Mesajul zilei

30/09/2018 - SCOPUL VIEȚII NOASTRE

Dumnezeu a avut un scop în minte când ne-a mântuit: bunăstarea noastră. Dar el a văzut ce a făcut diavolul cu omul creat după chipul și asemănarea Lui. Astăzi, inima...

Vezi mai mult »

29/09/2018 - MATURI ÎN IUBIREA NOASTRĂ FAȚĂ DE DUMNEZEU

Ce bine ar fi dacă la această rugăciune s-ar răspunde în favoarea tuturor oamenilor, pentru că am trăi mai bine. Nu este nimic mai trist decât să vezi creștinii egoiști, care nu...

Vezi mai mult »

28/09/2018 - ROADELE MUNCII NOASTRE

Domnul Dumnezeu ne-a chemat să înfăptuim cea mai importantă lucrare a tuturor timpurilor - evanghelizarea celor pierduți. Nu se poate compara cu nicio altă lucrare de ajutor umanitar...

Vezi mai mult »

27/09/2018 - IUBIREA ROBILOR LUI DUMNEZEU

Una dintre marile lucrări ale dragostei lui Dumnezeu vărsată în inimile noastre este puterea de a ne iubi unii pe alții. Deși venim din familii și culturi diferite, când cunoaștem...

Vezi mai mult »

26/09/2018 - CUM TREBUIE VORBIT

Am aflat că, cu cât o persoană este mai aproape de Dumnezeu, cu atât va fi mai dependentă de El. Cei care trăiesc în prezența divină au o caracteristică ce îi...

Vezi mai mult »

25/09/2018 - TU UNDE TRĂIEȘTI?

Omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, să meargă împreună cu El și să trăiască în prezența Sa, dar când Adam a păcătuit, el a fost alungat din...

Vezi mai mult »

24/09/2018 - NU ACCEPTA PROPUNERILE INAMICULUI

Diavolul este înșelător, așa că trebuie sa avem grijă cu el. Cel rău poate face un creștin să gândească în afara Cuvântului lui Dumnezeu. De exemplu, poate să facă...

Vezi mai mult »

23/09/2018 - O CREȘTERE MAI MULT DECÂT NECESARĂ

Pavel, pe lângă faptul că i-a condus pe Filipeni la mântuire, a demonstrat că este un păstor zelos pentru oile sale. Ar fi bine ca acea persoană care a adus oameni la Hristos să...

Vezi mai mult »

22/09/2018 - UN DETALIU MINOR

În țările în care creștinismul este larg răspândit, este dificil să găsești pe cineva care nu garantează că Îl iubește pe Domnul Iisus. Chiar și oamenii care...

Vezi mai mult »

21/09/2018 - SFATURI UTILE

Printre toate cele slujite de Pavel fraților din Corint, au existat câteva învățături care are trebui să nu fie uitate. Să le studiem pe scurt fiecare dintre acestea. Nu uita să...

Vezi mai mult »

20/09/2018 - NU-I DISPREȚUI PE IUDEI

Este adevărat că descendenții biologici ai lui Avraam L-au abandonat pe Domnul Dumnezeu, respingându-l pe Fiul Său și, prin urmare, au plătit foarte scump. Dacă nu ar fi respins pe Fiul...

Vezi mai mult »

19/09/2018 - LUCRAREA A FOST FĂCUTĂ

Profețiile au fost date pentru ca noi să credem în ele; astfel, Domnul poate face ca ceea ce anunță să se întâmple în viața noastră. Cu toate acestea, cine...

Vezi mai mult »

18/09/2018 - RESPONSABILITATEA NOASTRĂ

În mijlocul poporului lui Dumnezeu, din când în când, apare câte un „iluminat” care vine cu vechea poveste că totul este deja determinat și nu se...

Vezi mai mult »

17/09/2018 - CREDE ÎN DOMNUL TĂU CREDINCIOS

Când un creștin este cuprins de teamă față de o ispită cu care se confruntă - fie boală, șomaj, amenințare sau o altă violență din iad - îl face pe diavol să simtă că...

Vezi mai mult »

16/09/2018 - GLORIA NU LI S-A URCAT LA CAP

Odată, împăratul Nebucadnețar a avut un vis care l-a tulburat foarte tare, dar din păcate a uitat ce visase și a chemat pe înțelepții Babilonului ca să-i arate visul și...

Vezi mai mult »

15/09/2018 - DISTRUGE, DISTRUGE ȘI IAR DISTRUGE!

