Mesajul zilei

28/02/2022 - CE SE ÎNTÂMPLĂ DUPĂ ATINGEREA DOMNULUI

Ziua nu ar fi putut fi mai bună pentru Petru, Ioan și Iacob. Invitați de Învățător, au mers cu El pe un munte înalt; acolo, au văzut lucruri care i-au lăsat uimiți și, în...

Vezi mai mult »

27/02/2022 - GĂSEȘTE-ȚI ADĂPOST CÂT MAI E VREME

Faptele premergătoare întoarcerii lui Isus îi vor face pe cei rătăciți să aibă un necaz așa de mare cum niciun om nu și-a imaginat. Prin ceea ce au trecut unele popoare în...

Vezi mai mult »

26/02/2022 - CAUZELE ROBIEI POPORULUI LUI DUMNEZEU

Dacă poporul lui Iuda ar fi ascultat de avertismentele Domnului, nu ar fi stat în temniță. Oricine nu ascultă de ceea ce Cuvântul îi spune în inimă, mai devreme sau mai...

Vezi mai mult »

25/02/2022 - CUPTORUL URGIEI

Israeliții nu credeau că prin încercări și alte suferințe care păreau insuportabile, Dumnezeu îi curăță. Trist este că nu au înțeles asta și au cedat păcatului. Un fapt...

Vezi mai mult »

24/02/2022 - SĂ STAI DEPARTE DE FRĂMÂNTAREA DE POFTE NEÎMPLINITE

Când Dumnezeu îți arată un lucru, trebuie să-l accepți imediat ca fiind cel mai bun. În același timp, trebuie să ai grijă să nu accepți propunerile diavolului. Fiind un...

Vezi mai mult »

23/02/2022 - RĂSPLATA CELOR BUNI

Nu există nicio modalitate de a fi un slujitor al lui Dumnezeu și de a nu asculta de poruncile Lui. Greșesc cei care cred că pot hotărî dacă se supun sau nu la ceea ce a fost stabilit....

Vezi mai mult »

22/02/2022 - URÂCIUNILE POPOARELOR

Ce zi grea de Judecată va fi, având în vedere că cei care nu ascultă de poruncile lui Dumnezeu vor fi despărțiți pentru a-și rezolva socotelile. Adesea, omul nu ia seama la...

Vezi mai mult »

21/02/2022 - SPUN NUMAI MINCIUNI

Omul se naște despărțit de Dumnezeu. Acest adevăr este valabil pentru oricine, indiferent de statutul social al părinților, de pământul în care s-a născut sau din orice alt motiv....

Vezi mai mult »

20/02/2022 - LUCRĂRI GREȘITE

Corupția este o ciumă care a afectat toate sferele societății. Unii oameni spun că nu există leac pentru ea, iar cel mai rău lucru este că această plagă a ajuns chiar și la membrii sfintei...

Vezi mai mult »

19/02/2022 - FII ATENT LA CE SPUI

Chiar și cei mai fervenți creștini au păcătuit într-o anumiă privință, aceea de a nu vorbi la fel ca Domnul. Această greșeală îi face pe mulți slujitori ai Celui...

Vezi mai mult »

18/02/2022 - DUMNEZEU NE-A LUMINAT VIAȚA

Înțelegerea pe care ai dobândit-o de la Dumnezeu pentru a scăpa de nevoia ta, pentru a ști cum să te convertești și a pricepe cine ești în credința în Isus a venit...

Vezi mai mult »

17/02/2022 - DIN NOU ÎNAINTEA LUI AHAB

Dumnezeu îi folosește numai pe cei care sunt fermi și ascultători. El nu poate da puterea și responsabilitatea pentru lucrarea Sa celui care este slăbit în credință. Lucrarea pe...

Vezi mai mult »

16/02/2022 - ÎN SUPUNERE POATE FI ȘI ÎNCERCARE

Cei mai mulți dintre noi ne-am comportat ca niște copii. Când credința ne este pusă la încercare, începem să ne tot plângem. Nu trebuie să fie așa. De fapt, dacă...

Vezi mai mult »

15/02/2022 - HRANA DIN SAREPTA

Chemarea lui Dumnezeu nu este ceva întâmplător, ci un act al Celui care poate planifica totul. Domnul ia hotărârile Sale pentru că ne iubește și ne cunoaște bine și, mai mult...

