Mesajul zilei

31/10/2021 - CÂND S-A RIDICAT DUMNEZEU

Domnul trebuie să fie cunoscut în Biserica lui Isus așa cum a fost în vremurile din vechime, când lucra ca un stăpân pentru poporul Său. Nici astăzi nu există nicio...

Vezi mai mult »

30/10/2021 - ROAGĂ-TE ȘI ÎȚI VEI ÎMPLINI JURUINȚELE!

Versetul amintit este clar pentru a ne învăța că ar trebui să ne rugăm numai Domnului. Din acest motiv, oricine se roagă oricărei alte ființe, chiar dacă a slujit Domnului, nu-și...

Vezi mai mult »

29/10/2021 - CEI SMERIȚI SUNT OCROTIȚI

Avem multe de învățat despre binecuvântările de a fi smerit. Una dintre ele este de a umbla în tot ce este drept. Cei care nu se supun lui Dumnezeu primesc la rândul lor...

Vezi mai mult »

28/10/2021 - RĂSPLATA CELOR SMERIȚI

Isus a spus că omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4: 4). Sunt mulți care, deși pretind că sunt creștini și merg la biserică,...

Vezi mai mult »

27/10/2021 - FIȚI GATA DE O ÎNCERCARE GREA

Așa cum am spus și în alte mesaje, nu putem fi în afara părtășiei cu Tatăl, pentru că într-o zi vom avea de dat socoteală de lucrarea care ne-a fost încredințată....

Vezi mai mult »

26/10/2021 - MIJLOCIREA CEA ADEVĂRATĂ

Ca slujitori credincioși, trebuie să fim în comuniune cu Domnul, deoarece putem fi atinși să mijlocim pentru cineva a cărui sentință este deja întocmită. Misiunea noastră este...

Vezi mai mult »

25/10/2021 - CÂND VA VENI VREMEA HOTĂRÂTĂ

Am învățat multe despre rugăciune, ceea ce este minunat, deoarece prin ea ne arătăm nevoile Tatălui nostru, ne cerem iertare pentru greșelile comise și luăm în stăpânire...

Vezi mai mult »

24/10/2021 - ACELAȘI DUH DE CREDINȚĂ

Această afirmație a Domnului, făcută de apostolul Pavel, le oferă credincioșilor slabi și nehotărâți capacitatea de a nu fi influențați de minciunile diavolului. Nici nu se pune...

Vezi mai mult »

23/10/2021 - FIECARE SĂ-ȘI CERCETEZE FAPTA LUI

Există o lucrare pe care numai voi o puteți face - cea dată de Dumnezeu - care trebuie realizată cu dăruire, din toată inima și din tot sufletul vostru. Dându-vă lucrarea, Domnul v-a...

Vezi mai mult »

22/10/2021 - BUCURIE DEPLINĂ

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu Cuvântul lui Dumnezeu, a avea o întâlnire cu Isus pare mai degrabă ceva mistic. Omul crede că, în orice moment, Hristos poate intra...

Vezi mai mult »

21/10/2021 - BUCURĂ INIMA DOMNULUI!

Există o deosebire între oameni. Deși toți descind din Adam și Eva, numai cei care se convertesc și perseverează în credința în Hristos sunt numiți copii ai lui Dumnezeu;...

Vezi mai mult »

20/10/2021 - GREȘEALA ÎȚI ÎMPIETREȘTE INIMA

În versetul citat, Domnul ne vorbește despre două evenimente. Mai întâi, despre ce s-a întâmplat la Meriba, când poporul lui Dumnezeu s-a plâns de lipsa...

Vezi mai mult »

19/10/2021 - ȚI-AI PIERDUT MINȚILE?

Când te uiți la un om care umblă în Dumnezeu, îi vezi imediat sfințenia. Este ca și cum Domnul ar fi spus că putem avea încredere în el, pentru că, pe lângă...

Vezi mai mult »

18/10/2021 - CEEA CE LUI DUMNEZEU NU-I PLACE

Pervertirea jertfelor, care trebuiau făcute la îndrumarea Domnului, L-a determinat să interzică o astfel de practică, deoarece intenția oamenilor nu mai era să-I facă pe plac, ci să-L...

Vezi mai mult »

17/10/2021 - CU CE TREBUIE SĂ NE LĂUDĂM

Versetul pe care îl studiem vorbește despre o poruncă referitoare la bucuria noastră în Cel Preaînalt. Adevărul este că El ne-a dat multă putere să facem lucrarea Sa și, de...

Vezi mai mult »

16/10/2021 - CÂND VINE ISPITA

Este important să vezi dacă inima ți-a fost schimbată. Din păcate, unii oameni nu s-au născut din nou și, prin urmare, au o inimă de piatră. Cu toate acestea, Domnul a promis că ne va...

