Mesajul zilei

31/01/2022 - PENTRU ASTA NU EXISTĂ IERTARE

Acolo unde este belșug fără frica de Dumnezeu, există tot felul de înșelăciune și păcat. Omul se lasă corupt foarte ușor și, oricât ar fi avertizat, permite ca viața bună...

Vezi mai mult »

30/01/2022 - PĂZEȘTE CE ȚI S-A ÎNCREDINȚAT

Apostolul Pavel dorea ca Timotei, fiul său în credință, să învețe să aibă grijă de sine, păzind poruncile și devenind o binecuvântare pentru toți. În Apocalipsa,...

Vezi mai mult »

29/01/2022 - A FI FĂCUȚI MOȘTENITORI

Domnul Dumnezeu a avut un anumit plan pentru a ne face copiii și moștenitorii Săi. Totuși, pentru ca o astfel de binecuvântare să aibă loc, El trebuia să ne ierte. Acest lucru nu putea...

Vezi mai mult »

28/01/2022 - CÂND HARUL N-AR MAI FI HAR

Una dintre diferențele de bază dintre religioși și practicanții Cuvântului lui Dumnezeu este că ei nu fac nimic pentru a merita binecuvântările, în timp ce ceilalți cred că...

Vezi mai mult »

27/01/2022 - MOARTEA PENTRU TOȚI

O viziune despre cine este Iisus cu adevărat și ce a făcut El pentru toți oamenii vă va călăuzi viața pentru totdeauna. Hristos a fost desăvârșit în actul de a ne mântui....

Vezi mai mult »

26/01/2022 - MÂNTUIȚI PRIN HAR

Excelența mântuirii este că ea nu vine de la om, ci este darul lui Dumnezeu; prin urmare, este o lucrare bună și desăvârșită. Nu există nimeni care, după ce a cunoscut...

Vezi mai mult »

25/01/2022 - NU EXISTĂ RĂU ÎN DOMNUL

Nelegiuirea, indiferent de gradul în care este practicată, ne descalifică ca ființe umane. Aceasta este una dintre cele mai eficiente arme pe care le folosește diavolul pentru a ne...

Vezi mai mult »

24/01/2022 - NU SUNTEM LEPĂDAȚI

Cei care se convertesc devin copii ai lui Dumnezeu și, cu aceasta, devin moștenitorii tuturor lucrurilor pe care le are Domnul. Doar pentru acest adevăr, ar trebui să mergem în toată lumea...

Vezi mai mult »

23/01/2022 - CUM AM FOST NĂSCUȚI DIN NOU

A fi născut din nou este o condiție esențială pentru a scăpa de distrugerea veșnică care apasă asupra întregii omeniri. De aceea, toți cei înțelepți trebuie să primească de...

Vezi mai mult »

22/01/2022 - MĂSURA REVĂRSĂRII DUHULUI SFÂNT

Principala cerință a Domnului pentru om este pocăința, căci fără ea, nu există nicio modalitate de a intra în legătură cu Cel Preaînalt și, de continui fără ea, când va...

Vezi mai mult »

21/01/2022 - FAPTE CE TE FAC SĂ SUFERI

De ce unii iubesc prostia, lipsa de înțelepciune și se mulțumesc cu asta? Hotărârea luată de om de a se complăcea în lipsuri îl va face să sufere foarte mult, deoarece...

Vezi mai mult »

20/01/2022 - ÎMPĂRAT PESTE TOT PĂMÂNTUL

  Înțelepciunea Celui Prea Înalt ne povățuiește să-I cântăm laude, iar aceasta este ca o înviorare a sufletului nostru. Fără acest ingredient...

Vezi mai mult »

19/01/2022 - CÂND DUMNEZEU ESTE PREZENT

Lucrarea lui Dumnezeu nu se va clătina niciodată, chiar dacă trebuie să treacă prin cele mai grele încercări. Niciun efort al Iadului nu va surprinde pe Domnul, făcându-L să-și...

Vezi mai mult »

18/01/2022 - PĂCATUL CUVINTELOR NEFOLOSITOARE

Cuvintele au mai multă putere decât credem. Cu ele Domnul a făcut Cerurile și Pământul, a vindecat pe cei bolnavi, i-a eliberat pe cei asupriți și chiar a înviat pe morți....

Vezi mai mult »

17/01/2022 - JERTFA TREBUIE SĂ FIE BUNĂ

Credința ne este de o mare importanță pentru a primi ceva de la Dumnezeu. Fără ea, omul nu poate plăcea Domnului și, prin urmare, rămâne fără puterea sfântă de partea sa....

