Mesajul zilei

31/03/2021 - ÎNĂLȚAT NESPUS DE MULT

Fără îndoială, a se supune Celui Preaînalt merită toată osteneala. Scriptura spune că Isus a dovedit asta fiind supus în toate lucrurile, chiar și până la moarte, prin...

Vezi mai mult »

30/03/2021 - FIECARE DUPĂ CÂȘTIGUL LUI

Ca niște slujitori credincioși, trebuie să onorăm pe Domnul și să-L slăvim ca pe Acela care ne dă toate cele. Adevărul este că nu înțelegem nimic din lumea duhovnicească, cel puțin...

Vezi mai mult »

29/03/2021 - CE ZI MARE!

Marea noastră problemă este că trăim în trupuri ce nu au fost răscumpărate. De aceea, trebuie să stăm de veghe și să ne rugăm; căci, trupul fiindu-ne slab, putem cădea în...

Vezi mai mult »

28/03/2021 - ÎNFĂPTUIREA CEA MAI MARE

La începutul lumii, când nu exista nimic material, Domnul Dumnezeu a hotărât să facă universul. Deșii unii cred că totul a luat naștere printr-o implozie și că apoi toate...

Vezi mai mult »

27/03/2021 - CREDINȚA CREȘTINĂ ȘI BĂTĂLIILE SALE

Când credința în Isus este propovăduită, nu întotdeauna pacea este cea care domnește. Pacea neadevărată a făcut ca noroade întregi să trăiască în robia...

Vezi mai mult »

26/03/2021 - CALEA DOMNULUI

Trăim în vremea Bunei-Vestiri, când Dumnezeu lucrează așa cum o făcea în timpul apostoliei pământești a lui Isus. Nu există motiv pentru care mâna Domnului să nu...

Vezi mai mult »

25/03/2021 - VREMEA MÂNGÂIERII

Porunca Domnului este ca poporul Lui să fie mângâiat, ceea ce, în limbajul biblic, înseamnă să pui capăt tuturor suferințelor prin care trec robii lui Dumnezeu. Din...

Vezi mai mult »

24/03/2021 - PRIORITATEA NUMĂRU UNU ESTE DE A TE LEPĂDA DE TOT CE AI

Nu există om în lume căruia să nu-i placă să nu fie discipol al lui Isus. Cred că și cel ce se consideră necredincios, dacă i se va da prilejul de a fi ucenicul Domnului, nu ar sta să...

Vezi mai mult »

23/03/2021 - DESĂVÂRȘEȘTE LUCRAREA PE CARE DUMNEZEU ȚI-A DAT-O

Ceea ce Dumnezeu te-a însărcinat să faci este mult mai important decât îți poți închipui. Când lucrarea ta va fi terminată, vrăjmașii vor auzi și se vor...

Vezi mai mult »

22/03/2021 - DUMNEZEU SE AFLĂ LA COMANDA TUTUROR LUCRURILOR

Sunt lucruri ce ni se întâmplă fără nicio explicație. Văzând că foametea va pune stăpânire pe țara Canaanului, unde trăia Iacob și fiii săi, care trebuiau să fie...

Vezi mai mult »

21/03/2021 - LUCRURILE PE CARE TREBUIE SĂ LE CĂUTĂM

Domnul Dumnezeu ne sfătuiește să căutăm trei lucruri: pe El însuși, Fața Sa și sprijinul Său. De nu facem asta, este ca și cum El uită de noi. Astfel, firea omului va începe...

Vezi mai mult »

20/03/2021 - SOARTA STRĂINILOR

Forțele oculte ce se află în spatele atacurilor pe care le-ai suferit, oricât de puternice ar fi și gata de a te birui, se vor prăbuși în prăpastie, dacă li te vei opune...

Vezi mai mult »

19/03/2021 - NU TE GRĂBI SA-ȚI DAI IERTAREA

Nu există om care să nu fi păcătuit. Este nevoie ca cine a greșit să caute pe cel față de care a greșit și să-și mărturisească fapta, fără a uita nimic. Cei ce nu se mărturisesc...

Vezi mai mult »

18/03/2021 - AI GRIJĂ DE FAȚA TA

Una dintre primejdiile sufletului nostru este întristarea. Deși pare a fi ceva neînsemnat, aceasta are puterea de a ne depărta de Domnul. Odată îndepărtat de Izvorul vieții,...

Vezi mai mult »

17/03/2021 - DAT PE MÂNA CHINUITORILOR

A ierta este una dintre faptele cele mai frumoase și binecuvântate pe care le putem face. Procedând astfel, ne asemuim Domnului, care ne iartă de toate păcatele. El ne-a lăsat...

