Mesajul zilei

31/07/2022 - MOTIVUL PENTRU CARE DOMNUL NE IUBEȘTE

Domnul ne-a adus din străfundurile Sale și, printr-un proces complicat ochilor noștri, ne-a dat viață. Dacă ne dăruim Lui – acceptând pe Isus ca Mântuitor și ascultând...

Vezi mai mult »

30/07/2022 - TREBUIE DOAR SĂ ASCULȚI

Nu suntem doar creația lui Dumnezeu, ci o parte din însăși ființa Lui. Cuprins de iubire, bucurie, pace, îndelungă răbdare, bunătate, credință, blândețe și...

Vezi mai mult »

29/07/2022 - CHIAR ȘI AȘA, DOMNUL L-A CHEMAT

Ceea ce suntem nu este ascuns ochilor lui Dumnezeu și, pentru a ne schimba, este suficient să recunoaștem că natura noastră este trupească și neascultătoare. Acest lucru nu ar trebui să ne...

Vezi mai mult »

28/07/2022 - OCROTIRE ADEVĂRATĂ

A sluji lui Dumnezeu înseamnă mai mult decât să te supui interdicțiilor Cuvântului sau să faci ceea ce acesta poruncește. Fără îndoială, copiii lui Dumnezeu trebuie...

Vezi mai mult »

27/07/2022 - CA O TABĂRĂ A LUI DUMNEZEU

David nu a domnit peste israeliți imediat după moartea lui Saul. Erau lucruri pe care încă le avea de învățat și altele care trebuiau să se întâmple până...

Vezi mai mult »

26/07/2022 - STAȚI TARI ÎN CREDINȚĂ

Dumnezeu l-a creat pe om și l-a făcut suveran peste toate făpturile, dar când a păcătuit, a fost despărțit de Domnul, fiind stăpânit de vrăjmașul căruia i-a fost gata să-i...

Vezi mai mult »

25/07/2022 - DUMNEZEU VREA SĂ TE BUCURI DE BELȘUG

Dumnezeu a făcut dintr-un singur om milioanele de oameni care sunt astăzi în lume. Diferența dintre ei nu este doar de rasă, ci și de felul în care trăiesc. În timp ce...

Vezi mai mult »

24/07/2022 - ÎNȚELEPCIUNEA LUI DUMNEZEU

Domnul a poruncit lui Israel să asculte de legile și judecățile Lui, să le împlinească și să le ducă la îndeplinire. Astfel, acesta avea să intre și să stăpânească...

Vezi mai mult »

23/07/2022 - FAPTE ZADARNICE

Din spusele Domnului, este evident că nu contează volumul vocii celui care vorbește în Numele Său, ci mai degrabă cum îi este inima. Cei care nu sunt fideli în a sluji Celui...

Vezi mai mult »

22/07/2022 - RĂSPUNSUL DOMNULUI

Fiecare rugăciune pe care o facem este pentru a primi răspunsul Domnului, dar aceasta nu se întâmplă doar pentru că cerem. Pe lângă faptul că știm că Dumnezeu nu este...

Vezi mai mult »

21/07/2022 - DUMNEZEU NE-A ADUS LA VIAȚĂ ÎMPREUNĂ CU EL

Privilegiul pe care îl au oamenii este mare, dar numai cei care Îl primesc pe Isus se bucură de el. Prin urmare, trebuie să propovăduim Evanghelia la orice făptură, pentru că știm...

Vezi mai mult »

20/07/2022 - ZIUA IZBĂVIRII NOASTRE

Rugăciunea lui David a fost prin revelația Domnului și a fost auzită de El în ziua în care Isus l-a învins pe diavol pe cruce. Astfel, am fost scăpați din strânsoarea sa...

Vezi mai mult »

19/07/2022 - ADEVĂRUL SFÂNT

De la căderea în grădina Raiului, Domnul a anunțat vremurile în care trăim. Pentru El, va fi un timp de bucurie, căci tot ce a luat diavolul omului va fi restituit. Astăzi, nu...

Vezi mai mult »

18/07/2022 - RUGĂCIUNE AUZITĂ

A fi călăuzit de Cel care este desăvârșit înseamnă că și faptele noastre vor fi desăvârșite, căci responsabilitatea va fi a Domnului. Cererea psalmistului ne servește...

Vezi mai mult »

17/07/2022 - ÎN CURȚILE DUMNEZEULUI NOSTRU

Câți mântuiți nu pot ajunge la concluzia că locul lor în Trupul lui Hristos este un privilegiu? Drept urmare, își petrec viața căutând binecuvântările,...

Vezi mai mult »

16/07/2022 - INIMA ÎȚI CLOCOTEȘTE

După ce a spus că inima îi clocotea plină de cuvinte fermecătoare (v. 1), iar limba îi era ca pana unui scriitor iscusit, psalmistul a făcut o afirmație foarte importantă, și...

