Mesajul zilei

30/09/2020 - CUNOAȘTE-ȚI ȚARA!

Când Domnul a spus lui Avraam că trebuie să se ridice și să străbată țara pe care i-o va da (Geneza 13.17), patriarhul nu s-a îndoit că asta nu se va întâmpla, căci...

Vezi mai mult »

29/09/2020 - SFÂRȘITUL HABOTNICIEI RELIGIOASE

Purtarea cea mai proastă pe care cineva o poate avea este de a-și dori să fie înțelept față de proprii ochi. Cel ce este atotștiutor și a făcut din nimic toate lucrurile trebuie să...

Vezi mai mult »

28/09/2020 - CE OARE ERA ÎN SAT

Nimic din ceea ce a făcut sau învățat Isus nu a fost fără motiv. El era călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și, de aceea, făcea ceea ce un om simplu nu poate face. Pildele Sale trezeau și...

Vezi mai mult »

27/09/2020 - CUNOAȘTE-ȚI ȚARA

După un incident în Egipt, când Avraam aproape și-a pierdut nevasta (Geneza 12.10-20), patriarhul a hotărât să pună capăt tuturor lucrurilor ce-i luau liniștea. Astfel, a...

Vezi mai mult »

26/09/2020 - MARE GRIJĂ CU PURTAREA TA!

Odată, vorbind cu un propovăduitor despre o biserică unde mi s-a lecuit vederea, acesta s-a adresat cu cuvinte urâte spunând: ”Ah! Acel coteț de porci”. El a vorbit așa...

Vezi mai mult »

25/09/2020 - ȘI VITEJII OBOSESC

Într-o anumită vreme, David a trecut printr-o fază în care strigătele îi erau potrivnice și nu îi aduceau rezultatul sperat. El plângea până i se umplea...

Vezi mai mult »

24/09/2020 - CÂND DUMNEZEU NU A AUZIT PE DAVID

Prețul ce este plătit pentru păcat este groaznic. Nu ai cum să scapi de judecata sfântă. David s-a străduit mult pentru ca fiul născut din adulterul făcut cu Batșeba să fie cruțat;...

Vezi mai mult »

23/09/2020 - NU-ȚI IROSI BOGĂȚIA !

Sfatul pe care Isaia ni-l dă este pentru a ridica și pe cel mai căzut dintre frați: porțile ne sunt veșnic deschise. Știm că asta s-a săvârșit prin moartea Domnului nostru Isus pe...

Vezi mai mult »

22/09/2020 - REZOLVAREA PROBLEMELOR

Dacă în vreun sector din viață te confrunți cu vreo problemă, să știi că asta nu este din voia sfântă, fiindcă Domnul a spus că va aduce pacea peste tot în ținutul tău....

Vezi mai mult »

21/09/2020 - MOTIVE PENTRU A LĂUDA PE DUMNEZEU

Cetatea Sfântă și Biserica sunt îndemnate să laude pe Domnul, căci lucrarea pe care El o face pentru noi este demnă de tot respectul. Când lăudăm pe Dumnezeu, recunoaștem...

Vezi mai mult »

20/09/2020 - CUCEREȘTE-ȚI POZIȚIA

Când copilul nu-și înțelege locul în familie, părinții sunt făcuți de rușine. Nimeni nu trebuie să se lase folosit de demon, fiindcă cui i s-a dat mult, i se va cere mult...

Vezi mai mult »

19/09/2020 - CÂND LUCRAREA DEMONULUI IA SFÂRȘIT

Izbăvirea femeii ce se gârbovea tot mai mult a avut loc când aceasta a participat la o adunare unde Isus propovăduia. Aflând Adevărul, cei 18 ani de suferință au luat...

Vezi mai mult »

18/09/2020 - RĂSPUNDE CU ÎNȚELEPCIUNE

Domnul este Atotștiutor, fiindcă deține toată cunoașterea. Când Dumnezeu te întreabă ceva, aceasta este pentru a te face să te gândești la un lucru pe care te-a...

Vezi mai mult »

17/09/2020 - IZBĂVIREA UNUI ASUPRIT

Domnul trebuie să vină în lumea celor ce suferă. Biblia povestește despre un sutaș care s-a rugat la Hristos să lecuiască pe robul său, ce zăcea și se chinuia cumplit. Oamenii...

Vezi mai mult »

16/09/2020 - PRIMEȘTE BUCURIA DEPLINĂ

Doresc să vă vorbesc astăzi despre un fapt ce m-a ajutat mult. Într-o zi, mă rugasem pentru o binecuvântare, ce a venit neîntregită. Nu am fost de acord și am început...

