Mesajul zilei

30/04/2022 - PUTEREA SA FAȚĂ DE NOI

Există binecuvântări la care nu te-ai gândit niciodată să le ceri Tatălui tău ceresc, dar ele au fost dinainte pregătite pentru tine. Lipsa de cunoaștere a ceea ce îți...

Vezi mai mult »

29/04/2022 - CE LUCREAZĂ ÎN FIINȚA TA

Înainte de a auzi Cuvântul lui Dumnezeu, trăiam sub firea noastră pământească. Nu aveam idee ce însemna Cuvântul pentru noi. Însă, pe măsură ce L-am...

Vezi mai mult »

28/04/2022 - DUMNEZEU ÎȚI ESTE BINEVOITOR

Cine urmează instrucțiunile Domnului prin Cuvântul Său este curățit în așa fel încât, atunci când se roagă, El îi răspunde. Înainte, rugăciunea nu...

Vezi mai mult »

27/04/2022 - ASTA E VOIA LUI DUMNEZEU

Domnul a fost foarte clar când Și-a dezvăluit voia robilor Săi spunându-le să se ferească de curvie. Nu are cum cineva să cunoască procedura care trebuie urmată pentru a...

Vezi mai mult »

26/04/2022 - CUM SĂ LUPȚI PENTRU A BIRUI

Creștinul nu trebuie să accepte niciodată posibilitatea de a fi învins în luptele pe care le are de dus. De fapt, vrăjmașul iese împotriva noastră cu certitudinea că nu va...

Vezi mai mult »

25/04/2022 - EL A VĂZUT PE ISUS!

În versetul amintit din Luca, este evident că, dacă cineva vede pe Isus, nu va mai fi niciodată la fel. Nu contează dacă ne îndepărtăm de Dumnezeu din cauza regulilor sau...

Vezi mai mult »

24/04/2022 - SLAVA VEȘNICĂ

2 Corinteni 4.17 Ar trebui să mulțumim întotdeauna Domnului pentru prilejul de a auzi Evanghelia și de a înțelege mesajul care ne-a oferit cea mai minunată binecuvântare...

Vezi mai mult »

23/04/2022 - AȘTEAPTĂ PORUNCA

Fără îndoială, putem spune că Ioan stia de povestea nașterii sale, cât și de promisiunile lui Dumnezeu față de soarta lui. Probabil că, așa cum Domnul l-a pus pe Samson în...

Vezi mai mult »

22/04/2022 - CEI PĂRĂSIȚI DE DUMNEZEU

Apostolia lui Isus a fost un succes pentru că El făcea ceea ce trebuia. Știm că Fiul lui Dumnezeu a venit ca exemplu pentru noi pentru ca să facem și noi lucrarea sfântă în zilele...

Vezi mai mult »

21/04/2022 - TE CUNOȘTI PE TINE ?

Ioan 8.28 Este necesar să înălțăm pe Isus pentru ca toată lumea să-L poată cunoaște. Îl înalți atunci când arăți ce poate face El pentru cei care suferă și cei...

Vezi mai mult »

20/04/2022 - ÎNVĂȚÂND CU CEI BIRUITORI

Este important să știi ce gândește și cum se poartă omul pe care-l ai drept învățător (1 Ioan 4:1). Mulți oameni nici măcar nu s-au convertit și dau lecții despre cum să te...

Vezi mai mult »

19/04/2022 - SFATURI PENTRU BOGAȚI

Oamenii bogați au avut parte de multă cunoaștere pentru ceea ce au de făcut. Fără îndoială, nu întâmplător unii se nasc mai înzestrați decât alții. Așa cum,...

Vezi mai mult »

18/04/2022 - STĂPÂNI VREDNICI DE TOATĂ CINSTEA

În zilele în care Pavel îi scria lui Timotei, era obiceiul ca bogații să aibă servitori. În zilele noastre, sistemul s-a schimbat astfel încât nu mai sunt...

Vezi mai mult »

17/04/2022 - ISUS A SCOS UN DRAC MUT

Pildele lăsate de Domnul Isus sunt lecții prețioase, precum este și cea referitoare la vindecarea mutului, consemnată în Luca, capitolul 11, versetul 14. În această istorisire,...

Vezi mai mult »

16/04/2022 - CUVINTELE ARATĂ CINE SUNTEM CU ADEVĂRAT

Cuvintele și faptele oamenilor îi identifică și caracterizează. Trebuie doar să acorzi atenție îndrumărilor Domnului pentru a înțelege motivul unor fapte observate în...