Vezi mai mult »

15/07/2022 - CA CEDRUL DIN LIBAN

Un motiv important l-a determinat pe scriitorul acestui verset să facă referire la cel fără prihană, care este precum finicul și cedrul din Liban. Finiculul crește în pământ arid...

Vezi mai mult »

14/07/2022 - ȚÂȘNIND FLĂCĂRI DE FOC

Dumnezeu Spune despre Sine că este Foc Mistuitor. Dacă El luptă în numele nostru, energia generată prin acțiunea Sa este infinit mai mare decât explozia tuturor armelor nucleare la...

Vezi mai mult »

13/07/2022 - A UMBLA ȘI A TRĂI PRIN DUH

Orice mântuit și-a răstignit trupul cu patimile sale de orice fel și cu dorințele sale nestăpânite și nu mai trebuie să-și facă griji pentru poftele trupești sau să le acorde...

Vezi mai mult »

12/07/2022 - IMPORTANȚA CIRCUMCIZIEI

Copiilor lui Israel li s-a tăiat trupul împrejur, fapt care a fost poruncit de Domnul la acea vreme, înainte de venirea lui Isus. Această procedură a fost similară cu tipul de tăiere...

Vezi mai mult »

11/07/2022 - POSTURA OMULUI ÎN DUMNEZEU

După ce a auzit de la Domnul că nu va intra în Canaan, Moise a arătat că face lucrarea lui Dumnezeu, și nu a lui. Este important să fii un bun slujitor, ascultând de instrucțiunile...

Vezi mai mult »

10/07/2022 - DOUĂ GREȘELI DE NEIERTAT

Fiecare copil al lui Dumnezeu nu trebuie să-și uite niciodată datoria de a sluji Domnului și de a nu face ceea ce crede el a fi drept sau potrivit, căci nu este stăpânul lucrării și...

Vezi mai mult »

09/07/2022 - SĂ TE ÎNFĂȚIȘEZI DESĂVÂRȘIT ÎN HRISTOS

Există o bogăție mult mai mare decât tot aurul din lume, și pe care probabil ai irosit-o. Când vei înțelege ce a pregătit și a plănuit Dumnezeu pentru viața ta, vei vedea...

Vezi mai mult »

08/07/2022 - PREȚUL IRRESPONSABILITĂȚII

Ultimul împărat al lui Iuda, Zedechia, a plătit un preț mare pentru că nu a păzit poruncile. Cine se uită la atitudinea sa și a oamenilor săi o va compara cu cea a bețivilor, care nu...

Vezi mai mult »

07/07/2022 - ZIUA INFAMIEI

Domnul a trebuit să împartă împărăția lui David din cauza nelegiuirii lui Solomon și a lipsei de judecată a lui Roboam. Prin urmare, putem înțelege că, uneori, El face...

Vezi mai mult »

06/07/2022 - MODUL DE A MULȚUMI LUI DUMNEZEU

Nu am fost chemați să dormim și să lenevim, plini de vise, ci să ducem la îndeplinire lucrarea începută de Isus, în care trebuie să perseverăm, așa cum ne-a poruncit El....

Vezi mai mult »

05/07/2022 - CUVINTE DE MÂNDRIE

Există cuvinte de amor-propriu sădite de Dumnezeu în inima fiecăruia. Acestea ne întăresc și ne ajută să nu acceptăm nicio ispită ce ne va aduce o viață de necaz. În ceea...

Vezi mai mult »

04/07/2022 - PUTEREA PĂCATULUI

Scripturile îi numesc nesocotiți pe cei care nu se deranjează să păcătuiască și astfel nu respectă poruncile sfinte. Aceasta nu are nimic de-a face cu preceptele religioase, ci cu...

Vezi mai mult »

03/07/2022 - FERICE DE CEL CE SE TEME NECONTENIT

Omul care își pierde respectul față de Domnul și devine neinteresat în păzirea poruncilor habar nu are ce-l așteaptă în veșnicie. El a căzut în cursa dușmanului și,...

Vezi mai mult »

02/07/2022 - CÂND NELEGIUIRILE TE COPLEȘESC

Ce s-a întâmplat cu David se va întâmpla cu toți frații noștri. Oricât de mult respingem gândurile necurate și nu ne plecăm în fața atacurilor...

Vezi mai mult »

01/07/2022 - CUM SĂ AI PE DOMNUL CU TINE

Sosirea copiilor lui Israel în Țara Făgăduinței este un simbol al intrării noastre în Împărăția lui Dumnezeu. Aceștia au ajuns în acea regiune populată, plină de...

Vezi mai mult »