Mesajul zilei

30/06/2020 - RESPONSABILITATEA MERGE PÂNĂ LA CAPĂT

Lucrarea lui Dumnezeu este făcută din multe meșteșuguri, care sunt importante și ne sunt date potrivit planului sfânt, așa cum putem observa la ridicarea cortului sfânt. Mai...

Vezi mai mult »

29/06/2020 - PRIMIT DREPT SLUJITOR

Iosif a fost mișelește acuzat de siluire și, din această cauză, a fost pus în închisoare. Deși era nevinovat, nu s-a împotrivit, și nici nu s-a lăsat stăpânit de...

Vezi mai mult »

28/06/2020 - HOTĂRÂRI ÎNȚELEPTE

Nu este nimic mai bun decât să-ți deschizi inima Celui ce știe toate lucrurile. Cea mai mare greșeală este de a încerca să ascunzi ceva Domnului, căci, fiind Atotștiutor, El știe...

Vezi mai mult »

27/06/2020 - PENTRU CINE VREA SĂ FIE FERICIT

Deși păcatul lui Adam a necurățit umanitatea, cei ce primesc pe Isus drept Mântuitor sunt scoși din împărăția întunericului și strămutați în Împărăția...

Vezi mai mult »

26/06/2020 - OMUL BUN NU ESTE DOBORÂT

Omul bun este cel ce dă ascultare Domnului, căci este izbăvit de poftele proprii, nu se lasă înțelat de ispite și respectă pe Cel Preaînalt în toate cele. Pentru acesta,...

Vezi mai mult »

25/06/2020 - OMUL BUN NU ESTE DOBORÂT

Omul bun este cel ce dă ascultare Domnului, căci este izbăvit de poftele proprii, nu se lasă înțelat de ispite și respectă pe Cel Preaînalt în toate cele. Pentru acesta,...

Vezi mai mult »

24/06/2020 - CINE VA AVEA O SOARTĂ MAI BUNĂ

Este clar că cel rău reușește mult mai multe decât cei neprihăniți, fiindcă nu are limită în orice lucru. Însă, Cuvântul ne avertizează să nu îl luăm drept...

Vezi mai mult »

23/06/2020 - HOTĂRÂRI GREȘITE

Domnul nu a avut nevoie să facă o carte pentru bani și să scrie în mod iresponsabil o poveste care să impresioneze oamenii prin sentimente puternice. Ceea ce Domnul a revelat în...

Vezi mai mult »

22/06/2020 - CÂND EȘTI PĂCĂTOS

Nesocotirea Cuvântului lui Dumnezeu vine, de cele mai multe ori, ca o ”simplă” și nevinovată ispită. Prin vicleniile sale, vrăjmașul știe cum să procedeze pentru ca ființa...

Vezi mai mult »

21/06/2020 - MUSTRAREA PREOȚILOR

Să nu-ți închipui că această mustrare nu-ți este adresată și ție. Nimeni nu este scutit, fiindcă toată lumea are obligația de a îndeplini ceea ce îi este poruncit de...

Vezi mai mult »

20/06/2020 - SINGURUL CARE ESTE DEMN

Domnul Isus, numit Leul din seminția lui Iuda, Rădăcina lui David, a biruit ca să deschidă cartea vieții și să ne înscrie acolo numele. Hristos a făcut din noi împărăție și...

Vezi mai mult »

19/06/2020 - FI ATENT LA CALEA PE CARE O URMEZI!

Nu este nimic mai trist pentru un om decât să se abată de la Calea lui Dumnezeu. Auzind Evanghelia, primește cel mai de preț dar – mântuirea. Astfel, nu va rătăci veșnic, ci...

Vezi mai mult »

18/06/2020 - NU TE ÎNȘELA!

Știindu-se că Biblia spune că nu este niciun om neprihănit, există mereu cineva care încearcă să se excludă din această afirmație. Dacă un om ne observă vreun cusur, vom găsi...

Vezi mai mult »

17/06/2020 - CREDINCIOS ADEVĂRULUI

Prezbiterul Gaius era un exemplu de adevărat rob al lui Dumnezeu, care a umblat într-atât de mult în Cuvânt încât acesta a devenit adevărul său. Cu toții...

Vezi mai mult »

16/06/2020 - ADEVĂRUL SĂ FIE MEREU CU TINE

Toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu (Romani 8.28). Cine se străduie să primească poruncile și le păzește are mereu parte de harul, îndurarea...

Vezi mai mult »

15/06/2020 - CREDINȚA NOASTRĂ BIRUIEȘTE LUMEA

Aleluia! Domnul ne-a dat ceva puternic pentru a birui lumea, și anume credința noastră. Cu ea, putem subjuga împărății, practica neprihănirea, obține făgăduințe, închide gura...

