Mesajul zilei

30/06/2016 - DUMNEZEU ESTE TATĂL

Înainte de a medita cu privire la cum este Dumnezeul nostru, ar trebui să ne gândim la El ca și Tată. La urma urmei, ce părinte vrea răul copiilor săi? Doar o persoană nebună ar...

Vezi mai mult »

29/06/2016 - BENEFICIILE NEPRIHĂNIRII

  Oamenii care obțin succes în viața spirituală, ne pot servi drept exemplu, având în vedere că practică ceea ce este drept, lucru ce generează un bine foarte mare. Cei...

Vezi mai mult »

28/06/2016 - DUMNEZEU ÎI IUBEȘTE PE CEI CE-L IUBESC

Trebuie să înțelegem ce înseamnă a iubi în limbajul Celui de sus. El promite să-i iubească pe cei ce-L iubesc– va face tot ceea ce este necesar pentru ca promisiunile Lui...

Vezi mai mult »

27/06/2016 - VOM AVEA O NOUĂ CASĂ

  Certitudinea pe care cuvintele Domnului Isus ne-o dă, aduce cu ea încrederea că, acolo sus va fi mult mai bine decât aici, pe pământ. Nu trebuie să avem nicio teamă de...

Vezi mai mult »

26/06/2016 - CIUDATA LUCRARE A LUI DUMNEZEU

  Domnul nu-și măsoară puterea atunci când face dreptate și îi ajută pe cei care sunt ai Lui. De aceea, nebune sunt persoanele, care doresc să facă rău celor care aparțin...

Vezi mai mult »

25/06/2016 - ROADE LA BĂTRÂNEȚE

  Câți oameni mor înainte de a ajunge la bătrânețe? Câți de mulți încetează să dea roade chiar din timpul tinereții? Cei care slujesc Domnului nu vor fi o...

Vezi mai mult »

24/06/2016 - CÂND PUTEM CERE

  În acest verset, Domnul ne spune că voia Lui este ca poporul Său să se bucure pe deplin de binecuvântările care i-au fost date. Este important să-i vorbim lui Dumnezeu,...

Vezi mai mult »

23/06/2016 - ZILELE TALE POT FI PRELUNGITE

  Domnul Dumnezeu a avut un scop atunci când a dat poruncile și toate legile Sale Israelului. Aceștia trebuiau să le învețe și să le practice în țara în care vor...

Vezi mai mult »

22/06/2016 - NU MAI EȘTI DATOR CU NIMIC

  Dacă l-ai acceptat pe Isus drept Mântuitor și Domn al vieții tale, ești liber de trecut. Cu toate acestea,  pentru ca conștiința ta să nu te mai acuze niciodată, trebuie...

Vezi mai mult »

21/06/2016 - DARUL FĂRĂ PLATĂ AL LUI DUMNEZEU

  Așa cum fiecare angajat este plătit pentru munca sa, așa și cel care face răul și păcătuiește, va primi răsplata sa: moartea. Dumnezeu nu ne cere nimic în schimbul vieții...

Vezi mai mult »

20/06/2016 - RIDICAREA CORTULUI LUI DAVID

  Aceasta este ziua în care trăim: cortul lui David este ridicat din nou. Reconstrucția lui va fi o lucrare perfectă, prin care să-L mulțumim pe Domnul, slujindu-L în duh și...

Vezi mai mult »

19/06/2016 - FOAMEA ȘI SETEA DE A AUZI CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU

Ce zile binecuvântate vor fi acelea în care oamenii ne vor căuta pentru a ști ce vrea Domnul să le vorbească! Astăzi, mulți sunt în căutarea Pâinii cerurilor, pentru...

Vezi mai mult »

18/06/2016 - DU-TE ȘI PROROCEȘTE

  Avem multe de învățat de la Dumnezeu. El l-a chemat pe Amos, un cioban și culegător de smochine, ca să profețească poporului Său, desconsiderând astfel orice clasă...

Vezi mai mult »

17/06/2016 - VREMURI GRELE

Prudența este o virtute care ne face să vedem pericolul și să-l evităm. Nechibzuitul vedea ceea ce inamicul îi pregătește, dar rămâne îngâmfat și nu se abate...

Vezi mai mult »

16/06/2016 - PREGĂTEȘTE-TE SĂ-L ÎNTÂMPINI PE DOMNUL

  Israel avea un loc special în inima lui Dumnezeu; era simbolul Bisericii lui Isus. Cine încearcă să slujească Domnului în orice fel, descoperă care nu are mâna...

