Mesajul zilei

31/05/2022 - FAPTELE SPECIALE ALE LUI DUMNEZEU

Filistenii au îndrăznit să se ridice împotriva poporului lui Dumnezeu și au luat chivotul Domnului; însă, mustrați aspru de Cel Preaînalt, au fost nevoiți să-l...

Vezi mai mult »

30/05/2022 - SFÂRȘITUL UNUI VEAC DE NEÎNȚELEGERI

Cum se întâmplă cu toată lumea, Eli a îmbătrânit; dar schimbarea s-a manifestat mai mult în grija de a realiza treburile lui Dumnezeu decât în ​​ceea...

Vezi mai mult »

29/05/2022 - MARE NE ESTE SLAVA

Scripturile garantează că mântuirea cu care suntem binecuvântați este o lucrare desăvârșită, împlinită de Cel care este desăvârșit în toate privințele....

Vezi mai mult »

28/05/2022 - ADEVĂRAȚII VITEJI DE RĂZBOI

Deși porunca dată de Isus ucenicilor a fost foarte clară (Marcu 16:15), aceștia propovăduiau doar iudeilor. Astăzi, când nu acordăm atenție la ceea ce ni se spune, ne purtăm în...

Vezi mai mult »

27/05/2022 - RUGĂCIUNE ASCULTATĂ

David știa că, în vremea lui, nu era de ajuns să se străduiască să împlinească poruncile, fiindcă, din cauza păcatului lui Adam, diavolul stăpânea în lume. Chiar...

Vezi mai mult »

26/05/2022 - SĂ NU ADUCI DOMNULUI DARURI CARE SĂ NU TE COSTE

Datorită concurenței comerciale promovate de sistemul capitalist, mulți oameni sunt gata să caute avantaje în orice. Și în casa lui Dumnezeu se întâmplă și asta uneori....

Vezi mai mult »

25/05/2022 - PURTAREA NOASTRĂ CÂND AVEM REUȘITĂ

După o mare lucrare, poate veni un mare eșec; de aceea, trebuie să punem în practică avertismentul Învățătorului că trebuie să veghem și să ne rugăm (Matei 26:41). Omul este...

Vezi mai mult »

24/05/2022 - EL A REUȘIT MAI MULT DECÂT CEILALȚI

Nu contează dacă prilejul de a obține ajutorul sfânt se întrevede mai greu, așa cum a fost cu cei zece leproși, care au strigat după mila Sa, deși Învățătorul era departe...

Vezi mai mult »

23/05/2022 - SERVITORII DIAVOLULUI

Nu poate exista om care să nu păcătuiască. Prin urmare, Domnul a spus că avem în El un Apărător: Isus cel Drept (1 Ioan 2:1). Așadar, se ridică o întrebare logică: cine...

Vezi mai mult »

22/05/2022 - CEL MAI MARE VITEAZ A VENIT

Istoria umanității este deplorabilă din ziua în care diavolul a luat-o în stăpânire. Această ființă rea, după ce l-a biruit pe Adam, a început să se poarte ca...

Vezi mai mult »

21/05/2022 - HOTĂRÂRE ÎNCREZĂTOARE

În ciuda faptului că și-a văzut adversarii înmulțindu-se, inima lui David nu s-a lăsat abătută. La fel ca împăratul, copiii lui Dumnezeu trebuie să se întărească...

Vezi mai mult »

20/05/2022 - BUCURIA CEA MAI MARE A DOMNULUI

Cine urmează sfaturile Cuvântului nu numai că trăiește fericit, ci și înfruntă încercările vieții cu optimism și neînfricare, pe lângă faptul că Îl face...

Vezi mai mult »

19/05/2022 - IUTE ȘI BIRUITOR

Ființa minunată care a creat cerurile și pământul cu puterea Sa este Domnul Dumnezeul nostru. Suntem împlinirea visului Său și, prin urmare, El a făcut și va face tot posibilul...

Vezi mai mult »

18/05/2022 - VISUL LUI DUMNEZEU REALIZAT ÎN TINE

Împărăția lui Israel a depășit orice limită a răbdării Domnului. Dumnezeu a folosit toate mijloacele pentru a-i face pe cei dragi să-și revină în fire, dar aceștia nu au vrut...

Vezi mai mult »

17/05/2022 - CELE PATRU CONDIȚII PENTRU A BIRUI

Lupta cea mare în care forțele întunericului vor înfrunta pe Domnul și toți creștinii își are învingătorii: Isus și oamenii care se încred în El. De...

Vezi mai mult »

16/05/2022 - IMPORTANȚA DE A ADUCE DARURI

Aducerea de daruri este o mare binecuvântare dată de Dumnezeul nostru. Fără îndoială, El ne-ar putea dezvălui unde a pus aurul și alte metale prețioase, astfel încât am...