În acest verset, psalmistul vorbește despre luptele sale și cum s-a eliberat de ele. Nu există fiu al lui Dumnezeu pe pământ, care să nu treacă prin încercări, iar...

Vezi mai mult »

14/09/2018 - POPORUL LUI DUMNEZEU FACE, IAR DOMNUL LUCREAZĂ

Israel avea multe promisiuni divine, dar până nu a ieșit din captivitate, nu a devenit locașul Domnului. Același lucru este valabil și pentru cei chemați să fie sfinți: deși L-au...

Vezi mai mult »

13/09/2018 - MESAJ IMPORTANT PENTRU TOȚI

Domnul Dumnezeu a condus personal planul de izbăvire a omenirii. Pentru aceasta, ar fi putut să se folosească de puterea Sa, dar s-a ocupat El Însuși de a ne face dreptate. Prețul plătit...

Vezi mai mult »

12/09/2018 - PREȚUL NESUPUNERII

Împăratului Zedechia îi plăcea să asculte Cuvântul Domnului prin proorocul Ieremia. Dacă și ție îți place să asculți Evanghelia și chiar crezi că Buna Vestire este...

Vezi mai mult »

11/09/2018 - LĂMURIRI MINUNATE

Aceste două versete vorbesc despre tot ceea ce o persoană trebuie să învețe să fie mereu fericită. Este suficient să le studiem, pe care o vom face pe scurt, pentru ca să putem vedea...

Vezi mai mult »

10/09/2018 - ACEIAȘI TEMERE

Am lucrat neobosit în aceste aproape patru decenii de slujire și am fost martorul marilor minuni făcute de Domnul. Unul dintre acestea, apropo, este să vedem că țara noastră este...

Vezi mai mult »

09/09/2018 - DUMNEZEU NU ACȚIONEAZĂ ÎN MOD GREȘIT

Dacă ai simțit că Dumnezeu a vrut să facă ceva în viața ta, acesta este ceea ce El vrea cu adevărat să realizeze. Domnul nu va rosti niciodată un cuvânt ca mai târziu să...

Vezi mai mult »

08/09/2018 - NU TE ABATE DE LA CE ESTE SCRIS

A spune că Dumnezeu ne observă greșelile noastre zi de zi pentru a ne condamna este o minciună a diavolului. Într-adevăr, Domnul nu dorește ca nici unul dintre noi să piară, ci ca toți...

Vezi mai mult »

07/09/2018 - NU UITA DE FĂGĂDUIELILE DOMNULUI

Cei care l-au acceptat pe Isus ca Mântuitor au câștigat cea mai mare binecuvântare din toate timpurile. Această persoană nu numai că a fost mântuită, dar a intrat și...

Vezi mai mult »

06/09/2018 - SPUNE AMIN LA CEEA CE DUMNEZEU A FĂGĂDUIT CĂ VA FACE CU TINE

Spune amin făgăduielilor divine - mai ales celei pe care tocmai ai citit-o! Nu este posibil să comparăm Dumnezeul nostru cu nimeni, pentru că atunci când ne așteptăm cel mai puțin, El...

Vezi mai mult »

05/09/2018 - DE UNDE LIPSĂ?

Tatăl nostru ceresc nu are nicio problemă care să răspundă nevoilor noastre; El știe să creeze ceva din nimic și niciunul dintre planurile Sale nu poate să fie împiedicat. Mai mult,...

Vezi mai mult »

04/09/2018 - SFATURI FĂRĂ ROST

Frații Domnului Iisus i-au dat cu siguranță sfaturi neînsuflețite. Acum, este bine să fii atent ce ne spun prietenii, familia și chiar predicatorii; la urma urmei, în multe ocazii,...

Vezi mai mult »

03/09/2018 - ATENȚIE PENTRU A NU EXAGERA

Satana nu a renunțat niciodată la planul său de a răni copiii lui Dumnezeu, fie moral, fie prin boală, probleme financiare și așa mai departe. Dovada este ceea ce s-a întâmplat cu...

Vezi mai mult »

02/09/2018 - ATUNCI CÂND OMUL LUI DUMNEZEU SE STRĂDUIEȘTE

Pasajul pe care tocmai l-am citit se referă la impietatea care în vremea iudaică a predominat asupra lui Iuda. De fapt, ceea ce s-a întâmplat pe tronul acelui popor a fost capabil...

Vezi mai mult »

01/09/2018 - NU FII NESĂBUIT

Cel care dorește să-I facă pe plac lui Dumnezeu și să-L mulțumească trebuie să fugă de lucrările întunericului. Nesăbuiții spirituali nu văd nici o problemă în a nu se...

Vezi mai mult »