Mesajul zilei

31/07/2019 - PORUNCĂ BINECUVÂNTATĂ

Porunca Domnului este de a fi binecuvântați de El. Astfel, pregătește-te pentru a nu putea fi acuzat de a nu-ți fi îndeplinit porunca. Fără îndoială, puterea pentru a...

Vezi mai mult »

30/07/2019 - NU VĂ LĂSAȚI TÂRÂȚI ÎN POFTELE DE ALTĂDATĂ

Un singur mod de a fi este pe placul Domnului: să fii supus Lui, iar lucrarea noii nașteri ne-a adus condițiile de a păzi toate poruncile sfinte. Versetele de mai sus ne povățuiesc să nu ne...

Vezi mai mult »

29/07/2019 - TREI LUCRURI DE MARE IMPORTANȚĂ

  A încinge înseamnă să-ți prinzi haina în jurul trupului. Se spune că în trecut, oamenii foloseau un fel de manta pe care, când se duceau la lucru, o prindeau...

Vezi mai mult »

28/07/2019 - TU EȘTI CEL CARE TREBUIE SĂ SE CUREȚE

În cele două versete anterioare versetului citat, apostolul Ioan a vorbit despre fapte importante. El a cuvântat despre dragostea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o, cât și despre...

Vezi mai mult »

27/07/2019 - VOM FI ASEMENEA LUI

Noi, creștinii, trebuie să ne trezim pentru a ne bucura de statutul nostru duhovnicesc, care este de mare slavă, căci suntem copii ai lui Dumnezeu. Dacă nu ar mai fi fost scris nimic despre noi,...

Vezi mai mult »

26/07/2019 - NUMIȚI COPII AI LUI DUMNEZEU

Mintea omului nu va reuși niciodată să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. Este mai ușor ca o furnică să învețe să construiască o navă spațială pentru a fi trimisă pe alte...

Vezi mai mult »

25/07/2019 - FĂGĂDUINȚE PENTRU CEL SMERIT

Domnul nu a împlinit cererea împăratului David, care a dorit să construiască templul, deși era un om după inima lui Dumnezeu (At 13.22). Cel Preaînalt a spus că această...

Vezi mai mult »

24/07/2019 - NU TE FOLOSI DE O SMERENIE NEADEVĂRATĂ

Una dintre greșelile comise de mulți fii ai lui Dumnezeu este de a se folosi de o smerenie neadevărată. Cine a primit ungerea trebuie să dea ceea ce a primit. Greșește mult cel care urmează...

Vezi mai mult »

23/07/2019 - SOLIDARITATEA CARE AJUTĂ

În viață, se întâmplă unele lucruri pe care unii oameni se pripesc să le judece drept lucrări ale lui Dumnezeu, însă, sunt de fapt simple fapte ale omului, care, adesea,...

Vezi mai mult »

22/07/2019 - CREDINȚE BLESTEMATE

Israeliților li s-a interzis să țină anumite practici ale noroadelor rătăcite, printre care putem aminti realizarea, deținerea sau venerarea de chipuri sculptate. Acest cult este unul dintre...

Vezi mai mult »

21/07/2019 - ÎNCREDERE DEPLINĂ

  Domnul Dumnezeu nu este un strateg rău, dimpotrivă, El este cel mai bun. Plănuind ieșirea fiilor lui Israel din Egipt, de exemplu, Cel Atotputernic a făcut cel mai bun plan. La fel El a...

Vezi mai mult »

20/07/2019 - CÂND LUCRURILE ÎNCEP SĂ DEA GREȘ

Greșeala lui Ioram a fost aceea de a-L părăsi pe Domnul. De altfel, mulți oameni se regăsesc în această situație, lăsându-se ușor influențați de lucrurile firii lumești....

Vezi mai mult »

19/07/2019 - ZICALA AȘA FIU, AȘA TATĂ NU ESTE ÎNTOTDEAUNA ADEVĂRATĂ

  Iosafat a fost un mare om al lui Dumnezeu, care a știut să audă glasul Domnului și să I se supună. Însă, acest împărat nu a reușit să facă astfel încât...

Vezi mai mult »

18/07/2019 - DUMNEZEU PREFACE BLESTEMUL ÎN BINECUVÂNTARE

Fiii lui Amon și Moab au fost părinții israeliților, însă, din cauza răutății inimii lor, li s-a interzis să facă parte din adunarea Domnului. Aceasta este partea cea mai nefastă a...

Vezi mai mult »

17/07/2019 - VREDNICI DE CHEMARE

În mesajele anterioare, am studiat puțin despre mijlocire, ce trebuie făcută pentru toți, inclusiv pentru frații în Hristos. Avem o anumită autoritate față de omul căruia...

