Mesajul zilei

30/11/2019 - MODUL DREPT DE A IUBI PE DUMNEZEU

Practic, toată lumea spune că iubește pe Domnul, dar Isus a definit foarte bine cum este omul care Îl iubește (Ioan 14.21). Cine nu păzește poruncile sfinte din toată inima dovedește...

Vezi mai mult »

29/11/2019 - LOCUL TĂU ÎN HRISTOS

Ce părere și-au făcut oamenii din lume despre tine ? Le este milă de tine sau recunosc ceea ce Domnul te-a făcut să fii ? Ai fost numit preot al lui Dumnezeu celui Preaînalt,...

Vezi mai mult »

28/11/2019 - DOMNUL NE VA OCROTI

Cu puterea sa de mărire, Senacherib – împăratul Asiriei – s-a ridicat împotriva lui Iuda, dar robii lui Dumnezeu s-au rugat și au fost de neînvins. Răspunsul...

Vezi mai mult »

27/11/2019 - PORUNCILE DOMNULUI SUNT FĂRĂ MARGINI

Toate lucrările Domnului Dumnezeu sunt desăvârșite și, precum orice lege sfântă, au o margine prevăzută chiar de El. Însă, pentru ceea ce Domnul a poruncit în ceea ce...

Vezi mai mult »

26/11/2019 - ÎNCREDE-TE ÎN DUMNEZEU

Singurul mod drept de a slăvi Cuvântul lui Dumnezeu este de a se încrede în El. Lumea ni se va schimba cu totul dacă vom înțelege ceea ce El înseamnă și,...

Vezi mai mult »

25/11/2019 - FĂ CREDINȚA SĂ-ȚI FIE AUZITĂ

Domnul a dat fiecăruia dintre fiii Săi o credință prețioasă, ce trebuie pusă la lucru pentru ca și alții să se poată bucura de ea. Credința din tine este în Isus, dar ca să te...

Vezi mai mult »

24/11/2019 - PILDĂ PENTRU CREDINCIOȘII FĂRĂ DE NĂDEJDE

Pare contradictoriu, dar sunt credincioși deznădăjduiți, iar această atitudine îi face să trăiască în strânsoarea demonilor, chinuiți de teroarea lor. De fapt, robii Celui...

Vezi mai mult »

23/11/2019 - AVEM TOATE LUCRURILE PENTRU CARE DAVID SE RUGA

Pentru faptul de a fi trăit înainte de nașterea lui Isus, David a trebuit să ceară lui Dumnezeu lumina și credincioșia Sa. Astăzi, însă, ambele ne sunt la dispoziție pentru a fi...

Vezi mai mult »

22/11/2019 - UN ROB SUPUS

Afirmația Domnului despre David nu a fost făcută la întâmplare. Până la urmă, știind ceea ce Dumnezeu voia de la el, David a făcut din acest lucru îndatorirea sa,...

Vezi mai mult »

21/11/2019 - CASA TA TREBUIE SĂ FIE ÎN PACE

Putem să ne asemuim unei țări cu mai multe ținuturi, căci suntem un duh ce are un suflet și trăiește într-un trup. Avem vise, dorințe, voința de a construi o familie...

Vezi mai mult »

20/11/2019 - MERITĂ DIN PLIN SĂ IUBEȘTI PE DOMNUL

Importanța de a iubi pe Dumnezeu merge dincolo de puterea noastră de înțelegere. Cei care iubesc pe Domnul sunt ocrotiți în orice încercare; căci El este bun și nu ar...

Vezi mai mult »

19/11/2019 - LASĂ PE DOMNUL SĂ LUCREZE DIN NOU ÎN TINE

              Sunt momente în care duhul este mâhnit în noi și nimic nu ne ușurează. Atunci, leacul cel bun este de a...

Vezi mai mult »

18/11/2019 - PENTRU CEL CE A CĂZUT

Este bine să înveți cu omul despre care Dumnezeu însuși a spus că este după inima Sa (Faptele Apostolilor 13.22b). David a fost un asemenea om care, când cădea, nu lăsa pe...

Vezi mai mult »

17/11/2019 - ÎNFĂPTUITORI DE NELEGIUIRI

              Cuvântul Evangheliei, când este propovăduit de trimișii Domnului, are puterea de a chema pe toți cei...

Vezi mai mult »

16/11/2019 - SFATUL LUI BARNABA

              Lucrarea lui Dumnezeu este întinată de viziunea îngustă, greșită sau nedreaptă pe care deseori o avem...

