Mesajul zilei

31/08/2021 - ÎNȚELEGERE GARANTATĂ

Nu cădea niciodată în ispita de a considera că acel cuvânt ce ți-a sărit în ochi în Scripturi s-ar putea să nu se împlinească. Dacă se întâmplă...

Vezi mai mult »

30/08/2021 - PUTEREA CELOR MÂNTUIȚI

Isus a făcut o revelație importantă în acest verset, spunând că, dacă Biserica ar face un lucru pe Pământ, acesta s-ar face și în Rai și, la fel, orice lucru dezlegat...

Vezi mai mult »

29/08/2021 - CUVÂNTUL DĂ VIAȚĂ DIN NOU

Psalmistul a fost folosit pentru a ne da lecții importante. El l-a rugat pe Domnul să-și amintească de cuvântul pe care i l-a dat. Aceasta este o cerere bună, deoarece ar trebui să fim...

Vezi mai mult »

28/08/2021 - DESĂVÂRȘIȚI ÎN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

Dumnezeul nostru nu face deosebire între oameni; pentru El toate ființele umane sunt importante și Tatăl le iubește în mod egal. Nu există nicio posibilitate ca Cel Preaînalt...

Vezi mai mult »

27/08/2021 - ÎMBRĂȚIȘAREA PLINĂ DE IUBIRE A DOMNULUI

Adesea, Domnul îngăduie copiilor Săi unele suferințe spre mântuirea lor. Omul tinde să se lase purtat de ceea ce este aparent, fără să observe sursa din care i se oferă și apoi,...

Vezi mai mult »

26/08/2021 - DOUĂ LUCRURI PE CARE DOMNUL ȘTIE SĂ LE FACĂ

În acest verset, apostolul Petru atrage atenția că Domnul știe să facă două lucruri. Dar, fără îndoială, El știe să facă totul. Însă, acest mod de a vorbi arată că...

Vezi mai mult »

25/08/2021 - ROBI AI STRICĂCIUNII

Oamenii care slujesc diavolului au și duhul acestei ființe ticăloase și, prin urmare, nu vor putea ajuta pe nimeni, chiar dacă vor. Lupta pentru supraviețuire a celor care nu au credință...

Vezi mai mult »

24/08/2021 - CHINUIEȘTE-ȚI SUFLETUL!

Lot a trecut prin cea mai desfrânată sărbătoare a păcătoșilor ce s-a pomenit vreodată. A văzut întregul ținut al Sodomei întrecând orice măsură, dar nu a profitat...

Vezi mai mult »

23/08/2021 - CÂND EȘTI ÎN DUH

A fi în Duh înseamnă să te afli în cel mai bun moment al credinței tale. Atunci, te poți închina lui Dumnezeu așa cum trebuie și te poți ruga cât un uriaș. Nu...

Vezi mai mult »

22/08/2021 - MĂDULARE ÎN TRUPUL LUI HRISTOS

Cât de minunat este harul lui Dumnezeu! Merită să ne amintim că, înainte de a ne converti, eram slugi ai diavolului și trăiam conform voinței sale (Efeseni 5: 8). Chemându-ne...

Vezi mai mult »

21/08/2021 - RUGĂCIUNEA ADEVĂRATĂ

Ezechiel, împăratul lui Iuda, temător de Dumnezeu, a primit un mesaj de la Domnul prin profetul Isaia că va muri. Știind cum să-și pledeze cauza înaintea Celui Preaînalt, a...

Vezi mai mult »

20/08/2021 - NU-ȚI LIPSEȘTE NIMIC PENTRU A FI BIRUITOR

Toți creștinii ar trebui să știe că nu sunt după firea trupului, pentru că așa nu l-ar lăsa pe cel rău să-i înșele. Cei care urmează îndemnul lumii văd plăcerile lumești...

Vezi mai mult »

19/08/2021 - CUM ÎȚI ESTE TRAIUL

Ce preț nu a plătit Isus pentru ca noi să fim eliberați complet de puterea întunericului! Toate acestea pentru ca porunca Legii să se împlinească în noi. Cât de mult nu...

Vezi mai mult »

18/08/2021 - O VESTIRE MINUNATĂ

Chiar și după ce au fost mântuiți, mulți oameni continuă să aibă sentimentul nevredniciei. Religia a reușit să împiedice vestirea crucii și, astfel, mulți nu înțeleg ce...

Vezi mai mult »

17/08/2021 - DOMNIREA ÎN VIAȚĂ

Scriind scrisoarea către romani, Pavel a spus că moartea a domnit în lume până la Moise. Trebuie să fi fost cel mai dificil moment pentru omenire, deoarece diavolul a acționat ca...