Vezi mai mult »

16/07/2019 - O RUGĂMINTE FOARTE IMPORTANTĂ

Ce rugăminte smerită, dar de extremă importanță! Atitudinea apostolului Pavel de a cere tesalonicenilor, fiii săi în credință, să se roage pentru el și oamenii săi din apostolie a...

Vezi mai mult »

15/07/2019 - ÎNTĂREȘTE-TE ÎN HAR

Odată cu păcatul comis de Adam, firea lui Satana a intrat în lume și a început să stăpânească peste oameni. Așadar, numai cei care s-au străduit mult pentru a...

Vezi mai mult »

14/07/2019 - NEAM DESĂVÂRȘIT

Credința noastră în Hristos ne-a făcut speciali din toate punctele de vedere. Suntem fiii lui Dumnezeu și, de aceea, când avem nevoie, putem intra în prezența sfântă și...

Vezi mai mult »

13/07/2019 - SCOPUL NOSTRU

Pavel vorbește despre Evanghelia noastră, arătând că Buna Vestire pe care Domnul Isus a poruncit să O propovăduim oricărei făpturi este în proprietatea noastră. De fapt,...

Vezi mai mult »

12/07/2019 - TREBUIE SĂ RENUNȚI LA FĂRĂDELEGE

A înțelege învierea lui Hristos este de cea mai mare importanță pentru succesul nostru în credință. Știm că El a murit în locul nostru, purtându-ne păcatele,...

Vezi mai mult »

11/07/2019 - O DECLARAȚIE ȘI DOUĂ RUGĂMINȚI

Cu această declarație, psalmistul dovedește că era cuprins de dragostea de Dumnezeu. Nimeni nu se încrede în celălalt din întâmplare, ci pentru că s-a convins prin...

Vezi mai mult »

10/07/2019 - CU ÎNȚELEPCIUNE

Modul în care te porți pe calea lui Dumnezeu este ceea ce contează. Nu este de ajuns să primești de la El sfaturile despre orice lucru, ci să și iei la seama la cum te porți după ce...

Vezi mai mult »

09/07/2019 - MODUL DE A CUGETA

Avem multe de învățat de la oamenii care au fost folosiți de Domnul Dumnezeu în vremurile biblice. Ceea ce aceștia au scris sau ceea ce a fost scris despre ei reprezintă tot...

Vezi mai mult »

08/07/2019 - AȘA TRĂIESC MULȚI CREȘTINI

Istoria israeliților trebuie citită cu atenție, căci exemplifică ceea ce se întâmplă cu cea mai mare parte a poporului lui Dumnezeu din zilele noastre. Sunt oameni care, aproape...

Vezi mai mult »

07/07/2019 - AȘA TREBUIE SĂ-L VEDEM PE DOMNUL

Domnul este Dumnezeu cel puternic, care poate face toate lucrurile. Este important să-L cunoști așa, și nu drept cineva fără putere, care nu îndeplinește condițiile de a realiza ceva...

Vezi mai mult »

06/07/2019 - STRIGĂ CĂTRE DUMNEZEU CA SĂ TE IZBĂVEASCĂ

Dumnezeu este Tată și, ca atare, este mereu gata de a ajuta pe cel care Îl caută din toată inima. Însă, sunt mulți creștini care, neprocedând așa, vor continua să...

Vezi mai mult »

05/07/2019 - UM MARE MOTIV PENTRU A LĂUDA PE DUMNEZEU

Versetul de mai sus se repetă de patru ori în Psalmii 107. Aceasta înseamnă că, pentru fiecare etapă din viață, trebuie să slăvim pe Domnul, având în vedere că...

Vezi mai mult »

04/07/2019 - SOARTA RĂZVRĂTIȚILOR

Este de necrezut, dar există oameni care se răzvrătesc împotriva Cuvântului Domnului. Deși El este Revelația lui Dumnezeu, ce ne arată Calea fericirii veșnice și, prin lucrarea...

Vezi mai mult »

03/07/2019 - NESUPUNERE

Fiii lui Israel, de obicei, încetează de a da mai ascultare îndrumărilor Domnului și, astfel, suferă mari nenorociri. Însă, nu era Dumnezeu cel care îi pedepsea pentru...

Vezi mai mult »

02/07/2019 - PRACTICĂ DREPTATEA

Balac l-a pus pe Baal să blesteme poporul lui Dumnezeu. Pentru o plată în bani, acel proroc s-a vândut vrăjmașului, dar Domnul i-a cerut să nu facă nici un blestem împotriva...

Vezi mai mult »

01/07/2019 - RUGĂCIUNE ÎNȚELEAPTĂ

Tot ceea ce a fost scris în Biblie a fost sub insuflarea Duhului Sfânt, astfel încât putem spune că ceea ce a fost consemnat este voia sfântă în ceea ce ne...

Vezi mai mult »