Mesajul zilei

30/06/2022 - STRĂLUCIREA DOMNULUI

Din dragosteA Domnului pentru Biserică, El nu va tăcea niciodată. Cel Preaînalt așteaptă de la noi să înțelegem ceea ce ne aparține și să ne asumăm tot ceea ce Cuvântul...

Vezi mai mult »

29/06/2022 - PLATĂ ÎNTREAGĂ

Domnul este drept în toate privințele, așa că, dacă facem vreun rău unui om, trebuie să-l căutăm pentru a ne împăca cu el câtă vreme suntem cu el pe drum (Matei 5.25). La...

Vezi mai mult »

28/06/2022 - CREDINȚA ÎȚI ESTE ÎN INIMĂ

Există două moduri de a mărturisi: cu gura și cu inima (Romani 10:9). Asta înseamnă să recunoști de ce Domnul te-a convins de greșeală. Dacă totul s-a petrecut ca o ispită, nu ești...

Vezi mai mult »

27/06/2022 - RĂMÂI ÎN PICIOARE ÎNAINTEA DOMNULUI!

Domnul este loial, pentru că nu ascunde ceea ce face celor care cred în El (Ioan 15:15). Chemarea este să facem parte din lucrarea Lui, care este bună și roditoare. Aceasta ne va prilejui o...

Vezi mai mult »

26/06/2022 - EXEMPLU NEFERICIT

Iuda 1.7 Pedeapsa celor care se dedau greșelii va fi rușinoasă și veșnică. Nu este mic numărul celor care-și vor petrece veșnicia în lacul ce arde cu foc și cu pucioasă, fiind un...

Vezi mai mult »

25/06/2022 - FAPTELE ÎȚI SUNT ȘTIUTE!

Este bine să fii atent la ceea ce faci, pentru că Domnul este Atotștiutor. Nimic nu-I este ascuns Domnului și nici nu uită lucrările Sale. Într-adevăr, chiar și bătăile inimii omului...

Vezi mai mult »

24/06/2022 - AVANTAJELE DE A FI ÎN DUMNEZEU

La o vârstă fragedă, cel de-al optulea fiu al lui Isai a ales să asculte de Domnul. Aceasta a fost cea mai bună hotărâre a lui, căci, pe lângă faptul de a se bucura de...

Vezi mai mult »

23/06/2022 - DOMNUL VA LUCRA ÎN TINE

Fără îndoială, Dumnezeu are nenumărate moduri de a lucra în viețile celor care iau calea în El și au încredere în El. Încrederea, mai ales, este foarte...

Vezi mai mult »

22/06/2022 - ÎMPĂRATUL A CÂȘTIGAT BĂTĂLIA

Totul părea să indice că nu mai era nimic de făcut. Dumnezeu însuși îi spusese lui Isaia că împăratul nu se va însănătoși și, prin urmare, va trebui să-și pună...

Vezi mai mult »

21/06/2022 - SFÂRȘITUL LEGII

Legea lui Moise a fost cea mai bună pentru israeliți, pentru că Isus nu Se născuse încă, iar diavolul se purta ca și cum ar fi stăpânit pământul. Venirea lui Hristos a pus...

Vezi mai mult »

20/06/2022 - MEREU SPRE ȚINTĂ

Am fost chemați prin hotărârea suverană a Creatorului tuturor lucrurilor. El nu glumea când ne-a întins mâna și, la rândul nostru, nici noi nu putem lua în...

Vezi mai mult »

19/06/2022 - VESELIE ȘI LUMINĂ PENTRU CREȘTIN

Scripturile ne dezvăluie două lucruri importante pentru a trăi bine: poruncile și orânduirile Domnului. Fără îndoială, Tatăl cel veșnic nu vrea ca niciunul dintre copiii Săi să...

Vezi mai mult »

18/06/2022 - NU CREDE AMENINȚĂRILE VRĂJMAȘULUI

Iuda nu a avut niciodată un împărat care să se teamă cu adevărat de Dumnezeu, ca Ezechia (2 Împăraților 18:5). Această supunere față de Cel Preaînalt i-a făcut pe oameni...

Vezi mai mult »

17/06/2022 - PUTERE PENTRU A LUCRA ÎN NUMELE SĂU

Scripturile spun că Dumnezeul nostru ne-a dat autoritate să facem diferite lucrări (Marcu 16:15-18). Cu toate acestea, pentru că nu cercetăm Cuvântul, trăim ca și cum Domnul nu ar fi...

Vezi mai mult »

16/06/2022 - DOMNUL VREA SĂ TE FOLOSEASCĂ

După ce ne-a poruncit să lucrăm pământul și să nu semănăm între spini, Dumnezeu ne îndeamnă să ne tăiem împrejur, înlăturând impedimentul din inimile...