Vezi mai mult »

14/02/2022 - ILIE A TREBUIT SĂ SE ASCUNDĂ

Unul dintre primele adevăruri pe care ar trebui să le aflăm despre Tatăl nostru ceresc este că El este desăvârșit în toate și face numai ceea ce este bine. Alegându-ne...

Vezi mai mult »

13/02/2022 - VESTIREA SFÂNTĂ TREBUIE DATĂ

Contează câtuși de puțin cui sau unde urmează să fie dată vestirea. Această hotărâre aparține lui Dumnezeu care, fiind Atotștiutor, știe de ce este trimisă anumitor oameni....

Vezi mai mult »

12/02/2022 - ROB AL PĂCATULUI

Cine întreabă pe Domnul învață mereu ceva util, pentru că de pe buzele Învățătorului iese doar adevărul, care zidește și aduce răspuns îndoielilor noastre. După...

Vezi mai mult »

11/02/2022 - MISIUNEA UNUI CREDINCIOS

Când Dumnezeu întreabă pe cine va trimite, slujitorii Săi trebuie să se pună la dispoziția Lui pentru a îndeplini lucrarea care le-a fost încredințată. Ilie a fost pus...

Vezi mai mult »

10/02/2022 - ÎNTĂRIȚI ȘI PECETLUIȚI

Domnul Își pecetluiește – întărește – stăpânirea asupra tuturor celor care sunt chemați să fie parte din Trupului Său. Acea pecete este Duhul Său, care vine să...

Vezi mai mult »

09/02/2022 - OSÂNDA MORȚII

Sunt lucruri care se întâmplă cu sfinții care îi deranjează pe cei care nu sunt încă fermi în umblarea cu Hristos, făcându-i pe mulți să-și părăsească...

Vezi mai mult »

08/02/2022 - ARMĂ EFICIENTĂ

Cei mântuiți au la dispoziție puterea de a chema Numele Domnului și, în acest fel, de a fi eliberați de toate relele care îi asupresc. Deși Cel Preaînalt locuiește...

Vezi mai mult »

07/02/2022 - ȘI DUMNEZEU I-A PĂRĂSIT

Tot ceea ce este consemnat în Scripturi este spre învățarea noastră. Prin urmare, trebuie să le examinăm, deoarece conțin viața veșnică și mărturisesc despre Isus și despre...

Vezi mai mult »

06/02/2022 - NU TE TEME NICIODATĂ

Fiecare slujitor al lui Dumnezeu trebuie să știe că Domnul are un plan sfânt pentru viața sa care trebuie să fie sub îndrumarea Duhului Sfânt, ceea ce dovedește că el este...

Vezi mai mult »

05/02/2022 - ÎNFRUNTÂND O OȘTIRE

Niciuna dintre multele experiențe prin care ai trecut nu a avut loc întâmplător, de la cele mai grave sau emoționante și până la cele mai triste sau terifiante. Fără...

Vezi mai mult »

04/02/2022 - VRĂJMAȘII SE CLATINĂ ȘI CAD

Oricine are și practică credința în Domnul Isus trebuie să știe că se bucură de ocrotirea Sa în orice moment și, prin urmare, nu trebuie să se teamă de amenințările...

Vezi mai mult »

03/02/2022 - PENTRU CE TE-A RÂNDUIT DUMNEZEU?

După mântuire, este important să știm pentru ce suntem zămisliți în Împărăția lui Dumnezeu. Desigur, Domnul nu ne-a chemat să „șezăm în credință”, ci...

Vezi mai mult »

02/02/2022 - DUMNEZEU ȘI-A ARUNCAT OCHII SPRE TINE

Durerea Elisabetei era foarte mare, dar a prins nădejde la vestea de la Dumnezeu că va fi izbăvită de problema ei, pentru că Cel Preaînalt îi va da fiul atât de dorit. Acest...

Vezi mai mult »

01/02/2022 - FĂ CA POPORUL SĂ SE MINUNEZE DE TINE

Credința lui Zaharia și a Elisabetei, soția lui, a făcut pe Domnul să se uite la ei și să le împlinească o făgăduință. Desigur, Cel Preaînalt se va uita și la tine și...

Vezi mai mult »