Mesajul zilei

31/10/2019 - IROSIND BINECUVÂNTĂRILE

              Versetul citat a fost consemnat în Scripturi prin îndrumarea Duhului Sfânt ; așadar, este adevărat....

Vezi mai mult »

30/10/2019 - NU SUNT FII, CI O RUȘINE

Veacuri au trecut de la chemarea lui Avraam până la stabilirea esraeliților în Țara Făgăduinței. Printr-o lucrare măreață, Dumnezeu Și-a folosit robii pentru realizarea planului...

Vezi mai mult »

29/10/2019 - BINECUVÂNTATĂ ESTE LĂUDAREA DUMNEZEULUI NOSTRU

  Revelațiile acestui verset sunt de mare importanță pentru siguranța noastră, căci, prin el, luăm la cunoștință că Domnul este singura Temelie, iar ceea ce El spune poate fi...

Vezi mai mult »

28/10/2019 - ESTE MAI BINE SĂ TE ÎMPACI ACUM

Nu există păcat care să rămână tăinuit pentru totdeauna (Matei 10.26). Ori, greșeala îndepărtează pe om de mântuire și îl duce la pierzania veșnică. Însă,...

Vezi mai mult »

27/10/2019 - CÂND CINEVA CADE ÎN PĂCAT

Fiii lui Dumnezeu sunt oameni născuți din nou în Isus Hristos, nu au vicii și au fost făcuți pentru a trăi izbăviți de păcat, departe de robia lui Satana, pentru a fi lumina lumii...

Vezi mai mult »

26/10/2019 - EI ÎNVAȚĂ CEEA CE NU TREBUIE

Sunt oameni precum văduvele de pe vremea lui Pavel, care nu erau considerate adevărate văduve din cauza purtării lor. Se știe că, pe vremuri, când femeia devenea văduvă și nu avea cine...

Vezi mai mult »

25/10/2019 - SĂ ASTUPAȚI GURA

Oamenilor care nu le pasă de mântuire, slujind Domnului fără a cădea în păcat sunt numiți neștiutori și proști de Cel Preaînalt. Mulți nu înțeleg că Dumnezeul...

Vezi mai mult »

24/10/2019 - ÎNȚELEPȚII FAC CEEA CE ESTE RÂNDUIT

              Oamenii care sunt chemați de Domnul trebuie să realizeze ceea ce El le-a poruncit și să se dovedească pricepuți...

Vezi mai mult »

23/10/2019 - BOGĂȚIA DARULUI LUI DUMNEZEU

Toată înțelepciunea vine de la Domnul. Cea a minții o dobândim prin observare și învățare, dar cea sfântă o primim prin revelație. Cine este priceput face diferența...

Vezi mai mult »

22/10/2019 - OBLIGAȚIA DE A DA MAI DEPARTE CUNOAȘTEREA

Este poruncă să dăm fără plată ceea ce fără plată am primit (Matei 10.8). Timp de trei ani și șase luni cât Domnul Isus Și-a dus apostolia aici pe pământ, El Și-a format...

Vezi mai mult »

21/10/2019 - FĂ LUCRURI INEDITE ȘI SPECIALE

Chemându-l pe Bețaleel pe nume (Exod 35.30), Domnul ne arată că socotește pe fiecare om în mod unic, ceea ce dovedește importanța tuturor pentru El. Fără îndoială, putem...

Vezi mai mult »

20/10/2019 - AȘA L-A FĂCUT DUMNEZEU

Oamenii care se evidențiază într-un anumit domeniu ar trebui să recunoască faptul că Duhul lui Dumnezeu este cel care i-a făcut să aibă acea înzestrare. Nelegiuiții nu știu ceea...

Vezi mai mult »

19/10/2019 - CHEMAȚI PE NUME

Dumnezeu cel veșnic, cu toată puterea și înzestrarea Sa, care are atât de multe lucruri importante de rezolvat, S-a uitat într-o bună zi de pe scaunul Său și,...

Vezi mai mult »

18/10/2019 - RĂSPLATA CELUI CARE SE DĂRUIEȘTE DOMNULUI

              Cei care se dăruiesc Domnului și Îi fac voia se bucură de un loc duhovnicesc de mare seamă; până la urmă,...

Vezi mai mult »

17/10/2019 - CONDIȚIILE PENTRU A FI BIRUITOR

Pentru a trăi în Domnul, omul trebuie să umble în neprihănire și să vorbească fără vicleșug. De fapt, robul lui Dumnezeu nu trebuie niciodată să mintă sau să înșele pe...

Vezi mai mult »

16/10/2019 - CINE VA PUTEA RĂMÂNE LÂNGĂ NIȘTE FLĂCĂRI VEȘNICE?

