Mesajul zilei

30/04/2021 - JUDECATA ADEVĂRATĂ

Este o mare nebunie să nesocotim puterea pe care o avem în rugăciune. Aceasta, pe lângă faptul că ne împiedică să ne bucurăm de binecuvântările Domnului, Îi...

Vezi mai mult »

29/04/2021 - CU ACEEAȘI MONEDĂ

Porunca Domnului fusese dată. Izraeliții știau ce aveau de făcut, dar nu au procedat după cum li s-a poruncit. La fel se întâmplă astăzi cu mulți creștini care se lasă...

Vezi mai mult »

28/04/2021 - TURNÂND VIN NOU ÎN PLOSCĂ NOUĂ

Dacă urmăm exemplul dat de Domnul Isus, nu va trebui să încercăm să reformăm nicio organizație religioasă. Nu există nicio îndrumare de la Dumnezeu în Biblie despre lupta...

Vezi mai mult »

27/04/2021 - LIMBA CEA DULCE

Este foarte important să ai un limbaj sănătos în orice moment; cu toate acestea, acest lucru este posibil numai atunci când vorbim potrivit Cuvântului Domnului. Dacă vorbirea...

Vezi mai mult »

26/04/2021 - PLATA PĂCATULUI

Avertismentele biblice, precum și exemplele de oameni care au suferit din păcat, trebuie luate în serios. Mulți au suferit, iar alții chiar s-au pierdut, pentru că nu au înțeles...

Vezi mai mult »

25/04/2021 - CUM SĂ FACI LUCRAREA LUI DUMNEZEU

Oricine se naște din nou are obligația de a face lucrarea lui Dumnezeu, ducând Evanghelia la cei rătăciți. Această lucrare nu poate fi realizată oricum, ci în după modelul biblic....

Vezi mai mult »

24/04/2021 - STRĂDUIEȘTE-TE PENTRU CE ESTE MAI BUN

Răutatea nu este nimic altceva decât o lipsă de dragoste pentru Cuvânt. Pentru cei răi, ceea ce spune Dumnezeu nu este la fel de important pe cât pretinde El că este (Psalmi...

Vezi mai mult »

23/04/2021 - CÂND PATIMA TE ASUPREȘTE

Acțiunile celui care lasă demonul patimii să-i intre în inimă sunt aceleași peste tot. Descrierea tânărului fără minte servește tuturor oamenilor drept avertizare a ceea ce se...

Vezi mai mult »

22/04/2021 - MAI MULT DECÂT ÎNDATORAȚI

După ce Isus a lecuit pe femeia cu scurgere de sânge și a înviat pe fata lui Iair, El umbla din cetate în cetate și din sat în sat, vestind Evanghelia Împărăției...

Vezi mai mult »

21/04/2021 - CÂND DARURILE NOASTRE SUNT O BINECUVÂNTARE

Maleahi a fost folosit pentru a arăta nevoia pregătirii duhovnicești. Ori, dacă asta nu este făcut, darul nostru nu va fi primit înaintea Domnului. Dacă trăim în prezența...

Vezi mai mult »

20/04/2021 - SUNTEM ÎN CENTRUL ATENȚIEI

Să ne bucurăm în Domnul trebuie să ne fie dovada că suntem fericiți cu mântuirea pe care El ne-a prilejuit-o. Cei ce sunt mereu închiși față de semenii lor, arătând...

Vezi mai mult »

19/04/2021 - SUNTEM POPORUL LUI DUMNEZEU

Nu este posibil să existe creștini care să-și dorească o viață mizeră, plină de vicii și păcate. Cu toate acestea, asta putem vedea întâmplându-se cu mulți dintre ei. Ei...

Vezi mai mult »

18/04/2021 - DUMNEZEU ÎȚI ÎNTĂREȘTE CUVÂNTUL

Oricât de mult ar făgădui Domnul că este cu noi, că ne aude rugăciunile și că ne întărește cuvântul, sunt oameni care nu permit ca El să facă toate acestea. Fără...

Vezi mai mult »

17/04/2021 - O ZI CE NU VA FI NICIODATĂ DATĂ UITĂRII

Trecuseră treizeci de ani de când Fiul lui Dumnezeu se afla pe Pământ. În tot acest timp, El, care avea să creeze toate lucrurile, nu realizase încă nivio vindecare....

Vezi mai mult »

16/04/2021 - ÎNȚELEPCIUNEA LUI NABUCODONOSOR

Omul care a cucerit Ierusalimul și i-a distrus zidurile a dus poporul lui Dumnezeu în robie în Babilon. Nelegiuirea lui a fost mare, dar a trecut printr-un moment de înțelepciune...

