă și mai mult. Deși a avut succes în lucrurile lumii, nu a avut...

Vezi mai mult »

25/09/2021 - CONDIȚIA PENTRU A ÎMPLINI VOIA LUI DUMNEZEU

Fie ca începutul acestui verset să fie un mesaj pentru toți cei care au fost chemați să aparțină trupului lui Hristos și, prin urmare, au fost făcuți împărați și preoți...

Vezi mai mult »

24/09/2021 - BUCURĂ PE DOMNUL!

A iubi înțelepciunea înseamnă să o ai mereu cu tine și să o folosești. Cei care fac asta își văd inima cuprinsă de bucurie. Această stare de har, în care te...

Vezi mai mult »

23/09/2021 - REZULTATUL FRICII

Singurul mod în care putem aborda problemele care apar în viața noastră de zi cu zi este prin credință. Înfruntarea și câștigarea luptelor sunt atitudini care dovedesc...

Vezi mai mult »

22/09/2021 - DUPĂ BIRUINȚĂ, FRICĂ

Este uimitor cum creștinii nu sunt atenți la capcanele vrăjmașului. De obicei, omul care face apel în ultima clipă la Evanghelie este plin de probleme și, în unele cazuri, cu totul...

Vezi mai mult »

21/09/2021 - DEZLEAGĂ-TE DIN LAȚURILE ÎN CARE EȘTI PRINS!

Domnul ne poruncește să nu ne temem și ne explică de ce. Nu trebuie să ne fie teamă de nimic, pentru că El ne ajută, se străduiește și ne susține cu puterea Lui. Prin urmare, având...

Vezi mai mult »

20/09/2021 - FĂ CEEA CE ESTE DREPT PENTRU A NU FI PEDEPSIT

Oricine nu respectă puterea dată pentru a îndeplini lucrarea lui Dumnezeu va fi, fără îndoială, responsabil de faptul că nu a acționat așa cum ar trebui. Trebuie să...

Vezi mai mult »

19/09/2021 - TREI HOTĂRÂRI BUNE

Asa era un împărat care știa să profite de ocrotirea Celui Preaînalt și să urmeze exemplul bun dat de tatăl său. Așa cum a făcut Asa, trebuie să ne luăm și noi după cei care...

Vezi mai mult »

18/09/2021 - NĂDEJDEA VIEȚII VEȘNICE

Există un anumit număr de noi creștini care încă nu și-a dat seama că cel mai mare scop al credinței în Isus este viața veșnică. În el se află puterea de a vindeca,...

Vezi mai mult »

17/09/2021 - PREȚUL DE A FI UCENIC AL DOMNULUI

Din păcate, există mulți oameni care nu au fost învățați adevărata Evanghelie. Aceștia se gândesc doar la beneficii financiare, vindecare și alte haruri, care, fără...

Vezi mai mult »

16/09/2021 - LUNGIMEA ZILELOR ÎȚI STĂ ÎN MÂINI

Dumnezeu îi ridică pe slujitorii Săi ca prinți pentru a-I face lucrarea conform planului. El ne-a scos din pierzanie, ne-a dat Duhul Său și, împreună cu El, toate...

Vezi mai mult »

15/09/2021 - ACOPERIT DE RUȘINE

Unul dintre cele mai frumoase lucruri în viață este acela de a fi neprihănit. Lumea nădăjduiește ca fiii lui Dumnezeu să fie așa, pentru că aceștia sunt singurii ce au o astfel de...

Vezi mai mult »

14/09/2021 - PROBLEMA CELOR FĂRĂ DE MINTE

Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că, dacă nu suntem mustrați, îndreptați de Tatăl nostru, nu suntem fiii Săi, ci feciori din curvie (Evrei 12: 8). Prin urmare, trebuie să...

Vezi mai mult »

13/09/2021 - LUCRU FĂRĂ ROST

Cei care nu au botezul în Duhul Sfânt și nu trăiesc în sfințenie și în comuniune cu Domnul nu-L pot onora așa cum ar trebui. Tot ceea ce se face fără...