Vezi mai mult »

15/10/2021 - PILDA OAMENILOR DE SEAMĂ DIN BEREEA

Apostolul Pavel a avut o experiență teribilă în Tesalonic. De fapt, oriunde l-a trimis Dumnezeu, a existat întotdeauna opoziție din partea evreilor, a învățătorilor pretinși...

Vezi mai mult »

14/10/2021 - SCOPUL CEL MAI BUN DE URMAT

Domnul Isus a început să vorbească despre credință. Aceasta este o încredere care vine în inima celor care ascultă Scripturile (Evrei 11: 1). Pentru că este adevărul în...

Vezi mai mult »

13/10/2021 - PRIMEȘTE RĂSPUNSUL DREPT

Deși viața pe Pământ este scurtă, mulți se străduie ca să aibă o viață bună. Însă, unii sunt foarte lacomi, ca în pilda spusă de Isus despre omul bogat. Inima îi...

Vezi mai mult »

12/10/2021 - REVELAȚIA CE LIPSEA

Lui Ieremia i-a fost arătat că Biserica Domnului nu poate accepta nici o suferință în suflet, trup sau duh, cât și în nicio altă parte în tot ceea ce îi aparține...

Vezi mai mult »

11/10/2021 - VIAȚĂ IROSITĂ

Ioram, la care se referă versetul, a fost fiul unui om care știa să slujească Domnului, dar când a ajuns împărat, nu a învățat această virtute de la tatăl său. La fel s-a...

Vezi mai mult »

10/10/2021 - DRAGOSTEA ESTE MEREU TRIUMFĂTOARE

Felul în care răspunzi Domnului atunci când ești mustrat este ceea ce contează. Dacă taci când înțelegi mesajul sfânt, faci o mare greșeală. Prin urmare, ceea ce...

Vezi mai mult »

09/10/2021 - ATRAȘI DE ISUS

Atracția pe care oamenii o simțeau și o simt pentru Domnul Isus este uimitoare. Acest lucru a făcut ca planurile celor mai de seamă preoți, cărturari și înțelepți ai poporului să...

Vezi mai mult »

08/10/2021 - SUNTEM FII AI LUMINII

Ziua în care auzim Evanghelia și primim pe Domnul Isus ca Mântuitorul nostru devine cea mai importantă zi din viața noastră. Considerându-ne drept fiii Săi, Isus nu numai că...

Vezi mai mult »

07/10/2021 - ÎNDEMNUL DE A ADUCE MULTĂ ROADĂ

Domnul Dumnezeu aduce roadă în toate și, ca ființe create după chipul și asemănarea Lui, ar trebui să avem o viață roditoare. Exact cu privire la asta a vrut Isus să ne...

Vezi mai mult »

06/10/2021 - CUM SĂ-ȚI GĂSEȘTI FERICIREA ȘI SĂ FII BINECUVÂNTAT

Sfaturile lui Dumnezeu ne sunt date pentru bunăstarea noastră. Dacă ne interzice ceva, Domnul nu ne strică plăcerea, ci desface planurile diavolului. Tot ce vine de la Cel Preaînalt este...

Vezi mai mult »

05/10/2021 - LIPSEA DOAR RUGĂCIUNEA PENTRU CA DUMNEZEU SĂ LUCREZE

Domnul doar aștepta ca rugăciunea credinței să fie făcută pentru ca marele Imperiu asirian să fie învins. Dumnezeu a promis că va avea grijă de poporul Său, dar de rămânem...

Vezi mai mult »

04/10/2021 - POVESTEA LUI IOV

Participarea lui Satana la întâlnirea pe care Domnul a avut-o cu fiii Săi este puțin ciudată și aproape de necrezut, dar este adevărat, pentru că așa ne descoperă Scriptura (Iov...

Vezi mai mult »

03/10/2021 - VALORILE PERVERTITE = O SCÂRBĂ ÎNAINTEA DOMNULUI

Omul nelegiuit este cel care părăsește Calea cea bună și, chiar la atingerea sfântă se depărtează de Dumnezeu și nu se întoarce înapoi. El este condamnat, socotit...

Vezi mai mult »

02/10/2021 - DOUĂ EXTREME: LUCRUL DEZGUSTĂTOR ȘI LUCRUL ÎNCÂNTĂTOR

Domnul Dumnezeu ne avertizează că El poate reacționa în Împărăția Sa la acțiunile noastre în două moduri extreme. Astfel, El poate fi mulțumit de noi sau poate simți o...

Vezi mai mult »

01/10/2021 - SĂ NU TE CLATINI NICIODATĂ

Înainte de cădere, duhul omului este trufaș și nu vede că se apropie de groapă. Diavolul știe să ducă pe om oriunde vrea, pentru că nu se înfățișează niciodată așa cum...

Vezi mai mult »