               Casa Domnului, oricât de incredibil ar fi, a avut și încă are păcătoși; într-o bună zi,...

Vezi mai mult »

15/10/2019 - MESAJ CELOR DE DEPARTE ȘI CELOR DE APROAPE

Două greșeli foarte mari sunt comise de majoritatea oamenilor: aceea de a sta departe sau aproape de El. Cei care sunt departe se opun minunatului îndemn al Învățătorului: Veniți la...

Vezi mai mult »

14/10/2019 - NU FĂ ACEEAȘI GREȘEALĂ!

                   De mai multe ori, poporul lui Dumnezeu a auzit că lupta era a Domnului. Iosua a spus că...

Vezi mai mult »

13/10/2019 - NICI PRIN PUTERE, NICI PRIN TĂRIE

Dumnezeu nu are nevoie de înzestrările omului pentru a-i da victoria. Taina este de a se încrede numai în ceea ce Cuvântul Său spune. Acele șapte popoare care, în...

Vezi mai mult »

12/10/2019 - LUCRURI DE CARE UITĂM

După ce Domnul  a dat odihnă fiilor lui Israel, rubeniților și gadiților, cât și celor din jumătatea seminției lui Manase – care se aflau de partea cealaltă a Iordanului...

Vezi mai mult »

11/10/2019 - ÎNZESTRAȚI DE DOMNUL

Misiunea noastră cea mai mare este de a face lucrarea pentru care am fost chemați, la fel precum Bețaleel și Oholiab, care au știut să răspundă afirmativ chemării sfinte. Aceștia au...

Vezi mai mult »

10/10/2019 - DUMNEZEU VA ÎNTĂRI CEEA CE ȚI-A FĂGĂDUIT

De ne vom întoarce ochii de la ceea ce Cuvântul ne spune, nu vom primi binecuvântările pe care El ni le prevede. Din nefericire, este ceva obișnuit ca omul să creadă că este...

Vezi mai mult »

09/10/2019 - DOMNUL LUCREAZĂ ÎMPREUNĂ CU CEL CE CREDE

  Semnul că ne aflăm în momentul de a ne îndeplini misiunea va veni prin Cuvântul Domnului. Inima noastră va simți un îndemn de a merge mai departe sau o...

Vezi mai mult »

08/10/2019 - GREȘEALA DE A NU CREDE

Domnul, după ce a înviat, S-a arătat la doi ucenici ce mergeau pe drumul spre Emmaus. La început, au crezut că este un om ca oricare altul ce s-a apropiat de ei. Însă,...

Vezi mai mult »

07/10/2019 - ÎNVĂȚĂTURILE LUI PAVEL

Apostolul Pavel a fost mult folosit de Domnul pentru a răspândi învățăturile bisericii creștine. În apostolia sa față de evrei, acesta arăta și vorbea despre suferința lui...

Vezi mai mult »

06/10/2019 - PREDICA UNUI FOST ORB

În versetele anterioare celui citat, se vorbește despre întâmplarea unui om care, născându-se orb, a fost lecuit de Isus. Aceasta demonstrează că, pentru Domnul, minunea...

Vezi mai mult »

05/10/2019 - DUPĂ...

  Avram, care apoi a început să se numească Avraam, primise făgăduința și se pusese la drum, căci binecuvântarea era a lui. A fost totuși însoțit de un nepot....

Vezi mai mult »

04/10/2019 - BIRUINȚĂ ASIGURATĂ

Credința pe care împăratul Asa o avea în Cel Preaînalt era sinceră. De fapt, pentru el, Domnul era Dumnezeul său. Se înșeală cel care nu are un legământ cu Cel...

Vezi mai mult »

03/10/2019 - A AVEA ÎNCREDERE ADUCE BUCURIE

Taina de a obține victoria este ca sufletul nostru să se încreadă în Domnul. Mintea noastră poate crede în ceea ce El spune, dar, dacă adevăratul nostru eu – inima...

Vezi mai mult »

02/10/2019 - A TRĂI FĂRĂ DE OSÂNDĂ

Cine primește ajutorul lui Dumnezeu are totul. În plus, chiar de a fost folosit mult când era în păcat, cu Domnul alături, nu va fi osândit, căci Hristos a plătit prețul...

Vezi mai mult »

01/10/2019 - DUMNEZEUL MÂNTUIRII

Cu Dumnezeul nostru, nu avem cum să ne întrebăm dacă va fi sau nu posibilitatea ca El să ne mântuie sau să ne binecuvânteze viața. În El este mereu ”da” și...

Vezi mai mult »