Mesajul zilei

31/07/2020 - CÂND DUHUL SFÂNT SE POGOARĂ

Ca rob bun, apostolul Pavel a folosit din plin ungerea în casa sutașului Corneliu. El a îndeplinit lucrarea lui Isus spunând că Domnul este Judecătorul celor vii și celor...

Vezi mai mult »

30/07/2020 - DE CE TREBUIE SĂ ÎNȚELEGEM SCRIPTURILE?

Scripturile vorbesc despre Mântuitorul nostru și ne dau o descriere atât de frumoasă încât suntem cuprinși de uimire în orice moment. Cine are obiceiul de a le...

Vezi mai mult »

29/07/2020 - DOMNUL LUPTĂ PENTRU NOI

Cine-și duce viața duhovnicească oricum este mereu atacat de vrăjmaș și nu poate face nimic. Adevărul este că avem o luptă de purtat împotriva puterilor întunericului, care,...

Vezi mai mult »

28/07/2020 - CUM SĂ LUPȚI PRIN CREDINȚĂ

Cine este învățat de Duhul Sfânt despre ceea ce spun Scripturile știe că are de primit voia lui Dumnezeu pentru a urma pașii necesari. Dacă Domnul promite că va merge cu noi...

Vezi mai mult »

27/07/2020 - BENEFICIUL DE A FI IERTAT

Cine se naște din nou nu are nevoie de a mai cunoaște pe Domnul, căci Duhul Sfânt îl va învăța totul. Noua naștere începe prin primirea lui Isus drept Mântuitor,...

Vezi mai mult »

26/07/2020 - PRIMEJDIA CE PÂNDEȘTE PE FIII LUI DUMNEZEU

Primejdia ce pândește pe fiii lui Dumnezeu este de a face din cei rătăciți exemplu de urmat. Lipsiți de lumina lui Dumnezeu, păcătoșii trăiesc sub stăpânirea prințului...

Vezi mai mult »

25/07/2020 - DUMNEZEU NU-ȘI VA MAI ADUCE AMINTE DE PĂCATELE TALE

Cine este în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus și iată că toate lucrurile s-au făcut noi (2 Corinteni 5.17). De aceea, nu trebuie să mai fii de acord cu sentimentul de...

Vezi mai mult »

24/07/2020 - O MAMĂ HOTĂRÂTĂ

Cine este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu are mereu mâna sfântă la baza hotărârilor, chiar dacă unele pot părea neimportante. De aceea, cere mereu Domnului să te îndrume...

Vezi mai mult »

23/07/2020 - NU CEDA ISPITEI!

David a căzut în ispită din cauză că nu a ascultat de Domnul. Deși nu a cerut ca ”îndrăzneața” Batșeba să se îmbăiască pe teresa casei sale, regele știa că...

Vezi mai mult »

22/07/2020 - MÂNTUIREA CASEI

Ceea ce s-a întâmplat la intrarea lui Isus în casa lui Zacheu, mai-marele vameșilor, se poate întâmpla și familiei tale, dacă lași Duhul lui Dumnezeu să lucreze....

Vezi mai mult »

21/07/2020 - PILDA TĂMĂDUIRII UNUI LEPROS

Un lepros a aflat că Isus are puterea de a-l tămădui. Aceasta trebuie să fie prima pildă pe care o avem de transmis celor ce sunt în suferință. Astfel, credința li se va ivi în...

Vezi mai mult »

20/07/2020 - PĂCATUL ADULTERULUI

Este important de aflat cauza păcatelor noastre. De fapt, nerespectarea Cuvântului este ceea ce ne face să cădem în păcat. Așadar, dacă fapte neplăcute ți se întâmplă...

Vezi mai mult »

19/07/2020 - DUPĂ CĂDEREA ÎN PĂCAT

Este oare judecata lui Dumnezeu mai puțin dreaptă decât cea a omului ? Fără îndoială că nu ! În ceea ce privește dreptatea sfântă, Adevărul este arătat,...

Vezi mai mult »

18/07/2020 - NUMELE cel MARE AL DOMNULUI

Israeliții au pierdut prilejul de a avea pe Domnul drept împărat, iar asta nu a fost pe placul lui Dumnezeu, căci Cel Preaînalt a vrut să le fie Stăpân pe vecie. Însă,...

Vezi mai mult »

17/07/2020 - MESAJ CĂTRE CEI ELIBERAȚI DIN ROBIE

Trăim vremuri în care poporul Domnului este eliberat din robie și nu este nici cea mai mică șansă ca diavolul să se ridice și să facă din nou din fiul lui Dumnezeu prada sa. De fapt,...

Vezi mai mult »

16/07/2020 - LEGĂTURILE DRAGOSTEI DUHOVNICEȘTI

Scopul diavolului nu este decât să fure, să junghie și să prăpădească (Ioan 10.10a). Pentru a-și atinge această poftă rea, ne întinde tot felul de capcane, ce pot fi făcute și...