Vezi mai mult »

15/06/2022 - DOUĂ PORUNCI IMPORTANTE

Ieremia nu a fost responsabil numai de trimiterea acestui mesaj oamenilor din Iuda și din Ierusalim, ci ca proroc al noroadelor, a fost folosit pentru ca toată omenirea să se bucure de...

Vezi mai mult »

14/06/2022 - SĂ NU AJUNGI DE NIMIC!

Creatorul nu a renunțat la umanitate când Adam a căzut în ispită și diavolul a început să ne stăpânească. Cum nu l-a făcut pe om întâmplător, Dumnezeu a...

Vezi mai mult »

13/06/2022 - AUTORITATEA CELUI CE ESTE CHEMAT

Domnul știa pe Ieremia încă de când era o substanță fără formă (Psalmi 139:16). Fără îndoială, El a participat la dezvoltarea acestui profet. Același lucru s-a...

Vezi mai mult »

12/06/2022 - DRAGOSTE NEASEMUITĂ

În cartea Deuteronomului, este scris că împăcarea soților după ce unul dintre ei s-a culcat cu altcineva este interzisă (Deuteronom 24:4). Acest fapt care, pentru mulți oameni, ar...

Vezi mai mult »

11/06/2022 - MEȘTERI SĂ FACĂ RĂUL

Astăzi, situația este aceeași, așa că această descriere ni se potrivește perfect. Nu puțini creștini și-au pierdut mințile și, din păcate, consumă alcool și droguri, fac adulter, spun...

Vezi mai mult »

10/06/2022 - O INIMĂ NOUĂ ȘI UN DUH NOU

Ezechiel a dus mesajul lui Dumnezeu israeliților, ca să nu moară. Dar, fiindcă se amăgeau cu viziunea trunchiată asupra lucrurilor Domnului, ei au dovedit că iubesc mai mult întunericul...

Vezi mai mult »

09/06/2022 - PROFITĂ DIN PLIN DE PACEA DOMNULUI

Pacea dată de Isus are puterea de a înfăptui cele necesare în viața ta. Acesta îți acoperă întreaga ființă și oricât de mult ar încerca Iadul să te facă...

Vezi mai mult »

08/06/2022 - UNA DINTRE CELE MAI VECHI ÎNTREBĂRI

De la prorocirea Edenului, în care Domnul a promis că Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui, omenirea așteptase să sosească ziua aceea (Geneza 3:15). Omul nu a mai suportat să...

Vezi mai mult »

07/06/2022 - CÂND BĂTĂLIA IA SFÂRȘIT

Luptele tale cu păcatul sau boala trebuie duse până când nu mai există nicio urmă a celui rău în viața ta. Dacă câștigi 99% din luptă, dar ignori 1%, cu siguranță...

Vezi mai mult »

06/06/2022 - DOMNUL AUDE PE CEL CE STRIGĂ

Filistenii nu aveau de gând să „se joace” cu israeliții, ci să-i extermine, odată ce erau cu toții adunați la Mițpa. Ceea ce pentru forțele întunericului este un semn...

Vezi mai mult »

05/06/2022 - ÎNCEPUTUL VICTORIEI

Cine urmează îndrumările sfinte nu trebuie să se teamă de dușman, pentru că Domnul, care știe și vede totul, este atent să păzească și să-și ocrotească poporul. Nu există nimic...

Vezi mai mult »

04/06/2022 - AU SCOS APĂ ȘI AU VĂRSAT-O

Au existat mai multe sfaturi pentru poporul lui Dumnezeu pentru a se elibera de filisteni. Pentru aceasta, Samuel l-a chemat la Mițpa. În tot ceea ce spune Domnul, există întotdeauna un...

Vezi mai mult »

03/06/2022 - REȚETA DE A SCĂPA DE VRĂJMAȘ!

Poporul lui Dumnezeu a început să se plângă de asuprirea filistenilor. Aceștia cuceriseră Israelul și luaseră Chivotul Legământului; dar Domnul i-a trecut prin chinurile unor...

Vezi mai mult »

02/06/2022 - CUNOAȘTE PE ADEVĂRATUL ÎNFĂPTUITOR!

Învață să slăvești pe Domnul și vei vedea cât de mult vei ajunge să cunoști despre El. Acesta ar trebui să-ți fie scopul vieții. Atunci credința îți va crește...

Vezi mai mult »

01/06/2022 - CUNOAȘTE PE DOMNUL!

Îndemnul Domnului este adresat tuturor, indiferent de religie, rasă, cultură sau culoare. El ne îndeamnă să-L cunoaștem. Ori, știind cine este Creatorul nostru, care a făcut toate...

Vezi mai mult »