Vezi mai mult »

12/09/2021 - TAINA SE AFLĂ ÎN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Cuvântul este Isus, Cuvântul care S-a întrupat (Ioan 1: 1) este tot ce avem nevoie pentru a cunoaște pe Cel Preaînalt, ca să primim de la El ceea ce avem nevoie pentru a ne...

Vezi mai mult »

11/09/2021 - UMBLĂ ÎN INTEGRITATE

Dacă nu vom îndeplini planul pe care Domnul ni l-a dezvăluit pentru viața noastră, vom rămâne singuri și, astfel, putem pierde calea cea bună. Cine crede că își poate urma...

Vezi mai mult »

10/09/2021 - CU CINE TE ASEMENI?

David începe acest Psalm prin a spune Domnului că va striga către El. De fapt, regele răspundea la un îndemn al Celui Preaînalt de a-L striga. Acest îndemn este valabil...

Vezi mai mult »

09/09/2021 - SLAVA CE VINE DE LA DUMNEZEU

Dacă aleșii lui Dumnezeu sunt ascultători și împlinesc ceea ce li s-a dat ca misiune, vor vedea mâna bună a Domnului asupra lor. Nu te poți juca cu lucrurile duhovnicești. Oricine...

Vezi mai mult »

08/09/2021 - TOATĂ LUMEA TREBUIE SĂ SE SUPUNĂ ALESULUI LUI DUMNEZEU

Nu este lucru mai bun decât să fii împăcat cu Domnul Dumnezeu. Oricine face voia Celui Atotputernic învață să se bucure de toate lucrurile bune pe care El le-a creat. Pentru...

Vezi mai mult »

07/09/2021 - CEL MAI BUN MOD DE A SE ÎMBOGĂȚI

Primul scop pe care ar trebui să-l avem în viață este de a primi binecuvântarea Domnului. Știm că cel mai mare țel al vrăjmașului este să omoare, să fure și să prăpădească....

Vezi mai mult »

06/09/2021 - POZIȚIA TA DE AUTORITATE

Fiecare ucenic al lui Isus trebuie să știe că trebuie să stea ca un împărat pe scaunul de domnie al judecății; în caz contrar, forțele răului te vor înconjura și te vor...

Vezi mai mult »

05/09/2021 - AȘEZAT PE SCAUNUL DE DOMNIE AL DOMNULUI

La primirea chemării sfinte de a fi împărat al Israelului, tânărul Solomon nu a pierdut timpul de a se conforma. O mare greșeală o fac cei care nu cred că Domnul a fost cel care i-a...

Vezi mai mult »

04/09/2021 - RUGĂCIUNEA CARE VINDECĂ ȘI IARTĂ

Rugăciunea credinței este singura care face ca puterea lui Dumnezeu să lucreze pentru vindecarea bolnavilor, a celor asupriți și izbăvirea sufletului. Este mai mult decât o cerere către...

Vezi mai mult »

03/09/2021 - DE CE SĂ TE ÎNDOIEȘTI?

Îndoindu-ne de Domnul Dumnezeu este mai grav decât credem. El este Adevărul și nu există nicio înșelăciune în El. Când vorbește, El se arată în plinătatea...

Vezi mai mult »

02/09/2021 - MENSAJUL CE LIPSEȘTE

Petru a pus în practică ceea ce a învățat de la Isus. Pentru apostol, darul lui Dumnezeu era de netăgăduit și funcționa ori de câte ori el acționa așa cum a fost...

Vezi mai mult »

01/09/2021 - AVEM UN DUMNEZEU BUN ȘI DESĂVÂRȘIT

Cel mai grav lucru pe care îl poate avea un om în viață nu este cancerul, ci păcatul, deoarece boala duce adesea la moarte într-un timp scurt dar, apoi, nu-i va mai face rău....

Vezi mai mult »