Vezi mai mult »

15/11/2019 - MÂNA DOMNULUI E CU TINE

După ce au fost asupriți, creștinii au fost împăștiați în toate părțile, dar nu s-au supus cu totul Domnului. Frații din Cipru și Cirene au fost înnobilați ducând...

Vezi mai mult »

14/11/2019 - DUREREA ȘI SCĂPAREA PĂCĂTOSULUI

Păcatul când este făcut poate fi ceva plăcut, să aducă bucurie, dar, imediat după, omul căzut în păcat își dă seama că este apăsat de o greutate mare, se simte distrus...

Vezi mai mult »

13/11/2019 - ÎNTR-O BUNĂ ZI VEI FI JUDECAT!

Nu te amăgi cu lucrurile lumești, căci nu sunt veșnice. Știind asta, merită oare să te zbați pentru a obține bogății odată ce își au un sfârșit? De fapt, important este de a...

Vezi mai mult »

12/11/2019 - DOUĂ VIRTUȚI OCROTITOARE

Nu există ocrotire mai mare decât să umbli cu nevinovăție și neprihănire. Cei care vor face așa vor afla la sfârșitul vieții că aceste două calități i-au apărat de toate...

Vezi mai mult »

11/11/2019 - DEOSEBIREA ÎNTRE CEEA CE ESTE DE LA DUMNEZEU ȘI CEEA CE ESTE DE LA OM

Din perspectiva omului, nu toate religiile sunt rele. Într-un anumit sens, acolo unde nu a ajuns Cuvântul lui Dumnezeu, acesta este necesar pentru ca oamenii să nu facă ceea ce le trece...

Vezi mai mult »

10/11/2019 - ATRĂGÂND PE CEI RĂTĂCIȚI

  Este important de observat puterea de convingere pe care Fiul lui Dumnezeu o avea pentru a-i atrage pe cei rătăciți. Atât oameni din popor – iudei ce lucrau pentru Imperiul...

Vezi mai mult »

09/11/2019 - O MUSTRARE MARE

Lui Ninive, capitala Asiriei, părea că îi era greu să se plece înaintea Domnului. Locuitorii săi erau necredincioși și, de aceea, nu aveau respect pentru oameni, și cu atât...

Vezi mai mult »

08/11/2019 - LUCRURI CE TE DISTRAG

            Este important să fii atent la faptul că lucrurile acestei lumi ne atrag atenția mai mult decât cele duhovnicești. Mulți,...

Vezi mai mult »

07/11/2019 - RUGĂCIUNE PREVESTITOARE

Dumnezeu nu ne-ar spune niciodată ceva la întâmplare. Când El ne arată că am căzut în păcat, trebuie să luăm imediat poziție împotriva a ceea ce am permis să ne...

Vezi mai mult »

06/11/2019 - ESTE VREMEA BUCURIEI

Începând cu căderea lui Adam și până la moartea lui Isus de pe Calvar, am fost osândiți, păcatul comis de primul cuplu din grădina raiului căzând asupra noastră,...

Vezi mai mult »

05/11/2019 - NU TE ÎNDOI, CI MERGI MAI DEPARTE

Robii lui Dumnezeu se supun mereu poruncilor Celui Preaînalt. De aceea, când Domnul îți va spune du-te, nu întreba și nici nu fă altceva, ci doar supune-te. Până la...

Vezi mai mult »

04/11/2019 - DREPT ESTE CEL CARE ASCULTĂ MAI ÎNTÂI

Cine nu dă atenție sfaturilor biblice ia hotărâri greșite; însă, urmând învățăturile sfinte, va primi răspunsul bun. Trebuie să știi că îndrumarea lui...

Vezi mai mult »

03/11/2019 - A FI PRIETEN CU ISUS

Curăția inimii îl face pe cel care o are să iubească pe toți oamenii fără deosebire. De aceea, trebuie să-ți cureți inima cu harul sfânt și să ți-l pui pe buze. Oamenii...

Vezi mai mult »

02/11/2019 - CUM SĂ STAI DEPARTE DE NEVOI ȘI SĂRĂCIE

Scriptura este mustrătoare spunând că lumea zace în cel rău (1 Ioan 5.19) și, de aceea, plăcerile oferite de acesta sunt inspirate de diavol pentru a amăgi pe cel care nu a cunoscut...

Vezi mai mult »

01/11/2019 - FUGI DE PĂCAT ȘI DE PIEIRE

Este mereu bine să stai de veghe potrivit spuselor din Scripturi, care ne învață să avem succes în viață. Păzind sfintele porunci, ne facem un mare bine nouă, cât și...

Vezi mai mult »