Vezi mai mult »

14/06/2020 - SĂ STAI DEPARTE DE TOT CE ESTE POTRIVNIC BIBLIEI

Dacă nu ești cuprins de aceeași mâhnire ca cea a lui Lot – când vedea cum poporul din Sodoma se lăsa stăpânit de păcat – nu ești bine în duh și căderea ta...

Vezi mai mult »

13/06/2020 - DUMNEZEU VĂ ÎNALȚĂ

Mesajele pe care Isus ni le dă prin mijlocirea lui Petru sunt de mare importanță. Unul dintre ele vorbește despre păstorirea turmei Sale. Domnul i-a rugat pe prezbiteri, tovarășii Săi de...

Vezi mai mult »

12/06/2020 - UNDE MULȚI PĂCĂTUIESC

Există multă nedreptate ce este făcută pe pământ, dar asta ar trebui să ne unească și mai mult în Domnul – care este neprihănit – și nu să ne îndepărtăm de...

Vezi mai mult »

11/06/2020 - SINGURUL DOMN ȘI ÎMPĂRAT PESTE TOT PĂMÂNTUL

Aceste cuvinte au fost spuse de Duhul Sfânt, și nu de vreun fanatic ; astfel, sunt demne de crezare. În ciuda creșterii nelegiuirilor, Împărăția lui Dumnezeu se va mări...

Vezi mai mult »

10/06/2020 - TOVARĂȘ DE LUCRU

Una dintre cele mai bune atitudini pe care le putem avea înaintea Dumnezeului nostru este de a-L slăvi prin oamenii pe care îi ducem în Hristos. În primele lor zile de umblat...

Vezi mai mult »

09/06/2020 - PILDELE PLINE DE HAR

Domnul Isus a adus umanității harul și adevărul. Venirea lui Dumnezeu îi schimbă cu totul viața celui ce primește Evanghelia. Primind pe Isus drept Domn începem să avem parte de...

Vezi mai mult »

08/06/2020 - DE CE SĂ IUBEȘTI LUMEA?

Două feluri de purtări mâhnesc inima unui adevărat credincios: nesocotirea credinței de către un fiu și abaterea lui de la Calea cea bună. Prima, din cauză că știe că Domnul a...

Vezi mai mult »

07/06/2020 - FAPTE CE VORBESC ÎNAINTEA LUI DUMNEZEU

Anumite fapte ale noastre nu sunt prețuite, însă, înaintea lui Dumnezeu, au mare prețuire. Oamenii pot să nu vadă nimic bun în tine, însă, de nu ești egoist și nu te...

Vezi mai mult »

06/06/2020 - ÎN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU ȘI RĂBDAREA LUI HRISTOS

Omul lui Dumnezeu, chiar de este foarte folosit de Domnul, are nevoie de rugăciuni. Diavolul știe că, dacă-l face să se abată de la Cale, nu va reuși numai să-l distrugă, ci va lua pe mulți...

Vezi mai mult »

05/06/2020 - TRĂIND ÎMPREUNĂ CU IISUS

Evenimentul cel mai important este pe cale să se întâmple și asta va fi cu toată puterea cea sfântă. Într-o clipeală din ochi, Domnul Isus Se va întoarce în...

Vezi mai mult »

04/06/2020 - DESĂVÂRȘIȚI ÎN HRISTOS

Atât în viața materială, cât și în cea duhovnicească, nimic nu vine de-a gata. Este adevărat că nu am făcut nimic pentru a fi mântuiți, decât faptul de a...

Vezi mai mult »

03/06/2020 - DEPRINS SĂ FII MULȚUMIT CU CE AI

Orice om ar trebui să se analizeze în fiecare zi dacă este sau nu cu credință hotărâtă în Domnul. Vrăjmașul se străduie să ne depărteze de locul nostru în Fiul lui...

Vezi mai mult »

02/06/2020 - CE TREBUIE SĂ ÎNGĂDUIM?

După ce am fost luminați, ne revine să urmăm pilda lui Dumnezeu precum niște copii preaiubiți (Efeseni 5.1). Fiind copiii Săi iubiți, ni se va da capacitatea de a ne purta precum El s-ar fi...

Vezi mai mult »

01/06/2020 - ÎNCETEAZĂ DE A GÂNDI ALTFEL!

Lucrarea pe care Isus a realizat-o pe Calvar ne-a eliberat cu totul de păcat. Acum, îi revine fiecăruia să rămână în această situație. Fără îndoială, diavolul ne va...

Vezi mai mult »