Vezi mai mult »

15/07/2020 - FI HOTĂRÂT ÎN RUGĂCIUNE!

Promisiunea făcută de Domnul Isus celui ce cere ceva în Numele Său se referă la toate nevoile noastre, de îndată ce facem cererea potrivit revelației din Scripturile. Taina este de...

Vezi mai mult »

14/07/2020 - DOMNUL OȘTIRILOR

Ana, care a fost mama proorocului Samuel, a reușit să se lecuiască de sterilitate fiindcă și-a pus credința în Domnul Oștirilor lui Israel. Acesta este unul dintre numele pe care...

Vezi mai mult »

13/07/2020 - ÎNCREDEREA LUI IOSUA

Robul lui Dumnezeu nu trebuie să se uite la puterea vrăjmașului, și nici să se lase impresionat de amenințările sale, ci să creadă în ceea ce Cuvântul îi spune inimii....

Vezi mai mult »

12/07/2020 - SINGURUL DOMN ȘI ÎMPĂRAT PESTE TOT PĂMÂNTUL

Aceste cuvinte au fost spuse de Duhul Sfânt, și nu de vreun fanatic ; astfel, sunt demne de crezare. În ciuda creșterii nelegiuirilor, Împărăția lui Dumnezeu se va mări...

Vezi mai mult »

11/07/2020 - ISUS ÎN ȘCOALA DUHULUI SFÂNT

Apostolia Domnului Isus este de o relevanță specială pentru noi toți. El a fost făcut marele Preot al mărturisirii noastre. Dar, pentru ca să devină Mântuitorul și Împăratul...

Vezi mai mult »

10/07/2020 - IERTAREA TUTUROR PĂCATELOR

Cuvintele acestea, precum toate revelațiile Domnului, trebuie să fie învățate și tălmăcite pentru a ne putea bucura de tot ceea ce au să ne spună. Zilele la care Cel Preaînalt se...

Vezi mai mult »

09/07/2020 - LEGEA SUCCESULUI

Domnul a dat urmașului lui Moise legea ce îi poate duce pe oameni către succes. Oricare ți-ar fi misiunea, dacă vei urma sfaturile sfinte, nu va fi situație care să nu fie rezolvată prin...

Vezi mai mult »

08/07/2020 - PĂZEȘTE CEEA CE DOMNUL ÎȚI PORUNCEȘTE

Moise își aduce aminte de ziua în care israeliții au comis marea greșeală a vieții lor. Domnul îi scăpase din robia în Egipt, făcând multe minuni înaintea...

Vezi mai mult »

07/07/2020 - URMEAZĂ CĂLĂUZIREA DOMNULUI

Lucrurile materiale ne învață deseori cum să ne purtăm față de cele duhovnicești. Domnul Dumnezeu folosește, de exemplu, pâinea de care avem nevoie să ne hrănim și, astfel, să...

Vezi mai mult »

06/07/2020 - DOVADA DRAGOSTEI ÎN DUMNEZEU

Mulți oameni trăiesc departe de Dumnezeu deși se duc mereu la biserică. Numai cine crede în Cuvântul Său și se poartă potrivit sfaturilor Sale reușește să-I stea alături....

Vezi mai mult »

05/07/2020 - VESTIREA MINUNILOR

Când o biserică nu se roagă sau nu folosește Numele lui Isus pentru a nimici răul, atunci acesta se află cu noi. Astfel, vrăjmașul este aproape și își face lucrarea. Oamenii care...

Vezi mai mult »

04/07/2020 - ÎNGRIJIȚI-VĂ SLUJIREA!

Cuvântul lui Dumnezeu ne previne că vor veni vremuri grele (2 Timotei 3.1). Știind că unele lucruri rele au loc în mijlocul poporului lui Dumnezeu, unde nu ar trebui să se...

Vezi mai mult »

03/07/2020 - BUCURAȚI-VĂ ȘI VESELIȚI-VĂ

Cine este în Hristos rabdă orice încercare, căci știe că a fi mereu bucuros este o poruncă a Domnului. Acesta se bucură de vremuri bune, laudă pe Dumnezeu și, chiar când...

Vezi mai mult »

02/07/2020 - PREȚUL ADULTERULUI DUHOVNICESC

Vreme de 60 de ani, Osea a proorocit împotriva împărăției Nordului, ce era compusă din 12 noroade și numită Israel, sau Samaria, drept capitală, sau Efraim, după seminția...

Vezi mai mult »

01/07/2020 - ÎMPĂCAȚI CU ÎNSUȘI DUMNEZEU

După ce ne-a dat buna vestire că cel ce este în Hristos este o făptură nouă, că lucrurile vechi au trecut și toate lucrurile s-au făcut noi (2 Corinteni 5.17), Duhul Sfânt ne-a...

Vezi mai mult »