Vezi mai mult »

16/03/2021 - BINECUVÂNTAREA DE CARE NU TE BUCURI

Trecuseră doi ani de când o tragedie avusese loc în família împăratului David. Amnon, fiul său cu Ahinoam, Yzreelita, a violat-o pe Tamara, fiica împăratului de la...

Vezi mai mult »

15/03/2021 - DU-TE PE STÂNCA CEA MAI ÎNALTĂ!

Odată cu moartea lui Hristos întru mântuirea umanității, putem ieși din locul de umilință în care ne-a pus păcatul lui Adam și să ne ducem pe Stânca, care este mult...

Vezi mai mult »

14/03/2021 - DARURILE SFINTE PE CARE LE PRIMIM

Dintre toate darurile pe care le putem primi de la Domnul, credincioșenia Lui este foarte importantă, căci, chiar dacă ne împiedicăm și cădem în păcat, El rămâne credincios...

Vezi mai mult »

13/03/2021 - PURTARE ÎNȚELEAPTĂ

Există lucruri pentru care nu găsim explicație în această viață. În vechime, erau oameni care erau făcuți robi altora din diferite motive. Cuvântul lui Dumnezeu nu era...

Vezi mai mult »

12/03/2021 - ORICE AMÂNUNT CONTEAZĂ

Domnul umblă numai în templul Său și în sfințenie. El nu are cum să fie luat prin surprindere și, astfel, să profite în vreun fel de vreo purtare pripită pentru a ieși...

Vezi mai mult »

11/03/2021 - MÂNGÂIETORUL NOSTRU

A primi mângâierea dumnezeiască înseamnă să fii izbăvit de orice durere, și nu numai. Mângâierea este mult mai cuprinzătoare decât ne putem închipui....

Vezi mai mult »

10/03/2021 - SFATURI PENTRU A NU CĂDEA ÎN CURSELE SUFLETULUI

Voind binele fiilor Săi, Domnul a pus în Scripturi mai multe sfaturi, care, de vor fi urmate, ne vor apăra de multe neplăceri. Unul dintre ele se află în cele două versete care fac...

Vezi mai mult »

09/03/2021 - APOSTOLIA PĂCII LUI DUMNEZEU

Înainte de orice, trebuie să înțelegem pacea pe care Domnul o are în inimă. Fără îndoială, ea este ceva minunat! Cât de desăvârșit este Dumnezeu, tot ceea...

Vezi mai mult »

08/03/2021 - ADEVĂRATUL PĂSTOR

Domnul Se compară cu omul care își lasă traiul liniștit de acasă pentru a se duce pe câmpuri cu turma de oi. Păstorul știe cât de important este de a sta mereu de veghe,...

Vezi mai mult »

07/03/2021 - SUB ÎNGRIJIREA DOMNULUI

Dacă ne gândim bine, viața noastră de toate zilele se aseamănă cu ceea ce se întâmplă în viața duhovnicească. A urma sfaturile Domnului este ca și cum te-ai lua după...

Vezi mai mult »

06/03/2021 - LUCRĂRILE SFINTE

Fiii lui Dumnezeu se diferențiază de ceilalți oameni prin credința pe care o primesc. Aceștia sunt încrezători, bucuroși și nu se tem de amenințările pe care vrăjmașul le face. Cei...

Vezi mai mult »

05/03/2021 - LUCRU HOTĂRÂT

Creștinul nu are de ce să se preocupe înaintea vreunei asupriri sau violenței ce este tot mai mare pe străzile noastre, sau să-i fie frică de vreo boală de care suferă. Siguranța...

Vezi mai mult »

04/03/2021 - DACĂ EȘTI CREDINCIOS...

Totul începe când ascultăm vorbindu-se despre lucrările pe care Domnul le-a făcut pentru noi sau ne cere să le facem. Dacă Îi păzim poruncile, El va ține Legământul...

Vezi mai mult »

03/03/2021 - CEEA CE DUMNEZEU VREA CA TU SĂ ȘTII

Sunt multe lucruri despre Domnul și despre care El vrea să fim convinși; dintre ele, putem vorbi mai întâi despre faptul că El este credincios. Asta înseamnă că Tatăl nostru...

Vezi mai mult »

02/03/2021 - ÎNCEPUTUL CREDINȚEI TALE ÎN ISUS ESTE FOARTE PREȚIOS

Începutul drumului nostru în Hristos nu a avut loc din întâmplare. Dumnezeu a prevăzut un plan pentru ca fiecare dintre noi să-I înțeleagă Cuvântul și să...

Vezi mai mult »

01/03/2021 - VIITORUL CELUI CE CREDE VA FI FRUMOS

Sionul reprezintă Biserica lui Isus, care este compusă din oameni care L-au primit drept Mântuitor și Domn și trăiesc potrivit Cuvântului. Mântuiților li s-a făgăduit că...

Vezi mai mult »