Vezi mai mult »

15/06/2016 - COMOARA ETERNĂ

  Aceasta este imaginea societății noastre: oamenii nu recunosc că nu sunt în stare să facă ceea ce este drept. Cuvântul lui Dumnezeu declară că faptele noastre sunt ca o...

Vezi mai mult »

14/06/2016 - PROROCILOR, PROFETIZAȚI!

  Leul este respectat și temut datorită puterii și curajului său. Răgetul lui este impunător și periculos. Domnul, are însă cea mai puternică voce din univers,  iar atunci...

Vezi mai mult »

13/06/2016 - DOMNUL ÎI CINSTEȘTE PE PROROCII SĂI

  Ce Dumnezeu fantastic avem! El a promis că nu va face nimic, fără să le arate profeților Săi înainte. Așadar, ascultați-i, pentru că prin intermediul lor, Tatăl descoperă...

Vezi mai mult »

12/06/2016 - TREBUIE SĂ TRĂIM ÎN COMUNIUNE

  Tare mult greșesc creștinii care nu trăiesc în comuniune cu Domnul. Cei care umblă după îndemnurile firii pământești înfăptuiesc doar lucrări ale firii umane....

Vezi mai mult »

11/06/2016 - Dă atenție la ceea ce îți este revelat

    Amos s-a comportat ca un adevărat profet înainte de cutremur. El a dezvăluit, ceea ce Domnul i-a arătat, nu numai fiilor lui Israel, ci și tuturor poporelor ce trăiau...

Vezi mai mult »

10/06/2016 - AVEM UN PREȚ DE PLĂTIT

  Prin Evanghelie, ne aflăm în comuniune cu Domnul în toate sensurile. Numai că aceasta ne face să plătim un preț prin a-L sluji pe Dumnezeu. Mulți increduli și fățarnici...

Vezi mai mult »

09/06/2016 - MODUL CORECT DE A ACȚIONA

  Domnul nu uită, dar Îi place să I se aducă mereu aminte de ceea ce ne-a promis. Când Îi aducem aminte de vreo binecuvântare promisă în Cuvânt, de fapt...

Vezi mai mult »

08/06/2016 - FĂ ALEGEREA CEA BUNĂ ȘI VEI AVEA CEEA CE ESTE MAI BUN

         Să-L slujești pe Dumnezeu este actul cel mai înțelept și nobil pe care cineva îl poate practica. Imaginează-ți ce onoare ne este conferită...

Vezi mai mult »

07/06/2016 - CAUTĂ SLAVA LUI ISUS

  Exită un scop mult mai mare în chemarea ta pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Binefacerile pe care El ni le promite – cum ar fi lecuirea, prosperitatea, pacea, rezolvarea problemelor,...

Vezi mai mult »

06/06/2016 - FIII CELOR PUTERNICI

Este de necontestat faptul că mulți oameni au devenit puternici. Unii în afaceri, alții în sport, politică, printre alte domenii. Fiii acestor oameni se pot mândri cu ei,...

Vezi mai mult »

05/06/2016 - CHEMAREA LUI DUMNEZEU

  În chemarea lui Dumnezeu nu există umilință, ci, da, recunoaștere. El l-a ales pentru unicul Său scop. Plăcerea Sa L-a făcut să pogoare harul divin asupra vieții tale....

Vezi mai mult »

04/06/2016 - MÂINI CURATE ÎN LUCRAREA LUI DUMNEZEU

  Ceea ce este cel mai important în drumul nostru cu Dumnezeu este sinceritatea cu care trebuie să trăim orice situație. Nu ne aflăm într-o competiție umană, ci, da,...

Vezi mai mult »

03/06/2016 - ESTE NEVOIE SĂ LUPȚI

  Apostolul Pavel a fost um om de o cunoaștere spirituală foarte mare, astfel încât i s-a pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să fie lângă el tot timpul...

Vezi mai mult »

02/06/2016 - A PĂCĂTUI ÎMPOTRIVA LUI HRISTOS

  Situația cea mai neplăcută în care ne putem regăsi este atunci când cineva este supărat sau necăjit din cauza noastră, căci, în acest caz, facem păcat...

Vezi mai mult »

01/06/2016 - DACĂ DOMNUL VA PLECA...

După ce a mărturisit că este Fiul lui Dumnezeu, dar nu a fost acceptat de evrei, Isus i-a avertizat că va pleca. Deși am înțeles cine este Isus, ce poate El să facă pentru noi și care...

Vezi mai mult »