Vezi mai mult »

15/09/2020 - VEI FI RIDICAT SAU DOBORÎT?

Acest mesaj al lui Dumnezeu este hotărâtor pentru viitorul tău: trebuie să fii priceput în realizarea lucrării Domnului pentru a fi ridicat, și nu doborît. Ceea ce...

Vezi mai mult »

14/09/2020 - SĂ FII CU LUARE AMINTE LA BUNĂTĂȚILE LUI DUMNEZEU!

Gândește-te la Domnul ca la o Ființă ce nu are limite în lucrările Sale. El este același ieri și azi, ca și în vechime, când a creat din nimic Cerurile și...

Vezi mai mult »

13/09/2020 - INIMA NEVEGHETOARE PĂCĂTUIEȘTE

Împăratul David a început să aibă probleme în viață după ce a căzut în păcat cu Bat-Șeba (2 Samuel 11.1-5). Curvia, în toate felurile ei, este unul dintre cele...

Vezi mai mult »

12/09/2020 - SUFLETUL ÎȚI POATE FI BOLNAV

Un om ce comite adulter face greșeala cea mai mare de pe fața Pământului : păcătuiește împotriva propriului trup. Culcându-se cu Bat-Șeba (2 Samuel 11.1-5), David a...

Vezi mai mult »

11/09/2020 - CUVINTE ASPRE

Scripturile ne învață multe despre trăsăturile sufletești Dumnezeului nostru; una dintre ele este că El este sentimental. Isus a spus că cine Îl vede pe El vede și pe Dumnezeu...

Vezi mai mult »

10/09/2020 - CE VEZI CÂND OCARA ÎȚI ESTE ÎNAINTE?

Deși era un om cu credință în Dumnezeu și a cunsocut multe victorii, David s-a lăsat într-o vreme înșelat de minciunile demonului și vedea lucrurile diferit. Asta s-a...

Vezi mai mult »

09/09/2020 - LECȚIE PREȚIOASĂ

Experiențele lui David sunt tot atâtea pilde pentru a nu greși pe calea credinței creștine. Primind pe Domnul Isus drept Mântuitor, am fost izbăviți de sub puterea...

Vezi mai mult »

08/09/2020 - CÂT DE MINUNAT ESTE DOMNUL

Dumnezeu nu face deosebire între fiii Săi și, în inima Lui, nu este decât dragoste. De aceea, El Se străduie pentru ca omul să se îndrepte prin Cuvântul Său, ce...

Vezi mai mult »

07/09/2020 - SCHIMBARE MAI MULT DECÂT BINECUVÂNTATĂ

Contează câtuși de puțin ce vine peste cine s-a convertit și a devenit fiul lui Dumnezeu, căci, odată ce își asumă filiația, Cel Preaînalt Își asumă paternitatea....

Vezi mai mult »

06/09/2020 - UN FACTOR IMPORTANT

Poate părea ciudat ceea ce voi spune, dar este adevărat că nu contează originea sau cum trăiești în lume. Ceea ce contează cu adevărat este dacă vei îngădui ca Domnul să se...

Vezi mai mult »

05/09/2020 - BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU

Am fost chemați din întuneric la lumina minunată a lui Dumnezeu (1 Petru 2.9), dar trăim oare ceea ce această chemare înseamnă ? Ne-am bucurat de pacea lui Hristos sau am trăit...

Vezi mai mult »

04/09/2020 - SEMN IMPORTANT

Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizează că nu toți cei ce se pogoară din Israel sunt israeliți (Romani 9.6). Nu este de ajuns ca un om să se ducă cu regularitate la biserică, să...

Vezi mai mult »

03/09/2020 - ÎNLĂTURĂ PE DIAVOL DIN VIAȚA TA

Când diavolul te face să cazi în păcat, el devine biruitor în viața ta. Din acel moment, atacurile vrăjmașului împotriva ta vor avea reușită. Este nevoie să...

Vezi mai mult »

02/09/2020 - O INIMĂ CURATĂ

Cuvintele Domnului nu vin mereu cu blândețe; uneori, acestea sunt spuse cu o judecată sfâșâietoare ce va cădea peste poporul lui Dumnezeu. Este mereu bine să dăm ascultare la...

Vezi mai mult »

01/09/2020 - LOC DE BELȘUG

Trecutul oricărei ființe umane este trist. Ca robi ai diavolului, suntem atacați în toate felurile și chiar de neimaginat. Suntem tratați în același fel în care, în...

Vezi mai mult »