Vezi mai mult »

15/04/2021 - RĂSCUMPĂRAREA CARE ESTE ÎN ISUS

Din cauza păcatului comis de Adam și Eva, eram pierduți pe vecie și fără nicio condiție de a ne schimba destinul. Osânda ce atârna peste noi era aceea că ne vom petrece veșnicia...

Vezi mai mult »

14/04/2021 - CE NE MAI RĂMÂNE DE DOBÂNDIT

Chiar dacă am fost născuți din nou și suntem plini de Duhul Sfânt, nu putem considera că am dobândit tot ceea ce Dumnezeul nostru a pregătit pentru noi. Lucrarea nașterii din nou...

Vezi mai mult »

13/04/2021 - ANALIZEAZĂ-TE ȘI HOTĂRĂȘTE!

Dacă frații ce se abat de la calea cea bună și-ar analiza purtarea, se vor căi și vor cere iertare Domnului. Dacă omul care cauzează un accident mortal - și care lasă pe cineva cu sechele...

Vezi mai mult »

12/04/2021 - CUPRINS DE MILĂ

Minunea pe care Domnul Isus a făcut-o pentru văduva din Nain ne dă o adevărată lecție. El nu s-a oprit, ci a continuat să se roage ca aceasta să aibă credință pentru a-și primi fiul...

Vezi mai mult »

11/04/2021 - CAUTĂ-ȚI LECUIREA VEDERII!

Biblia nu este o carte științifică și cu atât mai puțin o culegere de valori morale, cu toate că ceea ce afirmă nu conține nicio greșeală care să dea motiv oamenilor de știință de...

Vezi mai mult »

10/04/2021 - MOTIV ÎNTEMEIAT

Isus a avut succes în apostolia Lui făcând poporul să înțeleagă că, pentru ca Dumnezeu să lucreze pentru ei, este nevoie doar să ai credință. Învățătura Sa era...

Vezi mai mult »

09/04/2021 - CÂND DUMNEZEU NU VINE ÎN AJUTOR

Este de necrezut, dar de multe ori Domnul nu ne poate ajuta. Trebuie să aflăm când și de ce asta se întâmplă, pentru a putea avea mereu ajutorul sfânt. Sunt creștini ce...

Vezi mai mult »

08/04/2021 - LUPTELE CARE SE DAU ÎMPOTRIVA TA

Dacă te vei uita cu atenție la toate sectoarele vieții tale, vei observa că în ele au loc lupte ce te fac să mergi înainte – în credința în Dumnezeu, în...

Vezi mai mult »

07/04/2021 - DESĂVÂRȘIND LUCRAREA

În lucrarea lui Dumnezeu nu poate exista invidie și nici lăcomie. Cel mai bine este ca omul să-și lase deoparte propria voie și să nu ia hotărâri ce îi par potrivite. Mai...

Vezi mai mult »

06/04/2021 - PUNE JURUINȚE ÎN LEGĂMÂNT

Lecuirea Anei de sterilitate nu a avut loc printr-un număr de magie. În versetul anterior celui citat, ea s-a rugat cu sufletul plin de amărăciune. După exemplul acestei roabe a lui...

Vezi mai mult »

05/04/2021 - FACEREA VOII SFINTE

Aproape întotdeauna, când numele omului se întărește, ceva grav și rău se poate întâmpla. În fine, când Cuvântul lui Dumnezeu se...

Vezi mai mult »

04/04/2021 - ARMA NOASTRĂ SECRETĂ

Cei ce au slujit lui Dumnezeu la începuturile bisericii creștine aveau o armă secretă, care, dacă era folosită – iar ei o foloseau mult – îi putea îndepărta pe...

Vezi mai mult »

03/04/2021 - MINUNI NEMAIPOMENITE

Domnul ne atinge și, de credem în ceea ce El ne spune, lucrarea va fi făcută. Însă, în majoritatea cazurilor, fiind în afara comuniunii, nici nu ne dăm seama că El ne...

Vezi mai mult »

02/04/2021 - AI GRIJĂ SĂ NU DUCĂ LIPSĂ DE NIMIC!

În calitate de conducător al misiunii sale, Pavel se ocupa de formarea unui popor care să slujească cu adevărat Domnului și, din două motive, a cerut lui Tit să aibă grijă de doi...

Vezi mai mult »

01/04/2021 - SĂ URMAȚI CALEA SUPUNERII

Omul are liber-arbitru pentru a hotărî dacă crede în Dumnezeu, în diavol sau în el însuși. Însă, cea mai proastă hotărâre pe care o poate lua este de a...

Vezi mai mult »