Vezi mai mult »

16/01/2022 - EXEMPLU PENTRU NOUA GENERAȚIE

Dragostea lui Dumnezeu nu lucrează numai pentru ca omul să fie mântuit, ci și pentru ca el să trăiască bine. Domnului îi pasă de familia și de celelalte domenii ale vieții...

Vezi mai mult »

15/01/2022 - LĂUDAȚI DE DOMNUL

Scopul fiecărui creștin ar trebui să fie acela de a căuta excelența în slujirea Domnului pentru a primi adeverirea Lui. Cei care nu realizează acest adevăr vor vedea, în veșnicie,...

Vezi mai mult »

14/01/2022 - LA FEL CA ÎNVĂȚĂTORUL

Fiecare ucenic al Domnului trebuie să se străduiască să se poarte așa cum a fost învățat de Domnul. Lucrările lui Dumnezeu duc lipsă de slujitori buni, oameni care, pentru că sunt...

Vezi mai mult »

13/01/2022 - TOT AȘA VĂ VOR ASCULTA

Nu este nimic mai bun pentru a combate orice argument împotriva credinței în Isus decât să vorbești despre lucrarea pe care El a făcut-o prin tine. Diavolul îi face pe...

Vezi mai mult »

12/01/2022 - CUM ISUS A FOST ADEVERIT

Este necesar ca oamenii lui Dumnezeu să fie atenți la cuvintele pe care El le trimite, căci în ele există binecuvântare, învățăminte și viață. Cu toate acestea, de multe...

Vezi mai mult »

11/01/2022 - ZIUA ÎN CARE VOM PRIMI PUTERE

Se apropia ziua în care Dumnezeu avea să se întoarcă să trăiască în om, pentru că, de la căderea din Rai, ființa umană era cu sfletul gol, departe de Cel Preaînalt,...

Vezi mai mult »

10/01/2022 - DE CE VORBIM CUVINTELE LUI DUMNEZEU

Versetul citat este foarte lămuritor și ne învață să recunoaștem pe cei care pretind că sunt ai lui Dumnezeu și se consideră vestitorii, purtătorii Cuvântului Celui...

Vezi mai mult »

09/01/2022 - NU FACEȚI NIMIC RĂU

Problema de a nu face nimic rău trebuie înțeleasă din perspectiva Învățătorului, ca în întâmplarea din Capernaum, unde El i-a făcut de rușine pe oamenii Legii...

Vezi mai mult »

08/01/2022 - PÂNĂ CÂND...

Mulți oameni, de-a lungul istoriei omenirii, precum și în zilele noastre, au fost responsabili pentru abaterea de la cele sfinte ale unora. Este inevitabil să vină lucruri care să-i facă...

Vezi mai mult »

07/01/2022 - CUM SE ÎNDURĂ UN TATĂ

Dacă cercetați Scripturile, veți vedea că ele vorbesc mult despre Dumnezeu, dar și despre voi. Cel mai bun lucru este că El, în Noul Legământ făcut cu umanitatea, a pus la cale...

Vezi mai mult »

06/01/2022 - NU ȘTIU DELOC DE RUȘINE

Mulți care s-au îndepărtat de Evanghelie nu se vor întoarce niciodată în brațele Bunului Păstor. Trist este că se pare că sunt conștienți de hotărârea lor și, deși...

Vezi mai mult »

05/01/2022 - FERIȚI-VĂ DE CEI CE FAC DEZBINĂRI

Suntem învățați să ne ferim de oamenii care fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii sfinte. În ciuda faptului că au fost luminați, aceștia s-au lăsat...

Vezi mai mult »

04/01/2022 - NU SUNT VREDNICI DE ISUS

Avertismentul dat de Domnul trebuie luat în serios, căci nimeni nu ar trebui să accepte să fie considerat nedemn de Isus; astfel, orice neascultare ne pune într-o poziție...

Vezi mai mult »

03/01/2022 - GĂSIȚI VREDNICI DE DUMNEZEU

Domnul a făcut declarații importante despre noi în Scripturi. A spus chiar că ne-a primit ca pe niște copii, ceea ce este foarte important (Ioan 1,12); păcatele ne-au fost iertate și El...

Vezi mai mult »

02/01/2022 - GREOI LA PRICEPERE

Motivul pentru care există nenumărate păcate și eșecuri de tot felul printre creștini este lipsa învățăturii corecte a Sfintelor Scripturi sau neglijența unora de a auzi ceea ce le-a...

Vezi mai mult »

01/01/2022 - ÎNDEPLINEȘTE-ȚI CU BUCURIE MISIUNEA

Apostolul Pavel a înțeles importanța bucuriei, ceea ce îl făcea să-și realizeze lucrarea. Psalmistul David a spus că aceasta este indispensabilă în slujirea Domnului. Isus...

Vezi mai mult »