Vezi mai mult »

15/05/2022 - STĂPÂNIȚI DE CURVIE

Ceea ce se întâmplă în inima omului în timpul ispitei este de o importanță capitală. Dacă rezistă și nu acceptă ofertele malefice, nu este de vină pentru ceea ce i...

Vezi mai mult »

14/05/2022 - ÎNȚELEGERE GREȘITĂ

Oamenii care nu-I slujesc lui Dumnezeu o fac pentru că nu înțeleg pe deplin Cuvântul. Dacă ar avea discernământul Adevărului, s-ar converti la Isus și s-ar apuca să-I...

Vezi mai mult »

13/05/2022 - NU ÎNCETA NICIODATĂ DE A SPUNE ȘI FACE CEEA CE DUMNEZEU PORUNCEȘTE!

Este bine să fii atent la ceea ce te face Dumnezeu să înțelegi prin Cuvântul Său, pentru că, fără îndoială, vor fi momente când acest lucru îți va servi drept...

Vezi mai mult »

12/05/2022 - LUCRAREA LUI DUMNEZEU ÎN VIAȚA NOASTRĂ

Cine a fost chemat să facă lucrarea sfântă trebuie să se supună, căci, așa cum i-a spus Dumnezeu lui Ieremia, El a început să ne pregătească încă de când eram o...

Vezi mai mult »

11/05/2022 - GREȘEALA LUI IEHU

Iehu era căpitan în armata lui Israel, cunoscut pentru iuțeala sa. Nu era iresponsabil, dar se grăbea să ajungă acolo unde a fost trimis să facă ceea ce trebuie. Într-o zi,...

Vezi mai mult »

10/05/2022 - MOTIVUL PROBLEMELOR

Cine este sincer și își caută motivul suferințelor va descoperi în Cuvântul Domnului că felul său de a vorbi, de a gândi și de a acționa îi dă diavolului...

Vezi mai mult »

09/05/2022 - RESPECTĂ-ȚI APROAPELE

Cel ce trăiește în prezența lui Dumnezeu nu se poate lăsa înșelat de înfățișarea și purtarea oamenilor. Știm că lumea zace în cel rău (1 Ioan 5:19) și, prin...

Vezi mai mult »

08/05/2022 - NU DA NICIODATĂ ÎNAPOI

Porunca sfântă este clară: oricine își slăbește credința nu va fi pe placul Domnului. Astfel, chiar dacă totul te face să crezi că vei fi învins, nu da niciodată...

Vezi mai mult »

07/05/2022 - CA PE CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Victoriile obținute de oamenii convertiți de noi la credința în Isus ne fac să mulțumim lui Dumnezeu fără încetare. Desigur, la fel cum Iuda s-a dovedit a fi un hoț și un...

Vezi mai mult »

06/05/2022 - POARTĂ-TE CU VREDNICIE!

Obligația de a îndruma și ocroti pe cei nou convertiți revine tuturor celor mântuiți. Așa cum Domnul S-a folosit de mulți pentru a ne învăța primii pași în această...

Vezi mai mult »

05/05/2022 - PRACTICA DIN VECHIUL TESTAMENT

David a fost dezamăgit să vadă pe oamenii pe care i-a ajutat ridicându-se împotriva lui prin mărturii mincinoase. Când asta se întâmplă, prima noastră reacție...

Vezi mai mult »

04/05/2022 - DUPĂ LUCRAREA PUTERII LUI

Pavel a spus că se bucura de ceea ce suferea pentru Biserică, Trupul lui Hristos, al cărei slujitor devenise. Aceasta ar trebui să fie preocuparea fiecărui mântuit, pentru că aici se...

Vezi mai mult »

03/05/2022 - URMEAZĂ SFATURILE DOMNULUI

Când l-a creat pe om, Domnul l-a înzestrat cu o capacitate extraordinară, mai ales pentru că trăia în comuniune cu Cel Preaînalt. Însă, când a păcătuit, Adam...

Vezi mai mult »

02/05/2022 - SIMȚĂMÂNT ADEVĂRAT

Psalmi 35.10 Creatorul ne-a făcut desăvârșiți în toate părțile și mădularele. Nu există om care să nu fie capabil să facă față presiunilor vieții și să nu reziste...

Vezi mai mult »

01/05/2022 - HRISTOS SĂ LOCUIASCĂ ÎN INIMILE VOASTRE PRIN CREDINȚĂ

Apostolul Pavel a fost folosit de Domnul pentru a da câteva sfaturi utile fraților din Efes, ca să poată beneficia de darurile oferite de Evanghelie celor convertiți. Cine nu învață...

Vezi mai mult »