Vezi mai mult »

16/08/2021 - CĂDERE INEVITABILĂ

Când oamenii lui Dumnezeu își închid auzul la Adevăr și se lasă influențați de ispite, Domnul nu are altceva de făcut decât să-i dea pe cei dragi pe mâna...

Vezi mai mult »

15/08/2021 - ORÂNDUIALA CREȘTINULUI

Trebuie să fim urmați de toți cei pe care îi convertim în Domnul, indiferent dacă sunt bărbați sau femei. La urma urmei, sunt ca niște copii și, prin urmare, vor respecta purtarea...

Vezi mai mult »

14/08/2021 - CUVINTE PENTRU CEL NELEGIUIT

Necredinciosul este un om religios care se crede mai plin de duh decât cei mântuiți. Cu toate acestea, este în zadar să tot pomenească ​​învățăturile biblice și să...

Vezi mai mult »

13/08/2021 - CELUI DREPT ARE CINE SĂ-I SUSȚINĂ CAUZA

Cred că trebuie să ne revizuim modul de a ne comporta față de oameni. Am văzut cum mulți frați cu o viață închinată Domnului și considerată dreaptă de Dumnezeu au căzut în...

Vezi mai mult »

12/08/2021 - LUCRARE IMPORTANTĂ

Ceasul care ne arată sfârșitul lucrării noastre se apropie de final și, când va sosi momentul, va suna ultima bătaie (1 Corinteni 15:52). Atunci, nu vom mai avea prilejul de a face...

Vezi mai mult »

11/08/2021 - PUȚIN NECOPRESPUNZĂTORI

Pavel a fost supărat de necunoașterea galatenilor. Ei s-au lăsat influențați de minciunile vrăjmașului. Diavolul s-a folosit de unii oameni pentru a-i întoarce de la Hristos, chiar dacă...

Vezi mai mult »

10/08/2021 - HRISTOS VA LUA CHIP ÎN TINE

Purtarea plină de afecțiune este dovada cuiva care iubește cu adevărat. Este imposibil să înțelegem de ce unii frați în credință nu-și arată bunăvoința față de toată lumea...

Vezi mai mult »

09/08/2021 - SPUNE MEREU ADEVĂRUL

Omul care se leapădă de adevăr ia o hotărâre proastă. Cel ce a avut curajul să spună o minciună cuiva, să fure din ceea ce aparține aproapelui său, să-și dezonoreze soțul, ar...

Vezi mai mult »

08/08/2021 - A VENIT ÎMPLINIREA VREMII

Această afirmație conform căreia a venit împlinirea vremii este de o importanță vitală pentru oricine dorește să aibă succes în viață. Aceasta nu este o chestiune religioasă...

Vezi mai mult »

07/08/2021 - ÎMBĂIERE NECESARĂ

După ce primim pe Isus drept Mântuitorul nostru, trebuie să fim botezați în apă și în Duhul Sfânt, deoarece lucrarea nu va fi completă fără această îmbăiere....

Vezi mai mult »

06/08/2021 - ISUS S-A DESCOPERIT ÎN TINE

Dumnezeu cel Atotputernic are puterea inițiativei pentru că El este desăvârșit în toate privințele și El este atotștiutor – știe totul. Oricine îi acordă atenție ia...

Vezi mai mult »

05/08/2021 - NĂDEJDEA ÎN DOMNUL

Mesajul important din acest verset este că Domnul vrea ca fiii Săi să aibă succes în toate. Acesta a fost unul dintre scopurile lui Dumnezeu în a-i porunci lui David să scrie acest...

Vezi mai mult »

04/08/2021 - DOMNUL ÎȚI AUDE STRIGĂTUL

Dumnezeul nostru este complet și desăvârșit în toate lucrările Sale. După cum s-a prorocit în Scripturi, cei care Îl ascultă vor mânca cele mai bune roade (Isaia...

Vezi mai mult »

03/08/2021 - DUMNEZEUL CARE NU GREȘEȘTE NICIODATĂ

Ce învățător nu a fost Pavel pentru Timotei și pentru toți cei care i-au împărtășit nobila misiune dată de Tatăl! Apostolul le putea aminti ceea ce îi învățase....

Vezi mai mult »

02/08/2021 - ÎNTREABĂ PE DOMNUL!

Copilul lui Dumnezeu care face planuri fără să întrebe pe Domnul este considerat un răzvrătit. Prin urmare, niciun mântuit nu ar trebui să ia vreo hotărâre, dar nici să...

Vezi mai mult »

01/08/2021 - STAI DEPARTE DE EI!

Învățăturile lui Dumnezeu îți desăvârșesc personalitatea. Cei care nu le au nu vor respecta niciodată binele și, prin urmare, la o simplă ispită, pot cădea în...

Vezi mai mult »