Vezi mai mult »

15/04/2022 - CINSTEA DE A FACE BINE LUCRAREA

Împărăția Cerurilor este o organizație perfectă, pentru că Autorul ei este Însuși Dumnezeu. El nu a neglijat nimic în ceea ce privește lucrarea și planificarea Sa....

Vezi mai mult »

14/04/2022 - VREDNICIA LUCRĂTORULUI

A fi chemat de Domnul este un mare privilegiu pe care l-ai obținut de la Cel Preaînalt. Însă, înainte de asta, El te pregătește pentru a-I îndeplini lucrarea cu ungerea...

Vezi mai mult »

13/04/2022 - DARUL CEL MAI BUN

Domnul este Izvorul oricărui bine. Oricine ascultă mesajul Lui se umple de Daruri bune. Cel care primește botezul în minunatul Duh Sfânt este înzestrat cu puterea necesară...

Vezi mai mult »

12/04/2022 - STĂRUINȚA SUPĂRĂTOARE

Unul dintre cele mai misterioase și, în același timp, plăcute lucruri este prietenia dintre doi oameni. Deoarece toate ființele umane au nevoie să se bucure de comuniunea cu semenii lor,...

Vezi mai mult »

11/04/2022 - ȘI RĂBDAREA ARE O LIMITĂ

Ieremia a fost un adevărat prooroc, dar nu a reușit să-și întoarcă poporul la Dumnezeu. Pentru că a ascultat de porunca Domnului, el a suferit mult, mai ales din cauza disprețului lui...

Vezi mai mult »

10/04/2022 - ÎN CE TE POȚI ÎNCREDE?

Lupta noastră duhovnicească este adevărată și nu poate fi dusă cu puterea minții sau prin cunoștințele noastre culturale sau religioase. Domnul ne îndrumă, în Scripturi, cum să...

Vezi mai mult »

09/04/2022 - A CREDE ÎN ISUS

A crede în Isus este un fapt simplu, dar puțini îl pot face. Fără ungerea sfântă, bâjbâim și cădem în doctrine false și străine de Cuvântul lui...

Vezi mai mult »

08/04/2022 - VESTIREA CEA MAI MARE

Mântuirea veșnică este cea mai mare lucrare făcută de Dumnezeu pentru omenire. Nu este om care să nu aibă nevoie de iertarea păcatelor. Cea mai mare tragedie este lipsa de...

Vezi mai mult »

07/04/2022 - NU SUPĂRA PE DOMNUL!

Este bine să fii atent la cuvintele Domnului, căci atunci când El îți dă o poruncă, îți dă și sfaturile și puterea pentru a o împlini. Ieroboam a primit ordin să...

Vezi mai mult »

06/04/2022 - NU FI NICIODATĂ NEPĂSĂTOR!

Creștinii trebuie să-și dea toată silința în ceea ce sunt chemați să facă, pentru că de vor dovedi nepăsare vor avea parte de rău. Oricine disprețuiește darul lui Dumnezeu este,...

Vezi mai mult »

05/04/2022 - GARANȚIA PE CARE DOMNUL NE-O DĂ

Domnul vrea mereu să vorbească poporului Său. Niciunul dintre cuvintele Sale nu este dat la întâmplare, ci cu precizia Celui care este desăvârșit în faptele Lui. Nu...

Vezi mai mult »

04/04/2022 - CONVERTIREA DREAPTĂ

Convertirea îl face pe cel pocăit să înceapă o călătorie de succes. Prin ea, va fi foarte aproape de Mântuitor. Condițiile pentru ca să fie îndeplinită sunt simple,...

Vezi mai mult »

03/04/2022 - CU LAȚURILE STRÂNSE

Cel mai rău lucru este să lași ca mintea să-ți hotărască soarta. Odată cu păcatul lui Adam, Creatorul a trebuit să se îndepărteze de om. Fără El, care este Lumina ce ne lumineaă...

Vezi mai mult »

02/04/2022 - CÂND DUMNEZEU NE BUCURĂ

Bucuria este un ingredient de mare importanță pentru noi, poporul lui Dumnezeu. Cu ea, putem sluji Celui Preaînalt, dar fără ea, ceea ce credem că este o închinare la Dumnezeu nu...

Vezi mai mult »

01/04/2022 - DE CE DUMNEZEU LUCREAZĂ AȘA?

Sfaturile amintite în acest verset au fost corecte, dar de ce au fost date nu știm cu siguranță. Adevărul este că Domnul nu a încetat niciodată să poruncească lucrarea Lui....

Vezi mai mult »